İLİ : SİVAS TARİH :09.05.2014 وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا

advertisement
İLİ : SİVAS
TARİH :09.05.2014
َّ ‫ن َِْ َّجَووَم نمَنووَْلَوانواَل‬
َّ ‫َوُ َووَا َ ن‬
‫ِذالَو‬
‫ا ا ا ا اا اَ ا‬
‫ا‬
َّ
َّ ‫ِذنََّالَوََََُّّ َّْ ا‬
‫َذو‬
َ َ‫انمج مََّإَْ الَو مُ َْاِو‬
‫ون َ ا‬
‫ان مَ ْو ا‬
‫م‬
َ ُ‫َووي ا‬
* Furkan 74
AİLE İÇİ İLETİŞİM
Muhterem Müslümanlar
Yüce dinimiz İslam bütün bir insanlığı
dünya
ve
ahiret
saadetine
ulaştırmayı
hedeflemektedir. İnsanlık; dili ve kültürü farklı olan
toplumlardan ve bu toplumlar da ailelerden
meydana gelmiştir. Bu da beraberinde huzur getirir.
Huzurlu bir aile her zaman huzurlu bir toplum ve
insanlığın tartışılmaz güvencesidir. Müslümanlar
olarak bu saadetin, sağlıklı ve doğru bir aile içi
iletişimden geçtiğinin bilincinde olmalıyız. Yüce
dinimiz İslam aile içi iletişime büyük önem vermiş;
bu iletişimin temeline sevgi ve merhameti
koymuştur.
Muhterem Müslümanlar
Lokman ( A.S ) ın çocuğu ve İbrahim (A.S )
ın babası ile kurduğu aile içi iletişimin temelinde de
sevgi ve merhameti görmekteyiz. Her ikisi de bu
iletişimde sevgi dilini kullanmışlardır. Bu durum
Kur’an-ı Kerimde mealen şöyle ifade edilmektedir.
“Hani Lokman oğluna öğüt vererek şöyle
demişti. Yavrucuğum! Allah’a ortak koşma.
Çünkü ortak koşmak elbette büyük bir
zulümdür”1
“ Hani İbrahim babasına şöyle demişti.
Babacığım! İşitmeyen görmeyen ve sana bir
faydası olmayan şeylere niçin tapıyorsun”2
Ayet-i Kerime meallerinden anlaşıldığı üzere hem
Hz. Lokman’ın hem de Hz. İbrahim’in sevgi temelli
bir aile içi iletişimi kullanarak insanlığa örnek
olduklarına şahit olmaktayız. Aile içi iletişimin
İslam Dininin esaslarına uygun olarak gerçekleştiği
ailelerin daha mutlu olduğu görülürken bu
iletişimin olmadığı yada yanlış olduğu aileler
maalesef büyük bir buhran içerisine girmektedirler.
Aile içerisindeki sorumluluğun ve güvenin
1
Lokman 31-13
2
Meryem 19-42
zedelenmesi, gelişen teknoloji ile beraber
evlerimize kadar giren internetin amaç ve ihtiyaç
dışı kullanılması, bağımlılık haline gelen televizyon
dizileri, ve kitle iletişim araçlarıyla insanlarımıza
özendirilmeye çalışılan, özgür yaşam safsataları,
aile içi iletişimimizi açıkça tehdit etmektedir.
Aziz Kardeşlerim
Her alanda bizlere örnek olan Efendimiz
(SAV) aile içi iletişim hususunda da bizim için en
güzel örnektir. Yıllarca Peygamberimiz (SAV) in
hizmetinde bulunmuş olan Enes b. Malik (RA) ten
rivayet edilen “ Ben, ev halkına Hz.
Peygamberden daha şefkatli olan birini
görmedim”3 şeklindeki Hadis-i Şerif, Efendimiz
(SAV) in, ailesinde ne kadar sağlıklı ve sağlam bir
aile içi iletişim kurmuş olduğunu bizlere apaçık
göstermektedir. Yine Peygamberimiz(AS) hane-i
saadetlerinde eşleri ile ilgilenir, onların hal hatırını
sorar ve ev işlerinde onlara yardım ederdi.
Çocukları ve torunlarıyla son derece sıcak bir ilişki
kurmuş; onları sevip öpüp okşamıştır.
Muhterem Müslümanlar
Peygamberimiz (S.A.V)i örnek alarak
mesuliyet bilinciyle aile içi iletişimimizi sağlam
temeller üzerine oturtalım. Çocuklarımızla oyunlar
oynayarak, onları sanal bilgisayar oyunlarından,
içinde sevgi ve merhametin olduğu gerçek oyun
ortamına çekelim. Televizyon dizilerine ara verip,
birbirimize aile içinde sağlıklı iletişim ortamı
hazırlayalım. Sık sık evimizde eş ve çocuklarımızla
toplu olarak Rabbimizin huzurunda namaz kılıp dua
edelim. Şeytan ve dostlarının iman ve İslam temelli
aile içi iletişimimizi bozmasına asla fırsat
vermeyelim.
Gürün İlçe Müftülüğü
3
(Müslim, Kitabü’l-Mesâcid 267; Köksal, age, XV, 565-568)
Download