Koç Holding Yatırımcı Bülteni

advertisement
Değerli Hissedarlarımız,
Koç Holding
Yatırımcı Bülteni
Mayıs 2014
2014 yılının ilk dört ayının en önemli gelişmesi
olarak, Koç Holding, uluslararası derecelendirme
kuruluşları Moody’s ve Standard & Poor’s (S&P)
tarafından ‘‘yatırım yapılabilir’’ olarak verilen uzun
vadeli kredi notunu ve görünümünü, Türkiye’nin
kredi notu görünümünün "Negatif"e çevrilmesine
rağmen muhafaza etmiştir...
...devamı
Koç Holding
Yatırımcı İlişkileri
www.koc.com.tr
webcast link
2014 3 AYLIK FİNANSAL SONUÇLAR
3 aylık finansal sonuçlara ait özet göstergeler
aşağıdaki gibidir:
- Satışlar: 15,683mnTL (7,077mn$)
- Faaliyet Kârı: 908mnTL (410mn$)
HİSSE PERFORMANSI
Gelişmekte olan piyasalara yönelik risk iştahındaki toparlanmaya ve politik istikrarın yarattığı
olumlu havaya paralel olarak Borsa İstanbul’da
(BIST) önemli kazançlar görüldü. BIST100 endeksi, 9 Mayıs 2014 itibariyle…
- Vergi Öncesi Kâr: 715mnTL (323mn$)
...devamı
- Net Kâr: 562mnTL (254mn$)
Yatırımcı Sunumu
Hisse Performansı
Finansal Tablolar
Net Aktif Değeri Prim/İskonto
Özel Durum Açıklamaları
Yabancı Payı
Halka Açık Olm.Şrk.Bilgileri (FY13)
Hisse Senedi Hesap Makinesi
EKONOMİK DURUM
Şubat ayındaki son konuşmamızdan beri küresel piyasalarda gelişmekte olan ülkelere karşı risk iştahında bir iyileşme gözlendi. Bununla birlikte yerel seçimler sonucunda politik belirsizliklerin azalması ile finans piyasaları kayıplarının bir kısmını telafi etti. Böylece...
...devamı
Koç Holding
Ekonomik Araştırmalar
Ekonomik Göstergeler
Yatırımcı İlişkileri İletişim
Çekince
Download