Kanser

advertisement
KANSER NEDİR?
Organizmada meydana gelen ve hücreleri
kontrolsüz büyüyerek sürekli çoğalan kötü
huylu tümörlere verilen genel addır.
MERKEZ KAMPÜS
KANSERİN NEDENLERİ ?
•
•
UNUTMAYIN! ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARIR
•
•
•
•
•
•
Sigara alkol kullanımı,
Uzun süre ve tehlikeli saatlerde güneş
altında kalma,
Aşırı dozda röntgen ışınına maruz kalma,
Bazı kimyasal maddeler (katran, benzin,
boya maddeleri, asbest v.b.)
Bazı virüsler
Hava kirliliği
Radyasyona maruz kalma,
Kötü beslenme alışkanlığı
KORUCUK KAMPÜS
Tasarım: Selçuk SELANİK
Kanserin sebebi henüz kesin olarak
bilinmemektedir. Kanser hastalığı için iki grup
risk faktörü vardır. Kanser için risk faktörleri
yaşam şekillerine, yaşa, cinsiyete ve aile
öykülerine bağlı olarak değişir. Bir başka risk
grubu ise çevresel faktörlerdir.
MORFOLOJİ BİNASI
Merkez Kampüs
Adnan Menderes Cad. No:195 SAKARYA
Merkez Tel: 0.264 275 10 10 -15
Korucuk Kampüs
Korucuk Mah. / SAKARYA
Tel: 0.264 255 21 06 -13 Faks: 0.264 275 9192
www.seah.gov.tr
UNUTMAYIN!
ERKEN TEŞHİS
HAYAT KURTARIR
KENDİ KENDİNİZİN
BEKÇİSİ OLUN
KANSERİN 7 HABERCİSİ
•
Önce kanserden korkmamayı öğrenmeliyiz.
Korku doktora gitmeyi önler ve hastalığın
iyileştirilmesini engeller. Hastalık belirtilerini
yorumlamak yalnızca doktorların görevidir.
Kanserin belirtilerini bilmek bu belirtilerin
herhangi birini hissettiğimizde derhal doktora
başvurmak şarttır. Hiç rahatsızlık duymasak
da yılda bir kez mutlaka genel kontrolden
geçmeliyiz. Kanserin iyileştirilir bir hastalık
olduğunu unutmamalıyız. İyileşme oranı
kanserin erken teşhisi ile doğru orantılıdır.
•
•
•
•
•
•
Bu değişiklikler görüldüğünde bir hekime
başvurmayı ihmal etmeyiniz....
KANSER TEDAVİSİ
EN SIK GÖRÜLEN
KANSER TİPLERİ
•
•
•
•
•
•
Meme kanseri
Akciğer kanseri
Prostat kanseri
Mide kanseri
Kalın barsak kanseri
Rahim ağzı kanseri
KANSERDE ERKEN TANI
UNUTMAYIN! ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARIR
UNUTMAYIN! ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARIR
UNUTMAYIN! ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARIR
Bugün için kanser tedavisinde etkili olan ana
yöntemler; cerrahi, kemoterapi ve radyasyon
tedavisidir.
Cerrahi, kanserli dokunun vücuttan çıkartılmasıdır. Pek çok kanserde cerrahi tedavi uygulanan ilk yöntemdir.
Kemoterapi, kanser hücrelerini yok etmek
veya bu hücrelerin büyümesini kontrol altına
almak için antikanser ilaçlar kullanılarak yapılan tedavidir. Amacı, kan yolu ile vücuda dağılarak kontrolsüz çoğalan bu hücrelere ulaşarak öldürür veya büyümesine engel olur.
Radyasyon tedavisi (radyoterapi), hastanın
radyasyon onkolojisi uzmanı tarafından değerlendirilmesi ve uygulanmasına karar verilmesiyle başkar. Amacı kanserli hücreleri yok
etmek ve tümörü küçültmek olarak özetlenebilir. Radyasyondan etkilenebilecek normal
dokuların minimum düzeyde olmasını sağlamak pllanlamaların temel amaçlarından biridir.
Kanserde
Erken Tanı
Önemlidir.
Rahim ve makattan gelen normal olmayan
bir kanama veya akıntı
Memede veya vücudun herhangi bir
yerinde ortaya çıkan şişlik ve sertlikler
İyileşmeyen yaralar
Uzun süreli ses kısıklığı ve öksürük
Yutkunma güçlüğü ve hazımsızlık
Ben ve siğillerde meydana gelen büyüme,
kanama, renk değişikliği, yara...
Büyük ve küçük abdest yapmakta ki
değişiklikler
•
•
•
•
•
Tedavi şansını artırır
Tedaviyi kolaylaştırır
Tedavi giderlerini azaltır
Doku ve organ kaybını önler
Sakatlık bırakmaz
HAYAT KURTARIR
Günümüzde, milyonlarca insan kanserli yada
kanseri tedavi edilmiş olarak yaşamaktadır.
Kanser tanısı ne kadar erken konursa, tedavisi
o kadar erken başlar ve kanser tedavisi ne
kadar erken başlarsa tedavinin başarıya
ulaşma şansı da o kadar yüksek olur.
Download