Kolorektal Kanser Evreleme

advertisement
Kolorektal Kanser
Evreleme
Endoskopi
Kolorektal Kanser
Evreleme
Hastalığın Evrelemesi:
Primer Tümör
Lenf Nodları
Metastaz
TNM Evreleme Sistemi
Kolorektal Kanser
Yayılım Şekilleri
Kolorektal Kanser
Yayılım Şekilleri
Kolorektal Kanser
Evreleme
Primer Tümörün Evresi
Mukoza
Submukoza
M. Propria
Perikolik
Yağ
Seroza
Mukoza
Submukoza
M. Propria
Perikolik
Yağ
Seroza
Kolorektal Kanser
Evreleme
Hastalığın Evrelemesi:
Primer Tümör // T4
Kolorektal Kanser
Evreleme
• Primer Tümör:
Tx: Primer tm değerlendirilemiyor
T0: Primer tm yok
Tis: Muskularis mukozayı geçmeyen tümörler // intramukozal tm
T1: Submukozal invazyon
T2: Muskularis propria invazyonu
T3: Serozaya ulaşan tümör // perirektal doku invazyonu
T4: Diğer organ invazyonu
Kolorektal Kanser
Evreleme
Hastalığın Evrelemesi:
Lenf Nodları // N1-N2
Kolorektal Kanser
Evreleme
• Bölgesel Lenf Nodları
Nx: Değerlendirilemiyor
N0: Bölgesel lenf nodu metastazı yok
N1: 1-3 adet bölgesel lenf nodu metastazı
N2: 4 ve daha fazla bölgesel lenf nodu metastazı
Kolorektal Kanser
Evreleme
Hastalığın Evrelemesi:
Metastaz // M0 – M1
M0: Uzak organ metastazı yok
M1: Metastaz var
Kolorektal Kanser
Evreleme
•
Evre 0: Tis N0 M0
•
Evre I: T1 N0 M0 veya T2 N0 M0
•
Evre IIA: T3 N0 M0
Evre IIB: T4 N0M0
•
Evre IIIA: T1 N1 M0 veya T2 N1 M0
Evre IIIB: T3 N1 M0 veya T4 N1 M0
Evre IIIC: -- N2 M0
•
Evre IV: -- -- M1
Kolorektal Kanser
Yayılım Şekilleri
Kolorektal Kanser
Tedavi Prensibi
“The surgery of malignant disease is
not the surgery of organs; it is the
anatomy of the lymphatic system”
Moynihan 1908
Kolorektal Kanser
Tedavi Prensibi
• Tümör içeren segmentin geniş rezeksiyonu
• Eşlik eden çevresel yumuşak doku - organ
• Lenfo-vasküler pedikül
• Sağlam cerrahi sınır // proksimal 7 cm, distal en az 2 cm
Kolorektal Kanser
Tedavi Prensibi
- Küratif Cerrahi Tedavi
- Adjuvan kemoterapi
- (Neo)-Adjuvan radyoterapi
- İmmunoterapi
Kolorektal Kanser
Tedavi Prensibi
Evre 0 : Tis N0 M0
- Lokal eksizyon veya polipektomi (sağlam sınır)
- Cerrahi rezeksiyon (lokal eksizyon için uygun değilse)
Kolorektal Kanser
Tedavi Prensibi // Neden Lokal Eksizyon ?
• Sfinkteri Korunur
• Rektal Fonksiyonlar Etkilenmez
• Pelvik Disseksiyonu Önler
• Pelvik Sinir Hasarı Gözlenmez
• Yaşlı Hastalar İçin Uygun
• Kolaydır
Kolorektal Kanser
Lokal Eksizyon Küratif Amaçlı Yapılabilinir mi?
• Lenf nodları çıkarılamayacağı için
evreleme hatası
tedavi hatası
• Hasta seçiminde sorunlar/ lenf nodu değerlendirilmesi
digital muayene
görüntüleme yöntemleri
Kolorektal Kanser // Rektum Kanseri
Tek Başına Lokal Eksizyon Sonuçları
• 1977-2000
• 22 çalışma / 968 hasta
T1
Vaka sayısı
Lokal nüks
765
% 9.7 (0-24)
T2
T3
188
15
% 25 (0-50)
% 38 (0-100)
Lokal Eksizyon Aslında Total Biyopsidir!!
• Tümör tam olarak eksize edilmiş mi ?
• Barsak duvar invazyon oranı ?
• Vasküler / lenfatik invazyon ?
• Histolojik gradenin doğru yapılması ?
(ikinci bir biyopsi yerine tüm doku)
Morson BC. Et al.7Gut 1977/18/1045-50
Kolorektal Kanser
Tedavi Prensibi
Evre I : T1 N0 M0 veya T2 N0 M0
- Küratif Rezeksiyon
Kolorektal Kanser
Tedavi Prensibi
Evre II : T3-4 N0 M0
- Küratif Rezeksiyon
- Adjuvan kemoterapi ?
- Neo-adjuvan kemoradyoterapi (Rektum T3-T4)
Kolorektal Kanser
Tedavi Prensibi
Evre III : Herhangi T, N1 – N2, M0
- Küratif Rezeksiyon
- Adjuvan kemoterapi
- Neo-adjuvan kemoradyoterapi (Rektum Tm)
Kolorektal Kanser
Tedavi Prensibi
Evre IV : Herhangi T ve N, M1
- Palyatif Rezeksiyon ? / Küratif ?? (kc)
- Kemoterapi ?
- Kemoradyoterapi (Rektum Tm) ?
Download