01.12.2014 SİRKÜLER 2014/31 KONU : Bazı Kamu

advertisement
01.12.2014
SİRKÜLER
2014/31
KONU
:
Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasında Son Başvuru
Süreleri Uzatıldı.
6552 sayılı Kanunun 73 üncü maddesinden yararlanmak için maddede öngörülen başvuru ve
ilk taksit ödeme süreleri ile 79 uncu maddeden yararlanmak için başvuru süresinin
uzatılmasına ilişkin 30.11.2014 tarih ve 29191 sayılı Resmi Gazete'de 2014/7016 Sayılı
“6552 Sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanunda Yer Alan Bazı
Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Karar” yayımlanmıştır.
Buna göre;

Kesinleşmiş vergi alacaklarının yapılandırılmasından yararlanmak için son başvuru
tarihi 31 Aralık 2014 Çarşamba gününe; ilk taksit ödemesi 2 Şubat 2015 Pazartesi
gününe,

SGK prim ve alacaklarının (Genel Sağlık Sigortası prim borçları hariç)
yapılandırılması için son başvuru tarihi 2 Şubat 2015 Pazartesi gününe; ilk taksit
ödeme süresi 2 Mart 2015 Pazartesi gününe,

Araç muayenesi yaptırmaları gerektiği halde muayenelerini süresinde yaptırmamış
olanların, araç muayenelerini yaptırmaları için son tarihi 30 Haziran 2015 Salı gününe,

Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinin (TEDAŞ) elektrik tüketiminden
kaynaklanan alacakları için son başvuru tarihi 31 Aralık 2014 Çarşamba gününe; ilk
taksit ödemesi 2 Şubat 2015 Pazartesi gününe,

Kalkınma ajanslarının, il özel idareleri ve belediyeler ile sanayi ve ticaret odalarından
olan alacakları için son başvuru tarihi 31 Aralık 2014 Çarşamba gününe; ilk taksit
ödemesi 2 Şubat 2015 Pazartesi gününe,
kadar uzatılmıştır.
Söz konusu Karara aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.
2014/7016 sayılı Karar
İyi dileklerimizle,
SER&BERKER BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.
A MEMBER FIRM OF DFK INTERNATIONAL
Download