FRANSA`NIN NÜFUS PiRAMİDİ

advertisement
FRANSA CUMHURİYETİ
FRANSA’NIN TARİHİ
Fransa tarihi Roma İmparatorluğu'nun bir parçası
olan Galya ile başlar. Roma İmparatorluğu'nun
yıkılmasından sonra Franklar'ın egemenliği altında
devam etmiştir.
Fransız kimliği Orta Çağ'da ortaya çıkmıştır.
Fransız kralı I. François'nın krallığı döneminde
Fransa Kutsal Germen İmparatoru V. Karl'a karşı
Kanuni Sultan Süleyman'la işbirliğine girmiştir.
1789 yılındaki Fransız Devrimi bütün dünyada
yankılar uyandıran bir dönüm noktası olmuştur.
Devrimden sonra Napolyon Bonapart Fransa'da
büyük bir imparatorluk kurdu.
19. yüzyılda Fransa diğer Avrupa ülkeleri gibi
kolonileşme yoluna girdi.
Amerika, Ortadoğu, Uzak doğu ve Afrika'da bir
çok koloniler kurdu.
 I. Dünya Savaşı'nda ve II. Dünya Savaşı'nda
Fransa galip gelen tarafta yer aldı.
Savaşlardan sonra Fransa NATO ve Avrupa
Birliği'nin kurucu üyeleri arasındaydı.
GENEL COĞRAFİ BİLGİLER
Coğrafi Konumu : Kuzeyinde Manş
denizi, kuzeydoğusunda Belçika,
Lüksemburg, Almanya,
doğusunda İsviçre,
güney doğusunda İtalya,
güneyinde İspanya ve Akdeniz,
batısında Atlas Okyanusu ile çevrilidir.
Haritadaki konumu: Avrupa.
Yüzölçümü: 547,030 km²
Sınırları: 2,889 km
sınır komşuları: Andora 56.6 km,
Belçika 620 km, Almanya 451 km, İtalya
488 km, Lüksemburg 73 km, Monako 4.4
km, İspanya 623 km, İsviçre 573 km
Sahil şeridi: 3,427 km
İklimi: Ülkenin genelinde ılıman bir iklim
görülür. Ülkenin kuzeyinde kışları soğuk,
yazları yağmurlu geçer. Güneyde ise
Akdeniz iklimi hakimdir
GENEL COĞRAFİ BİLGİLER
Arazi yapısı: Plato görünümlü
masifleri oluşturan yaşlı dağ
kalıntıları; kuzey ve batıdaki tortul
ovalar; güney ve güneydoğudaki
genç dağlar ile bunların arasında
uzanan dar ovalar bulunmaktadır.
Deniz seviyesinden
yüksekliği: en alçak noktası:
Rhone Nehri deltası -2 m
en yüksek noktası: Blanc tepesi
4,807 m
Doğal afetler: Su baskınları, çığ
düşmeleri
SİYASİ YAPI
Ülke adı: Resmi tam adı: Fransa Cumhuriyeti
kısa şekli : Fransa
Yönetim biçimi: Parlamenter Başkanlık Tipi Cumhuriyet
Başkent: Paris
İdari bölümler: 22 bölge; Alsace, Aquitaine, Auvergne, Basse-Normandie,
Bourgogne, Bretagne, Centre, Champagne-Ardenne, Corse, Franche-Comte,
Haute-Normandie, Ile-de-France, Languedoc-Roussillon, Limousin, Lorraine, MidiPyrenees, Nord-Pas-de-Calais, Pays de la Loire, Picardie, Poitou-Charentes,
Provence-Alpes-Cote d'Azur, Rhone-Alpes
Fransa'ya bağımlı olan ülkeler: Bassas da İndia, Clipperton Adası, Avrupa
Adası, Fransız Polinezyası, Güney Fransa ve Antarktika, Glorioso Adaları, Juan de
Nova Adası, Yeni Kaledonya, Tromelin Adası, Vallis ve Futuna
Milli bayram: Bastille Günü, 14 Temmuz (1789)
Anayasa: 28 Eylül 1958 de yürürlüğe girmiştir.
SİYASİ YAPI
5. Cumhuriyet olarak da anılan şu anki cumhuriyet rejimi, 28 Eylül
1958 tarihli anayasal düzenlemeler ile hayata geçirilmiştir.
