10. sınıf coğrafya ders bilgileri

advertisement
10. SINIF COĞRAFYA DERS BİLGİLERİ
TOPOĞRAFYA VE KAYAÇLAR
KAYAÇLAR
Püskürük Kayaçlar nasıl oluşur?
Tortul Kayaçlar nasıl oluşur?
Başkalaşım Kayaçları nasıl oluşur?
LEVHA HAREKETLERİ VE ETKİLERİ
Volkanlar ve depremler
Yeryüzündeki sıcak suların dağılışı
DOĞADAKİ ÜÇ UNSUR: SU, TOPRAK, BİTKİ SU KAYNAKLARI
Yer üstü Suları
Yer Altı Suları ve Kaynaklar
TOPRAĞIN HİKAYESİ
Toprak Oluşumunu Etkileyen Faktörler
Başlıca Toprak Tipleri
DÜNYAYI KAPLAYAN ÖRTÜ: BİTKİLER
NÜFUSUN GELİŞİMİ, DAĞILIŞI VE NİTELİKLERİ
NÜFUS VE NÜFUS SAYIMLARI
Nüfus Sayımları Nasıl Yapılır?
DÜNYA NÜFUSUNUN TARİHSEL ARTIŞI VE DEĞİŞİMİ
Dünya Nüfusu Sürekli Artacak mı?
DÜNYA'DA NÜFUSUN ALANSAL DAĞILIŞI
Kıta Nüfusları Neden Farklıdır?
DÜNYA'DA NÜFUS ARTIŞI
NÜFUS PİRAMİTLERİ VE ÖZELLİKLERİ
GÖÇLERİN NEDEN VE SONUÇLARI
İNSANLAR NEDEN GÖÇ EDER?
Geçmişten Günümüze Göç Hikayeleri
Kavimler Göçü
Yeni Dünya'ya Göçler
Mübadele Göçleri Beyin göçleri
İşçi Göçleri Doğal Afetlerin Neden Olduğu Göçler
GÖÇÜN MEKANSAL ETKİLERİ
Bir Göç Hikayesi
Göç Alan Yerleşim Alanlarında Ortaya Çıkabilecek Mekansal Etkiler
GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE EKONOMİK FAALİYETLER
GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE GEÇİM TARZLARI
Ekonomik Faaliyetlerin Çeşitlenmesi
EKONOMİK FAALİYETLERİN SINIFLANDIRILMASI
Aktif Nüfusun Ekonomik Faaliyet Gruplarına Göre Dağılımı
TÜRKİYE'NİN TOPRAK, SU, BİTKİ VARLIĞI
TÜRKİYE'NİN YER ŞEKİLLERİ
TÜRKİYE'DE TOPRAK TİPLERİ VE TOPRAK KULLANIMI
Türkiye'de Başlıca Toprak Tipleri
Türkiye'de topraklardan Yararlanma
DOĞAL UNSURLARIN GÖSTERGESİ: BİTKİLER
Ülkemizde görülen Başlıca Bitki toplulukları
TÜRKİYE'NİN SU VARLIĞI
GAP: Su ile Gelen Değişim
Sularımızdaki Zenginlik
Dnizlerimizden Gelen Zenginlik
Türkiye'nin Yer altı Suları ve Kaynaklar
NEREDE VE NASIL YAŞIYORUZ?
TÜRKİYE'DE NÜFUSUN VE YERLEŞMENİN DAĞILIŞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER
TÜRKİYE'DE YERLEŞMELER
Ülkemizdeki yerleşme Şekilleri
Kır Yerleşmeleri
Şehirlerin Sınıflandırılması
Hinterlandın şehirlerin Gelişimine Etkileri
TÜRKİYE'NİN NÜFUS ÖZELLİKLERİ
TÜRKİYE NÜFUSUNUN YAPISAL ÖZELLİKLERİ
Nüfusun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı
Nüfusun Cinsiyete Göre Dağılımı
Çalışan Nüfusun Ekonomik Faaliyet Kollarına Göre Dağılımı
Türkiye Nüfusunun Eğitim Durumu
Türkiye'nin Kır ve Kent Nüfusu
TÜRKİYE'DE NÜFUSUN TARİHSEL GELİŞİMİ
Türkiye'de Nüfus sayımları
Türkiye'de Nüfusun Yıllara Göre Değişimi
Türkiye'de Nüfusun Artışı ve Nedenleri
ÜLKEMİZDE GÖÇLER
İç Göçlerin Nedenleri
Göçün Sonuçları
KITALARIN KEŞFİ VE KÜÇÜLEN DÜNYA
DÜNYA'NIN KEŞFİ: COĞRAFİ KEŞİFLER
Önemli Keşifler
BÖLGELER VE ÜLKELER ARASI ETKİLEŞİMDE TEKNOLOJİNİN ROLÜ
İletişim Tarihi
Teknolojinin Önemi
DÜNYA'YI BİRBİRİNE BAĞLAYAN AĞLAR
Ulaşım
Demiryolu
Karayolu
Havayolu
DOĞAL AFETLER VE TOPLUM
DOĞAL AFETLER
Dünya'mızda Neler Oluyor?
Sel
Kuraklık
Erozyon
Kütle Hareketleri
Çığ
Olağanüstü Hava Olayları(fırtına, kasırga,hortum)
Volkanlar Felaket mi, Nimet mi?
Afetleri önlemek, Afetlerden Korunmak ya da Daha az Zarar Görmek Mümkün mü?
Download