YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ DIŞA AÇIK DERSLER

advertisement
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ DIŞA AÇIK DERSLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ
ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ
Okul/Fakülte:
Bölüm/Program: MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ
Ders Dili:
Türkçe
Ders Kodu: EPÖ314
DersTürkçe İsmi:
ETKİLİ İLETİŞİM
Ders İngilizce İsmi: EFFECTIVE COMMUNICATION
Dersi Verecek:
Doç. Dr. Ahmet GÜNEYLİ
Dersin Türü:
ZORUNLU
Yıl
Semester
3
Ders Kredisi:
Teori(saat/hafta):
Dersin Seviyesi: LİSANS
3
5
AKTS Kredisi: 3
3,00
Dersin İçeriği:
Öğrenme Kazanımları:
Dersin Amaçları:
Öğrenci İş Yükü:
AKTS Formülü:
Kaynaklar:
Değerlendirme:
İşe Yerleştirme(Staj):
Uygulama(saat/hafta): 0,00
Dönem:
5
Ders İşleme Biçimi: YÜZ YÜZE
Laboratuar(saat/hafta): 0,00
Kişilerarası iletişimin tanımı; iletişim modeli, iletişim unsurları ve özellikleri,
etkili dinleme ve geri bildirim, kişilerarası iletişimi engelleyen etkenler
(kaynak, kanal, alıcı, vb.), iletişimi kolaylaştıran etkenler, duyguların
iletişimde rolü ve kullanılması, iletişimde çatışma ve önlenmesi, öğrenci,
öğretmen, veli iletişiminde dikkat edilmesi gereken önemli hususlar, iletişim
uygulamaları.
İlgili kavramları/kuramları anlayabilecek
İlgili kavram/kuramların gerçek hayatta var olan uygulamalarını eleştirel
olarak analiz edebilecek
Verilen parametreler çerçevesinde yeni bir ürün geliştirebilecek/yaratabilecek
Hedeflenen becerileri geliştirebilecek
Belirlenen kavram(ları) açıklamak/anlatmak
Seçilen/belirlenen becerileri geliştirmek
Seçilen konuların derinlemesine/detaylı bir şekilde incelemek
Eleştirel düşünceyi geliştirmek
Ders saatleri
Ara sınav
Ara sınava hazırlık
Final sınavı
Final sınavına hazırlık
Sunum(lar)
Sunum(lara)a hazırlık
Kısa sınav(lar)
Kısa sınav(lar)a hazırlık
Ödev(ler)
90/30=3
Kaya, A. (Edt.) (2013). Kişilerarası ilişkiler ve etkili iletişim. Ankara: PegemA
Yayıncılık.
Vize sınavı %30, Final Sınavı %40, Kısa sınavlar %10, Ödevler %10 ve
Katılım %10
Yok
Ön Koşul Ders Kodları: Yok
1. Hafta (19 – 23 Eylül)
İletişimde temel kavramlar
2. Hafta (26 – 30 Eylül)
İletişim becerileri
3. Hafta (3 – 7 Ekim)
Etkin dinleme
4. Hafta (10 – 14 Ekim)
Sözsüz iletişim
5. Hafta (17 – 21 Ekim)
Çatışma ve çatışma çözme
6. Hafta (24 – 28 Ekim)
Güvengenlik ve duygusal zeka
7. Hafta (31 - 4 Kasım)
Vize
8. Hafta (7 - 11 Kasım)
Okulda kişiler arası ilişkiler ve iletişim
9. Hafta (14 – 18 Kasım) Okulda kişiler arası ilişkiler ve iletişim
10. Hafta (21 – 25 Kasım) Okulda kişiler arası ilişkiler ve iletişim
11. Hafta (28 - 2 Aralık) Okulda kişiler arası ilişkiler ve iletişim
12. Hafta (5 – 9 Aralık)
Okulda kişiler arası ilişkiler ve iletişim
13. Hafta (12 -16 Aralık) Okulda kişiler arası ilişkiler ve iletişim
14. Hafta (19 - 23 Aralık) Okulda kişiler arası ilişkiler ve iletişim
15. Hafta (24 – 30 Aralık) FİNAL SINAVLARI HAFTASI
16. Hafta
17. Hafta
18. Hafta
19. Hafta
20. Hafta
21. Hafta
22. Hafta
23. Hafta
24. Hafta
25. Hafta
26. Hafta
27. Hafta
28. Hafta
Final Haftası
Download