Fransız parlamentosunun iki kanadı bulunmaktadır:Bunlar Ulusal
Meclis ve Senatodur. Genel seçimlerin ardından, ulusal meclisin
tavsiyesi üzerine cumhurbaşkanı başbakanı tayin eder.
Fransız siyaset sisteminde hem cumhurbaşkanı hem de başbakan
aktif rol oynamaktadır. Cumhurbaşkanı ve meclis için ayrı genel
seçimler yapılmakta bu da mecliste ve cumhurbaşkanlığında farklı
görüşlerden (hatta karşı görüşlerden) kişilerin veya partilerin yer
almasını sağlamaktadır.
Cumhurbaşkanı ve Başbakan'ın ayni siyasi partiye mensup olmaları
halinde hükümet başkanlığı görevini Cumhurbaşkanı üstlenir.
Üye olduğu uluslararası kuruluş ve örgütler: ACCT, AfDB (Afrika
Kalkınma Bankası), ASDB (Asya Kalkınma Bankası), AG (Avustralya Grubu),
BDEAC, BIS (Uluslararası İmar Bankası), CCC (Gümrük İşbirliği Konseyi), CDB
(Karayipler Kalkınma Bankası), CE (Avrupa Konseyi), CERN (Avrupa Nükleer
Araştırma Teşkilatı), EAPC (Avrupa - Atlantik Ortaklık Konseyi), EBRD (Avrupa
Yatırım ve Kalkınma Bankası), ECA (Birleşmiş Milletler Afrika Ekonomik
Komisyonu), ECE (Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu), ECLAC
(Birleşmiş Milletler Latin Amerika ve Karayipler Komisyonu), EIB (Avrupa Yatırım
Bankası), EMU (Avrupa Ekonomi ve Para Birliği), ESA (Avrupa Uzay Ajansı),
ESCAP (Asya ve Pasifikler Ekonomik ve Sosyal Komisyonu), Avrupa Birliği, FAO
(Tarım ve Gıda Örgütü), FZ, G- 5, G- 7, G-10, IADB (Amerika Bölgesi Kalkınma
Bankası), IAEA (Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı), IBRD (Uluslararası İmar ve
Kalkınma Bankası), ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü), ICC (Milletlerarası
Ticaret Odası), ICFTU (Uluslararası Serbest Ticaret Birlikleri Konfederasyonu),
ICRM (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi), IDA (Uluslararası Kalkınma
Birliği), IEA (Uluslararası Enerji Ajansı), IFAD (Uluslararası Tarımsal Kalkınma
Fonu), IFC (Uluslararası Finansman Kurumu), IFRCS (Uluslararası Kızılhaç ve
Kızılay Toplulukları Federasyonu), IHO (Uluslararası Hidrografi Örgütü), ILO
(Uluslarası Çalışma Örgütü), IMF (Uluslararası Para Fonu), IMO (Uluslararası
Denizcilik Örgütü), Inmarsat (Uluslararası Denizcilik Uydu Teşkilatı), InOC, Intelsat
(Uluslararası Telekomünikasyon ve Uydu Örgütü), Interpol (Uluslararası Polis
Teşkilatı), IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi), IOM (Uluslararası Göçmen
Teşkilatı), ISO
(Uluslararası Standartlar Örgütü), ITU (Uluslararası Haberleşme Birliği),
MINURSO (BM Bati Sahra Referandum Misyonu), MIPONUH, MONUC (BM
Kongo Operasyonu), NAM, NATO (Kuzey Atlantik Asemblesi), NEA (Nükleer
Enerji Kurulu), NSG, OAS (Amerika Devletleri Teşkilatı), OECD (Ekonomik
İşbirliği ve Kalkınma Örgütü),OPCW, OSCE (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Örgütü),
PCA (Daimi Hakemlik Mahkemesi), SPC (Güney Pasifik Komisyonu), UN
(Birleşmiş Milletler), UN Güvenlik Konseyi, UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve
Kalkınma Konferansı), UNESCO (Eğitim-Bilim ve Kültür Örgütü), UNHCR (BM
