Yürütücülüğünü Doç.Dr. Murat TOSUNOĞLU`nun yaptığı “Biga Çayı

advertisement
Yürütücülüğünü Doç.Dr. Murat TOSUNOĞLU’nun yaptığı “Biga Çayı (Kocabaş çayı,
Çanakkale)’ndaki bazı sucul amfibi (Pelophylax ridibundus) ve reptil (Mauremys rivulata,
Natrix natrix) türlerinde mikrobiyolojik, hematolojik ve ekolojik araştırmalar” başlıklı
projenin TÜBİTAK 1001 destek programı kapsamında desteklenmesi uygun görülmüştür.
2013-2015 yılları arasında gerçekleştirilecek olan bu projede yer alan bölümümüz Öğretim
Üyesi Doç.Dr. Murat TOSUNOĞLU ve Öğretim Elemanları Arş.Gör.Dr. Nurcihan
HACIOĞLU ve Arş.Gör.Dr. Çiğdem GÜL’ü tebrik eder başarılarının devamını dileriz.
Download