Yeni Nesil Mobil Geni*bant Teknolojileri ve Türkiye

advertisement
Yeni Nesil Mobil Genişbant
Teknolojileri ve Türkiye
Kübra Çalış
Doç.Dr. Suat Özdemir
• Mobil İletişim Süreçleri
• Üçüncü Nesil (3G)
• Evrensel Mobil Telekomünikasyon Sistemi (UMTS)
• Mimari
• Avantajları ve Dezavantajları
• Dördüncü Nesil (4G)
• Uzun Vadeli Evrim (LTE)
• Mimari
• Avantajları ve Dezavantajları
• Türkiye’de Mobil Genişbant
• Sonuç
• Bilgi ve iletişim teknolojilerinin varlığı ile birlikte önce kablolu
ortamlardan ses iletişimi kullanıcılara ulaştırılmıştır. Başlarda
kablolu olarak sağlanan iletişim teknikleri insanların
«hareketlilik» yeteneklerinin artması ile temelini kablosuz
ortamlara kaydırmaya başlamıştır.
• Mobil iletişim kullanıcı sayısı 6 milyar (2011)
• Mobil iletişimin erken evresi 1G ve 2G
• Yüksek bant genişliği gerektiren hizmet ve uygulamaların
sağlandığı evre  3G ve 4G
MOBİL İLETİŞİM SÜREÇLERİ
• 1. NESİL
•
•
•
•
•
1980ler
Analog Modülasyon
Ses İletimi
Sınırlı Kapsama Alanı
AMPS-Gelişmiş Mobil Telefon Hizmeti
• 2. NESİL
•
•
•
•
•
•
1990lar
Dijital Modülasyon
Ses ve Data İletimi-SMS
Devre Anahtarlama
GSM-Mobil İletişimde Evrensel Sistem
2,5 G ve 2,75G
3. NESİL
•
•
•
•
•
•
•
•
•
3G
2001 yılında ITU tarafından standardize edilmiştir.
IMTS-2000
Paket Anahtarlama-IP Tabanlı Servisler
Hızlı Genişbant İnternet
Spread Spectrum
WCDMA
UMTS-Evrensel Mobil İletişim Sistemi
HSPA-Yüksek Hızlı Paket Erişimi
UMTS
• UMTS, Avrupa’da kullanılmaya başlanmış ve 2004 yılında ortaya
çıkmış bir 3G teknolojisidir.
• UMTS mimarisi:
• Çekirdek Ağ (CN): Ana görevi trafik için yönlendirme,
anahtarlama ve geçiş sağlamaktır.
• Erişim Ağı (AC): UMTS Karasal Telsiz Erişim Şebekesi (ULTRAN) ve
baz istasyonları
• ULTRAN hava ara yüzü olarak WCDMA seçilmiştir.
• Baz istasyonları Düğüm-B ve Radyo Ağ Denetleyicisini (RNC) kapsar.
• Mobil İstasyon: Kullanıcı ekipmanları
UMTS
• UMTS’nin avantajları ve dezavantajları şunlardır:
•
•
•
•
•
•
•
•
Ağ güvenliği ve konum tabanlı hizmetler
IP tabanlı olması 
Kullanıcıdan baz istasyonuna kimlik doğrulama olanağı 
2G’ye göre daha yüksek hızda iletim 
Ülkelerde farklı spektrumlar kullanması 
Daha fazla sayıda baz istasyonu gerekliliği 
Yüksek lisanslama ücretleri 
Cihazların yüksek güç harcaması
4. NESİL
•
•
•
•
•
•
Ultra Yüksek Hız-100Mbps
Mobil Genişbant
Mobil İletişim Alanının Yeni ve Halihazırda Son Aşaması
Uçtan Uca Hizmet
Her yerde-Her zaman-Kesintisiz İletişim
Wi Max-Mikrodalga Erişim için Dünya Çapında Birlikte
Çalışabilirlik
• LTE-Uzun Vadeli Evrim
LTE
• 3. Nesil Ortaklık Projesi (3GPP) tarafından 2009 yılında yapılan
tanımla LTE son derece esnek bir radyo arayüzdür. Teknolojinin ilk
sürümü, 300 Mb / s zirve hızı, 5 ms'den daha düşük radyo şebeke
gecikmesi ve önceki hücresel sistemler ile karşılaştırıldığında
spektrum verimliliğinde önemli bir artış sağlar.