Mülteciler Yüksek Komiserliği), UNIDO (Endüstriyel Kalkınma Örgütü), UNIFIL
(BM Geçici Gücü), UNIKOM (BM Irak-Kuveyt Gözlem Misyonu), UNITAR (BM
Eğitim Araştırma Enstitüsü), UNMEE (BM Etiyopya-Eritre Misyonu), UNMIBH (BM
Bosna Hersek Misyonu), UNMIK (BM Kosova Geçici Yönetimi), UNOMIG (BM
Gürcistan Gözlem Misyonu), UNRWA (BM Filistin Mültecileri Yardım Komisyonu),
UNTAET (BM Doğu Timor Geçiş Yönetimi), UNTSO (BM Mütareke Gözlem
Örgütü), UNU, UPU (Dünya Posta Birliği), WADB (Batı Afrika Kalkınma Bankası),
WCL (Dünya Emek Konfederasyonu), WEU (Batı Avrupa Konseyi), WFTU (Dünya
İşçi Sendikaları Federasyonu), WHO (Dünya Sağlık Örgütü), WIPO (Dünya Fikri
Mülkiyet Teşkilatı), WMO (Dünya Meteoroloji Örgütü), WTO (Dünya Turizm
Örgütü), WTO (Dünya Ticaret Örgütü)
NÜFUS BİLGİLERİ
FRANSA’NIN NÜFUS PiRAMİDİ
Nüfus: 62,752,136 (Temmuz 2006
verileri)
Nüfus artış oranı: %0.35 (2006
verileri)
Mülteci oranı: 0.66 mülteci/1,000
nüfus (2006 tahmini)
Bebek ölüm oranı: 4.21
ölüm/1,000 doğan bebek (2006
tahmini)
Ortalama hayat süresi: Toplam
nüfusta: 79.73 yıl
erkeklerde: 76.1 yıl
kadınlarda: 83.54 yıl (2006 verileri)
Ortalama çocuk sayısı: 1.84
çocuk/1 kadın (2006 tahmini)
NÜFUS BİLGİLERİ
Etnik Gruplar: Fransız, Korsikalı, Bask, Bröton, Katalan, Alzaslı, Denizasırı
Bölgelerden gelenler mevcuttur.
Toplam Nüfus içerisinde Yabancıların Oranı: % 7,4
Kentleşme Oranı : % 81.6
Büyük Kentler: Paris 9,8 milyon, Marsilya 1,4 milyon, Lyon 1,4 milyon, Lille 1,2
milyon, Toulouse 1,1 milyon.
Diller: Resmi dil Fransızca’dır.2 Kullanımı giderek azalan Bask, Bröton,
Katalan, Alzas, Korsika gibi bölgelere ait yerel diller mevcuttur.
Fransa’da 2004 verilerine
göre toplam nüfus 61
milyon nüfusun 31
milyonunu kadın , 30
milyonunu ise erkek nüfus
oluşturmaktadır.
Nüfusun % 18’ni ise yaşlı
nüfus oluşturmaktadır
Fransa’da doğum oranı
ölüm oranı ise
belirlenmiştir.
12.6
8.8 olarak
EĞİTİM
Fransa'da eğitim
laiktir. Eğitim, 16
yaşına kadar
zorunludur, ücretsizdir
ve kamuya ait bir
hizmet alanıdır.
Eğitimciler Millî
Eğitim Bakanlığı
tarafından atanır.
Fransa’da eğitim
sistemi; ilk, orta ve
yüksek olmak üzere üç
kademeden
oluşmaktadır.
Okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri okur yazar oranı Toplam nüfusta: %99
Erkekler:%99
Kadınlar:%99
DİNİ YAPISI
Laik bir Cumhuriyet olan
Fransa'da din ve devlet işleri
ayrı tutulmaktadır. Bu
bağlamda ülkenin resmi dini
bulunmamakla beraber
nüfusun dini yapısı şu
şekildedir.
% 84 Katolik,
% 8 Müslüman,
% 2 Protestan,
% 1 Musevi,
% 5 Diğer.
SAĞLIK
Sağlık sektörü son kırk yılda hızlı bir gelişme
yaşamıştır. Sağlığın GSYİH içindeki payı iki
kattan fazla artmıştır.
Kişi başına düşen sağlık harcamaları reel alım
gücüne göre yedi katına çıkmıştır.
Bugün bu pay kişi başına yaklaşık 2.300
Euro’dur
GÖÇ
Fransa geleneksel olarak göç alan bir ülkedir.
Bir buçuk yüzyılı aşkın bir süredir,diğer Avrupa ülkeleri yüksek doğurganlık
ile göçü birlikte yürütebiliyorken, Fransa nüfusundaki azalmanın önüne
geçebilmek amacıyla göç almaktadır.
