BOLOGNA - AKTS Bilgi Paketi ve Ders Kataloğu

advertisement
DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ
Dersin Adı
Kodu
Yarıyıl
T+U+L
(saat/hafta)
Türü (Z / S)
Yerel Kredi
AKTS
Derleyici
Tasarımı
CE 473
Bahar
03+00+00
Seçmeli
3
8.0
Akademik Birim:
Öğrenim Türü:
Ön Koşullar
Yazılım Mühendisliği, Nesneye Yönelik Programlama, Veri Yapıları, Kurallı/Düzenli İfadeler,
Sonlu Durum Otomatı (Deterministik Sonlu Durum Otomatı ve Deterministik Olmayan Sonlu
Durum Otomatı), Backus–Naur Form kuralları
Öğrenim Dili:
İngilizce
Dersin Düzeyi:
Lisans
Dersin Koordinatörü:
bahar.delibas
Dersin Amacı:
Bu ders öğrencilere derleyici düzenleme ve gerçekleştirme (biçimsel belirtim, sözcüksel ve
sözdizimsel analiz algoritmaları dahil olmak üzere), kaynak programın içsel gösterimi,
semantik analiz, çalışma zamanı çevresi meseleleri ve kod üretimi öğretmeyi amaçlar.
Öğrenciler çağdaş bir dilin büyükçe bir alt kümesi için, sanal bir makinayı hedef alan, bir
derleyici yazacaklar.
Dersin İçeriği:
Derleme aşamaları, sözcüksel analiz, ayrıştırma, tür denetleme, JVM kodu üretme, ünlü Java
derleyicilerini inceleme ve modern derleyici konuları.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
Dersin Öğrenme Yöntem ve
Teknikleri
Sınıf anlatımı
HAFTALIK PROGRAM
Hafta
Konular
Ön Hazırlık
Kadir Has Üniversitesi'nde bir dönem 14 haftadır, 15. ve 16. hafta sınav haftalarıdır.
ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR
Bill Campbell, Swami Iyer, and Bahar Akbal-Delibaş. Introduction to Compiler Construction in a Java World. Chapman and Hall/CRC
Press, 2013. ISBN 1439860882
DİĞER KAYNAKLAR
The Java Language Specification: http://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se7/html/index.html
The Java Virtual Machine Specification: http://docs.oracle.com/javase/specs/jvms/se7/html/index.html
Java 7.0 API: http://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/
JavaCC: The Java Parser Generator: https://javacc.java.net
Keith Cooper, Linda Torczon, "Engineering a Compiler", Second Edition, Morgan Kaufmann
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayı
Katkı Payı (%)
Katılım
-
-
Laboratuvar
-
-
Uygulama
-
-
Arazi Çalışması
-
-
Proje
-
-
Ödev
-
-
Sunum/Jüri
-
-
Derse Özgü Staj
-
-
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo
kritiği, workshop vb.)
-
-
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma,
bireysel çalışma vb.)
-
-
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar
-
-
Final Sınavı
-
-
Total:
0
0
İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI
Etkinlikler
Sayısı
Toplam İş Yükü (saat):
Süresi (saat)
Toplam İş Yükü (saat)
0
1 AKTS = 25 saatlik iş yükü
PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ
#
Katkı Düzeyi: 1 Düşük, 2 Orta, 3 Yüksek
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

MD

2 Cards oauth2_google_ab2d7316-fd35-4eb7-aa09-752bd5f646b3

ssss sssssssssssssss

2 Cards oauth2_google_dcb459a4-1469-4d06-b5f9-5130af344e6b

Create flashcards