MASKİ Genel Müdürlüğü

advertisement
MASKİ
Genel Müdürlüğü
Arazi Yapısı
Bitki Örtüsü
Malatya, Doğu Anadolu bölgesinin batı bölümünde yer
Malatya il topraklarının %54’ü çayır ve meralarla, %31’i
almaktadır. Doğuda Elâzığ (98 km) ve Diyarbakır (251
ekili ve dikili arazi ile kaplıdır. Ormanı azdır, ormanlık ala-
km), güneyde Adıyaman (185 km), batıda Kahraman-
nı %10’dur. Geniş Malatya Ovası, bozkır görünümünde-
maraş (219 km), kuzeyde Sivas (245 km) ve Erzincan
dir. Akarsu çevreleri orman gibi uzayan kayısı bahçeleri
(363 km) illeri ile çevrilidir.
ile kaplıdır. Malatya Toroslarında en çok meşe ağaçlarına
rastlanır. Platolar çayır bakımından zengindir.
İl genelinde yer alan dağların başlıcaları Malatya Dağları,
Nurhak Dağları, Akçababa Dağları, Yama Dağı iken, baş-
Alüvyal Toprakları
lıca akarsular Söğütlü Çayı, Morhamam Çayı, Kuruçay,
Bu topraklar, akarsular tarafından taşınan, depolanan
Tohma Suyu, Sultansuyu, Sürgü Suyu, Beylerderesi,
materyaller üzerinde oluşan genç topraklardır. Üzerlerin-
Mamıhan ve Şiro Çayı’dır.
deki bitki örtüsü iklime bağlıdır. Bulundukları iklime uyabilen her türlü kültür bitkisinin yetiştirilmesine elverişli ve
İl, İç Anadolu, Akdeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu
üretken topraklardır.
Anadolu Bölgesi’nin arasında tampon bir bölge olma
özelliğini de taşımaktadır.
42
Alüvyal topraklar Malatya ilinde daha çok Fırat Nehri
ile Tohma Çayı boyunca uzanmaktadır. Toplam alanları
İklimi
20.236 hektardır. Bunun 19.703 hektarı birinci sınıf, 442
Malatya ilinde karasal iklim koşulları hüküm sürer. Ma-
hektarı yetersiz drenajlı ve ikinci sınıf, 95 hektarı ise kötü
latya’daki su potansiyeli sebebiyle son yıllarda inşa
drenajlı üçüncü sınıf arazilerden oluşmaktadır.
edilen barajlar il genelinde iklimi fazlaca yumuşatmıştır.
Malatya, bölge iklim koşullarına göre oldukça ılıman bir
Bazaltik Toprakları
iklime sahiptir.
Bu topraklar genellikle orta derin veya sığdır. Ağır killi
topraklardır ve profilleri iyi gelişmemiştir. Malatya’da bu
topraklar Kürecik bucağının batısında ve güneyinde ve
Arapgir ile Arguvan arasında bulunurlar. 75.080 hektarlık
ölçümleri ile ilde % 6,1’lik yer tutan Bazaltik toprakların
%26’sı toprak işlemeli tarıma uygundur. %66’lık kısmı
meradır.
Download