• LTE mimarisi:
• Çekirdek Ağ (EPC): Baz istasyonu ve ağlar arasındaki linkleri yönetir ve
bunların oluşmasının sağlar.
• Erişim Ağı (E-UTRAN): E-UTRAN, Evrimleşmiş Baz İstasyonu (ENodeB) olarak adlandırılan bir düğüme sahiptir. UMTS mimarisindeki
RNC; LTE mimarisinde baz istasyonuna entegre edilmiştir. E-NodeB
radyo fonksiyonlarını kontrol eden, kullanıcı ekipmanı ile çekirdek
şebeke arasında iletişimini sağlayan ve mobilite yönetimini sağlayan
birimdir.
• Kullanıcı Ekipmanı (UE): Kullanıcı Ekipmanı; Evrensel Abone Kimlik
Modülü ve Mobil Cihaz
LTE
• LTE’nin avantajları ve dezavantajları şunlardır:
• Yüksek hızlı genişbant erişimi ve aynı bantta çok sayıda kullanıcıyı
destekleme 
• Yüksek ölçeklenebilirlik yeteneği 
• Esnek spektrum kullanımı 
• 3G’den kolay evrim 
• Kullanıcılara erişim maliyetinin yüksekliği 
TÜRKİYE’DE MOBİL GENİŞBANT
• Türkiye’de 3G teknolojisi2009
• 3G teknolojisinin sadece 3 sene içerisinde %50’nin üzerinde bir
yayılım oranına ulaştığı görülmektedir.
• Bu da erişim hızı arttıkça insanların mobil teknolojilere olan
ilgisinin artığını göstermektedir. Bu tezi destekleyen bir başka
örnekte Amerika Birleşik Devletleri’nde görülen durumdur.
TÜRKİYE’DE MOBİL GENİŞBANT
• ABD’de 2010 yılında %89.9 olan mobil kullanıcı penetrasyon
oranı 2011 yılından %105.9’a ulaşmıştır. Bu büyük sıçramanın
sebebi olarak kullanıcıların 4G’ye olan ilgisi olarak yorumlamak
mümkündür. Türkiye’nin 2010 yılı penetrasyon oranının %84.9
olup Amerika ile benzer bir oran sergilemiştir.
SONUÇ
• Analog modülasyon ve sistemin kullanıldığı 1G iletişimde kapsama alanı
çok düşük, her kullanıcıya belli bir frekans ayrımı ve hücresellikten uzak
bir şekilde sadece ses iletimi yapılmaktaydı. Bunun ardından gelişen 2G
ve onun en önemli temsilcisi GSM ile birlikte sayısal iletişim sağlanmış ve
ses iletişiminin kalitesindeki artışla beraber data transferi de mümkün
kılınmıştır.
• Beklenenden uzun bir sürenin ardından 3G kullanıcılara lanse edilmiş ve
cepten internet hizmeti-genişbant internet erişimi-çoklu ortam
uygulamalarında yüksek kalite kullanıcıların hizmetine sunulmuştur. Bu
teknolojiyi temsilen ünlenen yaklaşım UMTS olmuştur.
• 3G yayılımını tamamlayamadan ardından son trend 4G yetişmiş ve LTE
kullanıcıların deneyimine bazı ülkelerde sokulmuştur. LTE ile sabit
erişimde sağlanan hızlar- ultra mobil genişbant erişim hızlarına ulaşmak
amaçlanmaktadır.
• 2010 yılından itibaren 4G teknolojisine adım atmasıyla birlikte Amerika
mobil kullanıcı sayısında büyük bir artış yakalamıştır. Kullanıcı profili
olarak Amerika ile benzer tavır sergileyen ülkemizde de operatörlerin
mobil kullanıcı penetrasyon artışına ivme kazandırmak için en kısa
zamanda yeni nesil teknolojiyi kullanıcılara sunmalıdır.
TEŞEKKÜRLER
Download