turist rehberliği eğitiminin değerlendirilmesi: profesyonel turist

advertisement
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi
Journal of Research in Education and Teaching
Kasım 2016 Cilt: 5 Sayı: 4 Makale No: 08 ISSN: 2146-9199
TURİST REHBERLİĞİ EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ:
PROFESYONEL TURİST REHBERLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA
Arş. Gör. Nuray Eker
Sakarya Üniversitesi
Turizm Fakültesi
[email protected]
Doç. Dr. Burhanettin Zengin
Sakarya Üniversitesi
Turizm Fakültesi
[email protected]
Özet
Bir destinasyonu ziyaret eden turistlerin ilk karşılaştıkları, ilk izlenim edindikleri, en fazla vakit geçirdikleri,
destinasyon hakkında bilgi aldıkları, yardımlaştıkları, konuştukları, kimi zaman sorunlarını paylaştıkları bireyler
olarak profesyonel turist rehberleri turistlere hizmet sunan kişilerin başında gelmektedir. Turist rehberlerin iyi
bir eğitim almış olması, mesleğini sevmesi, kendini geliştirmiş ve mesleğinde ehil olması turistlere daha iyi
hizmet sunmasını kolaylaştıracaktır. Araştırmanın ana amacı turist rehberlerinin bakış açısı ile Türkiye’deki turist
rehberliği eğitiminin mesleğin uygulanması konusunda yeterli olup olmadığının ortaya konmasıdır. Araştırma
kapsamında 12’si oda başkanı olmak üzere, 40 rehber ile görüşme gerçekleştirilmiştir. Araştırmamız neticesinde
profesyonel turist rehberlerinin yetiştirilmesinde eğitim kurumlarının hayati bir yeri olduğu, ancak mesleği icra
edebilmek adına teorik eğitimin yetersiz kaldığı sonucuna varılmıştır. Bu nedenle araştırma sonuçları diğer
turizm alanlarında olduğu gibi rehberlik alanında da uygulamaya yönelmenin önemini bir kez daha ortaya
koymaktadır.
Anahtar Sözcükler: Eğitim, Turizm Eğitimi, Turist Rehberi.
65
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

TRYF

6 Cards oauth2_google_3b3e6916-5080-45f2-ae61-79434233ea03

Create flashcards