MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ Kurumsal (şirket) kredi

advertisement
MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ
Kurumsal (şirket) kredi kartlarına taksitlendirme imkanı yeniden
sağlanmıştır
“Kredi Kartına Taksit Yasağı” ile ilgili olarak 13.05.2014’te yayımlanan Resmi Gazete’nin 28999 sayılı
nüshası ile
“Banka ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin” 26. maddesinin 7. fıkrasının değiştirildiği ve aşağıdaki şekilde olduğu
belirtilerek aynı maddeye 8. fıkranın ilave edildiği ifade edilmektedir. Buna göre;
7. fıkra: Mal veya hizmet alımı sonrası belli bir ücret karşılığı borcun taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendiği
dönemler de dahil olmak üzere, kredi kartları ile gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerinde
taksitlendirme süresi dokuz ayı geçemez. Kredi kartlarıyla gerçekleştirilecek telekomünikasyon ve kuyumla ilgili
harcamalarda ve yemek, gıda, akaryakıt ile hediye kart, hediye çeki ve benzeri şekillerde herhangi somut bir mal veya
hizmeti içermeyen ürünlerin alımlarında taksit uygulanamaz.
8. fıkra: Yedinci fıkranın ikinci cümlesi, kurumsal kredi kartları hakkında uygulanmaz.” olarak yayımı tarihinde
(13.05.2014) yürürlüğe gireceği belirtilmiştir.
Yürürlüğe giren uygulama ile kredi kartına taksitlendirmenin yasaklandığı sektörlerdeki (telekomünikasyon ve kuyumla
ilgili harcamalarda ve yemek, gıda, akaryakıt ile hediye kart, hediye çeki ve benzeri şekillerde herhangi somut bir mal
veya hizmeti içermeyen ürünler) satışlara yönelik olarak kurumsal (şirket) kredi kartlarına taksit imkanı yeniden
sağlanmıştır.
Saygılarımızla,Best Regards
Evrim Haberleri; Gümrük mevzuatı, Dış Ticaret, Lojistik, muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü
profesyonel anlamda yayınlanan Kanun,Yönetmelik,Tebliğ,Genelge,Tasarruflu yazı, mevzuat taslakları en hızlı şekilde
yayınlanmakta ve bilgileri sunulmaktadır. Yayınlanan Gümrük ,Dış Ticaret, Haberler ile ilgili bilgiler belli bir konunun veya
konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi verme
amacını taşımaktadır.
Yayınlanan Bilgileri konusuna hakim profesyonel bir Gümrük Müşavirine, Mevzuat Danışmanına, başvurmanız tavsiye edilir.
Bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır. Evrim Yazılım ve Danışmanlık.
[email protected] | www.evrim.com
Download