MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ Resmî Gazete Resmî Gazete

advertisement
MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ
Resmî Gazete
4 Mart 2014 SALI
Sayı : 28931
TEBLİĞ
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 103)’NDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(GÜMRÜK İŞLEMLERİ)
(SERİ NO: 112)
MADDE 1 – 28/1/2013 tarihli ve 28542 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük
İşlemleri) (Seri No: 103)’nin 3 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(2) Motorlu kara taşıtı imalatçısı firmalar, motorlu kara taşıtı imalatında kullanılmaya mahsus telsiz
ve telekomünikasyon terminal ekipmanlarının serbest dolaşıma giriş işlemlerini, bu eşyaların geldiği yer
gümrük müdürlüklerinden yapabilirler.”
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
Resmî Gazete
28 Ocak 2013 PAZARTESİ
Sayı : 28542
TEBLİĞ
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ
(GÜMRÜK İŞLEMLERİ)
(SERİ NO: 103)
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, telsiz ve telekomünikasyon terminal ekipmanlarının serbest dolaşıma giriş
işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlüklerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 10 uncu maddesine
dayanılarak hazırlanmıştır.
Telsiz ve telekomünikasyon terminal ekipmanları ihtisas gümrüğü uygulaması
MADDE 3 – (1) Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarının İthalat Denetimi Tebliği kapsamı
telsiz ve telekomünikasyon terminal ekipmanlarının serbest dolaşıma giriş işlemleri sadece aşağıda belirtilen gümrük
müdürlüklerinden yapılır.
Sıra No
1
2
3
4
5
6
Yetkili Gümrük Müdürlüğü
Esenboğa Gümrük Müdürlüğü
Ankara Gümrük Müdürlüğü
Halkalı Gümrük Müdürlüğü
Haydarpaşa Gümrük Müdürlüğü
Atatürk Havalimanı Kargo Gümrük Müdürlüğü
Atatürk Havalimanı Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü
[email protected] | www.evrim.com
MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ
7
8
9
10
11
12
Erenköy Gümrük Müdürlüğü
İstanbul Deri Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü
Sabiha Gökçen Havalimanı Gümrük Müdürlüğü
Adnan Menderes Gümrük Müdürlüğü
İzmir Gümrük Müdürlüğü
Gebze Gümrük Müdürlüğü
Özel ve zorunlu durumlar
MADDE 4 – (1) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (Gümrükler Genel Müdürlüğü) bu Tebliğin uygulanması
sırasında ortaya çıkan özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya yetkilidir.
Yürürlük
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
Saygılarımızla,Best Regards
Evrim Haberleri; Gümrük mevzuatı, Dış Ticaret, Lojistik, muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü
profesyonel anlamda yayınlanan Kanun,Yönetmelik,Tebliğ,Genelge,Tasarruflu yazı, mevzuat taslakları en hızlı şekilde
yayınlanmakta ve bilgileri sunulmaktadır. Yayınlanan Gümrük ,Dış Ticaret, Haberler ile ilgili bilgiler belli bir konunun veya
konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi verme
amacını taşımaktadır.
Yayınlanan Bilgileri konusuna hakim profesyonel bir Gümrük Müşavirine, Mevzuat Danışmanına, başvurmanız tavsiye edilir.
Bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır. Evrim Yazılım ve Danışmanlık.
[email protected] | www.evrim.com
Download