Her yıl 31 Mayıs “Sigarasız Bir Dünya Günü”

advertisement
Dünyada Sigara İçim Oranları

Bölge
Tüketim






Kuzey Amerika
Latin Amerika
Batı Avrupa
Orta ve Doğu Avrupa
Afrika ve Orta Doğu
Asya
% 4.7
% 8.9
% 9.3
% 10.8
% 11.8
% 54.5

Her 8 saniyede bir kişi
sigaradan ölüyor

Sigara önlenebilir ölüm
nedenidir
Sigaraya Bağlı Ölümler

Dünyada
– 1.1 milyar sigara içen
– 4.9 milyon ölüm / yıl ---10 milyon (2025)
(günde 12 bin ölüm)

Türkiye’de
– 17 milyon sigara içen
– 70-100 bin ölüm / yıl
(günde 200-250 ölüm)
31 Mayıs Sigarasız Bir Dünya Günü

Her yıl 31 Mayıs “Sigarasız Bir
Dünya Günü” olarak kutlanır.

Dünya Sağlık Örgütüne üye devletler
1987 yılında bu günü sigara salgını
ile oluşan önlenebilir hastalık ve
ölümlere dikkat çekebilmek için
etkinlik günü olarak belirlemişlerdir
Ülkemizde Tütün Kullanımı
Yaygındır
Toplum genelinde
 Farklı meslek gruplarında
 Çocuklar arasında
 Gençlerde
 Kadınlarda
Sigara içimi yaygındır
Türkiye’de
17 milyon kişi sigara
içmektedir
Gençlerin Sigara İçimi

Sigara başlama yaşı 11.9’a
düşmüştür

Sigara başlama nedenleri:
–
–
–
–
–
Akran etkisi
Sigaranın kolay ulaşılabilirliği
Rol modellerin sigara içici oluşu
Görsel basın, film, klip
Gizli reklam ve promosyonlardır
Sigara ve Gençlik

Özellikle gençlere sigara satışını özendirecek en
etkili araç sigara reklamlarıdır

Gençlere yönelik sigara reklamları sigaranın sağlık,
zenginlik ve güç gibi öğelerle bağdaştırılmasını
amaçlar

Dünya Bankası raporuna göre 101 ülkede yapılan
araştırma sonucunda sigara reklamları yasak olan
ülkelerde sigara tüketiminin daha hızlı düştüğü
saptanmıştır
Sigara Bağımlılık Yapmaktadır
Sigara dumanında kanserojen, irritan
özelliklere sahip 4000’den fazla
kimyasal madde vardır
 Bu maddelerden NİKOTİN bağımlılık
yapıcı özelliğe sahiptir
 Sigara içiminin devamlılığında bağımlılık
rol oynamaktadır

Sigarayı bir kez deneyen
4 kişinin 3 tanesi
sigara bağımlısı olur
“Sigara üreticileri gelişmiş ülkelerde
yasaklardan dolayı satamadıkları yüksek
katranlı ve yüksek nikotinli sigaraları
gelişmemiş ülkelerin pazarına sürmektedir”
Dünya Sağlık Örgütü
Sigaranın Bırakılması
Sigaranın
bırakılmasıyla
bırakan
kişinin sağlayacağı sağlık yararı çok
önemlidir
 Bırakma
ne
kadar
erken
gerçekleşirse, bu yarar o ölçüde
artmaktadır
 Bu yarar ömür süresiyle ve yaşam
kalitesiyle ile ilgilidir


Her yıl 4 000 000 ölüm
sigara nedeniyledir.

2020’ de her üç erişkinden
birinin ölümü sigaradan
olacaktır
TÜTÜNÜN YOL AÇTIĞI
HASTALIKLAR
Bağımlılık
 Kanserler
 Enfeksiyonlar
 Anatomik ve fizyolojik bozukluklar
 Genetik bozukluklar
 Allerjiye duyarlılık

SİGARA VE KANSER
Ağız-dil-yutak-gırtlak--tükrük bezidiş eti
 Akciğer-bronş
 Yemek borusu-mide-karaciğerpankreas-bağırsak-anüs
 Böbrek- mesane –penis-vulva-rahim
ağzı
 Kan kanserleri

Sigara içenlerin
kanserden ölüm
oranı,
içmeyenlerinkine
göre
15
ile 25 kat
fazladır

Dünyada en çok
rastlanan ve en fazla
ölüme yol açan kanser,
akciğer kanseridir

Akciğer kanserlerinin %
95’i sigaraya bağlıdır
Sigara İçen Annelerin
Çocuklarında
Büyüme gelişme geriliği
 Ateşli havale
 Davranış bozukluğu
 Alerjik hastalıklar
 Akciğer gelişme bozukluğu
 Solunumsal Enfeksiyonlar
 Astım
 Kronik bronşit
 Akciğer kanseri
gelişme riski artmıştır

SİGARA
İÇERKEN MASUM GELEBİLİR
AMA SİZDEN BİR CANAVAR
YARATIYOR
PASİF İÇİCİLİK







Çocuklar ortalama günde 5 sigara içmiş olmakta
Bebekler hastaneye 3 kat daha fazla başvurmakta
Ani bebek ölümü riski 2.5 kat artmakta
Bebeklerde kolik tarzı karın ağrısı 2 kat artmakta
Çocuklarda astım ve solunumsal enfeksiyon riski
2 kat artmakta
Çocuklarda akciğer kanseri, kronik bronşit sıklığı
artmakta
Kocası sigara içen kadınlarda akciğer kanserinden
ölüm 2-3 kat artmaktadır
VÜCUDUNUZ KÜLLÜK
OLMASIN!!!!!
Download