Diyetisyen - Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

advertisement
Doküman No
T.C.
AMASYA ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI
SOSYAL HİZMETLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREV TANIMI
BİRİMİ:
ALT BİRİM
GÖREV ADI
GÖREV AMACI
İLGİLİ MEVZUAT
GÖREVLER
SORUMLULUKLA
R
GT.FORM.
İlk Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı
Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü
Diyetisyen
Amasya Üniversitesindeki öğrencilerin ve personellerin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi
için beslenme programları hazırlamak ve gıda güvenliğini sağlayarak bu programların
uygulanmasını sağlamak.
 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı,Gıda ve Yem Kanunu ve ilgili tebliğler ve
yönetmelikler
 YÖK Mevzuatı
 1593 Sayılı Umumi HıfzıSıhha Kanunu
 Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği (Sağlıklı bireyler için besin gramajları)
 Kamu İhale Kanunu
 Mal alımları denetim muayene ve kabul işlemlerine dair yönetmelik
 Yemeklerin besin değerlerinin yeterli ve besin maddelerinin dengeli olmasını sağlar.
 Kuruma satın alınacak gıda,temizlik ve mutfak malzemelerinin teknik
şartnamelerinin hazırlanmasında bulunur.
 Mutfağın temizlik ve düzenini, mutfak personelinin sağlıklı olmasını, yiyeceklerin
hijyen kurallarına uygun, lezzet ve besin değerlerinden kayba uğramadan
pişirilmesini sağlar ve dağıtımını kontrol eder.
 Hazırlanmış veya çiğ yiyeceklerin hijyen standartlarına uygun olarak saklanmasını
sağlar ve denetler.
 Yemek tarifelerini standartlaştırır ve gerektiğinde günün şartlarına uygun
düzeltmeler yapar.
 Hazırlanan yiyeceklerin servisine kadar kaliteli ve gerekenlerin sıcak bir şekilde
getirilmesini sağlar. Servis ofislerinin yemek dağıtımı, bulaşık yıkanması, yiyeceklerin
muhafazası gibi hususlarda bunların düzenli ve usulüne uygun olması için gerekli
tedbirleri aldırır.
 Yemek servisinin düzenli olarak işlemesini, yemek yenen yerlerin ve yemek
kaplarının modern usullerle temizlenmesini sağlar.
 Ayrıca mutfak personelinin hizmet içi eğitim programını Gıda Mühendisi ve Baş Aşçı
ile birlikte planlayarak yaptırır. Beslenme ile ilgili seminer ve konferanslara katılır.
 Biriminin görev ve sorumluluklarını yerinde ve zamanında yerine getirilmesinden
(kanun, yönetmelik vb ilgili mevzuata bağlı kalmak şartıyla) Daire Başkanlığı ve Üst
Yöneticiye karşı sorumludur.
 Daire Başkanlığının vereceği mevzuatın sınırları içindeki iş ve işlemleri yapmak.
Bu dokumanda açıklanan görev tanımını okudum. Görevimi belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul
ediyorum. .……/…/2014
Ad-Soyad:
İmza
Download