niçin en az bir yabancı dil öğrenmeliyiz

advertisement
NİÇİN EN AZ BİR YABANCI DİL
ÖĞRENMELİYİZ ?
Yurt dışında eğitim alabilmek için. Yurt dışında
üniversite okumak, master ya da doktora yapmak
için yabancı dilin belirli yeterlilik kriterlerini
aşması gerekmektedir.
NİÇİN EN AZ BİR YABANCI DİL
ÖĞRENMELİYİZ ?
Türkiye’nin daha hızlı gelişebilmesi ve daha
yaşanılabilir bir ülke olabilmesi için. Yabancı dil
öğrendikçe yabancılara karşı, onları tam
tanımamak ve kendimizi tam tanıtmamaktan
kaynaklanan anlaşmazlık ve düşmanlıkları en aza
indirmek için çaba gösterebiliriz. Türkiye’nin
evrensel standartların hakim olduğu bir ülke
olabilmesi, yabancı dil bilenlerin sayısıyla doğru
orantılıdır.
NİÇİN EN AZ BİR YABANCI DİL
ÖĞRENMELİYİZ ?
Dünyayı daha kolay, düşük maliyetli ve rahat
gezebilmek için. Yurt dışına çıkmak,
yabancı dil öğrenmeye kişiyi ikna etmek
için 1547 neden bulmaktan dah fazla
etkilidir. Yabancı bir ülkede, karşılaştığınız
bir sorunu çözmeye çalışırken bir lisanın
kaç insan olduğunuda öğrenirsiniz.
NİÇİN EN AZ BİR YABANCI DİL
ÖĞRENMELİYİZ ?
Yabancı yayınları okuyabilmek ya da
izleyebilmek için. İlgi alanınız ya da
mesleğiniz ile ilgili dünyanın farklı
yerlerinde ne gibi fikirler olduğunu
İngilizce gibi yaygın bir dili öğrenmek
yoluyla takip edebilirsiniz. Aksi takdirde
sürekli Amerika’yı yeniden keşfetmeniz
gerekecektir.
NİÇİN EN AZ BİR YABANCI DİL
ÖĞRENMELİYİZ ?
Daha uzun süre yaşayabilmek için! Yapılan
araştırmalar, insanların bilgi ve kültür seviyesi
arttıkça, ortalama yaşam süresinin de uzadığını
kanıtlamaktadır. Devlet planlama teşkilatının
verilerine göre, krizlere ve hayat şartlarındaki
zorluklara rağmen Türk insanının ortalama yaşam
süresi son 35 yılda 19 yıl uzadı. Bilginin dolaşımı
ve öğrenme hızının artışı, yaşam kalitesini
artırmaktadır. Bilginin hızlı dolaşımı ise yabancı
dil bilenler sayesinde olmaktadır.
NİÇİN EN AZ BİR YABANCI DİL
ÖĞRENMELİYİZ ?
Akademik kariyer yapabilmek için. Yurt
dışında gerektiği gibi, Türkiye içinde de
akademik kariyer yapmak istediğiniz
zaman, yabancı dil yeterlilik sınavlarını
geçmeniz gerekmektedir.
NİÇİN EN AZ BİR YABANCI DİL
ÖĞRENMELİYİZ ?
İleride İngilizce öğrenmek zorunda kalmamak
için! Hayatınızın bundan sonraki kısmında,
bir daha yabancı dil öğrenmek zorunda
kalmak istemiyorsanız, bunu yapabilmenin
tek yolu bir yabancı dil öğrenmektir. Tayyip
Erdoğan, zamanında İngilizce öğrenmemesi
yüzünden, kurduğu parti anketlerde en fazla
oyu alırken kendisi evde İngilizce
öğrenmeye çalışıyordu!
NİÇİN EN AZ BİR YABANCI DİL
ÖĞRENMELİYİZ ?
Anlama ve hatırlama becerisini
geliştirebilmek için. Yabancı dil
öğrenmenin, dinleme ve hatırlama
becerisini geliştrdiği, yapılan araştırmalarda
test edilmiştir.
NİÇİN EN AZ BİR YABANCI DİL
ÖĞRENMELİYİZ ?
Kendimize güvenmek ve özsaygımızı
yükseltmek için. Yabancı dil bilmek, bunu
yaşayamayan milyonlarca insandan daha
“üstün” olduğu mesajını kişinin bilinçaltına
göndererek kendine güvenini artırır.
NİÇİN EN AZ BİR YABANCI DİL
ÖĞRENMELİYİZ ?
Bazı seçkin uluslararası derneklere üye
olabilmek için. Örneğin Genç Girişimciler
Derneği’ne (Junior Chamber International –
JCI) üye olmanın ön şartlarından biri en az
bir yabanci dil biliyor olmak.
NİÇİN EN AZ BİR YABANCI DİL
ÖĞRENMELİYİZ ?
Kendi ana dilimizi daha iyi öğrenebilmek için.
Yabancı dil öğrendiğimiz zaman, kendi diliniz
hakkında da çok şey öğrenirsiniz. Yabancı dil
öğrenem sürecinde, sık sık o dili kendi ana
dilinizle kıyaslayarak, kendi anadiliniz üzerine de
düşünmeye başlarsınız. Yabancı dil öğrenme
süreci özellikle kendi dilimizin “yapısını”
öğrenmemizi, onu daha bilinçli kullanmamızı
sağlamaktadır.
NİÇİN EN AZ BİR YABANCI DİL
ÖĞRENMELİYİZ ?
Daha hoşgörülü, aydın ve esnek olabilmek
için. Yazar Alev Alatlı, “bir yabancı dil
bilmeyen, dışarıda yaşamamış, merceğini
yerel olana sabitlemiş bir ‘aydın’, aydın
değildir” diyor.
Download