FİZ102 FİZİK-II Kimya Bölümü A Grubu 26.05.2017 Bölüm 10

advertisement
FİZ102 FİZİK-II Kimya Bölümü A Grubu
26.05.2017
Bölüm 10: Faraday Yasası
Örnek 10.1: Bir çubuk mıknatısın kuzey kutbu sabit bir metal halkaya doğru itilmektedir. Bu
halkada oluşan indüksiyon akımının yönünü Lenz Yasası’ na göre bulunuz.
Mıknatıs halkaya yaklaştıkça, halka yakınında manyetik alan çizgileri yoğunlaşır. Manyetik akı
artar. Manyetik alandaki değişim sağa doğrudur. İndüksiyon akımı bu akı değişimine karşı
koyacak yönde oluşur. Bu durumda Bind sola doğru oluşur. Sağ el kuralına göre, bu alanı
üretecek olan indüksiyon akımı mıknatısın kuzey kutbuna doğru bakan bir gözlemci için saatin
ilerleme yönündedir. (Sağ elin baş parmağı Bind yönünde iken kıvrılan 4 parmak Iind’ in yönünü
verir).
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Akım geçiren tel için: Tel sağ el içine alınır. Baş
parmak akım yönünde tutulduğunda dört parmak
manyetik alanı gösterir.
Akım geçiren çembersel ilmek için: İlmeğin her
noktası için manyetik alan farklıdır. Biz
merkezdeki manyetik alan ile ilgilenelim. Sağ elin
4 parmağı akım yönünde, avuç içi ilmeğin
merkezini gösterecek şekilde tutulduğunda dik
olarak açılan başparmak manyetik alanı gösterir.
A. OZANSOY, 2017
Download