Göç, bugün bile bazen ulusal nüfusun yaşlanmasına bir çare olarak
sunulmaktadır.
İŞSİZLİK ve İSTİHDAM
Fransa’da çalışabilir nüfusun
işsizdir.
% 9.7
ülkedeki işsizlerin sayısı 2 milyon 716 bine
yükselmiştir.
Petrol Fiyatları
(ABDE doları / galon başına
Fransa’da artan Euro ve petrol
fiyatları işsizliğin temel nedeni
olarak gösterilmektedir.
FRANSA’NIN EKONOMİK ÖZELLİKLERİ
FRANSA’DA ÖNDE GELEN SEKTÖRLER
TARIM
Sulanan arazi: 26,000 km²
Kullanılan tarım alanı 32,5 milyon hektar
olup Fransa’nın topraklarının yaklaşık
%59’unu oluşturmaktadır
Fransa, AB Ortak Tarım Politikasını
uygulamaktadır. Tarım teşviklerini de bu
politika çerçevesinde yürütülmektedir.
Fransa’da çalışan nüfusun tarım kesiminde oranı %11 dir.
Ulusal gelirin %13 ’ ünün tarım kesiminden sağlanır.
Toplam ihracat gelirleri içinde tarım ürünlerinin oranı %22 dir.
Fransa’da ziraate ayrılan sahalarda özellikle şeker pancarı, tahıl, patates
üretilir.
Gerçekten Fransa Avrupa Ekonomik Topluluğu üyeleri içinde şeker
pancarı, şarap ile et ve sütü en fazla üretmekte olan ülkedir.
Fransa tahıl üretiminde AB içinde 1., Dünya da 5. sırada yer
almaktadır.Toplam tahıl üretimi 69 milyon tondur.
Ülkede yılda 30 milyon ton buğday üretilirken, 10 milyon ton Arpa, 29 milyon
ton Şekerpancarı, 14 milyon ton mısır, 8 milyon ton Patates üretilir.
 Tahıl ürünlerinin %40’ı Paris havzası ile Plandre’deki 50 hektarın üzerinde
araziye sahip çiftliklerden elde edilir.
Şarap: Fransa, 50 milyon hektolitrelik şarap üretimi ile İtalya’nın önünde dünyada
1.sıradadır.
Şeker pancarı: AB ve dünyada sekerpancarı üretiminde 1. sıradadır. Yıllık üretimi
yaklasık 31 milyon tondur.
Yağlı tohumlar: 5,5 milyon tonluk üretimi ile AB’de 1. sıradadır. Bu üretimin 3,3
milyon tonunu kolza yağı, 1,6 milyon tonunu turnusol yagı, 0,3 milyon tonunu soya
yağı olusturmaktadır.
HAYVANCILIK
Ülkenin kuzey ve batı kesimlerinde sığır, güney kesimlerinde ise
koyun ve keçi yetiştirilir.Ayrıca ülkenin her yerinde domuz besiciliği ve
kümes hayvancılığı gelişmiştir.
Fransa hayvan varlığı bakımından dünyanın önde gelen ülkeleri
arasındadır.
Fransa’da 664 000 çiftlik bulunmaktadır ve bunlarda 855.000 isçi
çalışmaktadır.
Fransa’da yetiştirilen hayvanlar
Sığır: 20 milyon
Domuz : 15,3 milyon
Koyun: 9,2 milyon
Kümes hayvanları: 1,2 milyon
Süt: Almanya’dan sonra 2. dünyada ise 5. sıradadır. Yıllık üretimi 23
milyon litredir.
ENDÜSTRİ
İkinci Dünya Savaşı sonrası ekonomideki atılımı ile dünyanın dördüncü
büyük sanayi ülkesi olan Fransa’da, önceleri küçük işletmeler halinde olan
sanayi devletin desteği ve firmalar arası birleşmeler ile üretim birimlerinde
büyük yenileşmelere gidilmiş ve de kuruluşlar yaratılmıştır.
Hafif ve ağır sanayinin ülke genelindeki dağılımı: Genellikle Cherbeurg –
Marsilya hattının doğusunda, Paris havzasında, Rhone havzası, Alpler ve
Marsilya yöresinde yoğunlaşmıştır.
Oldukça canlı olan Fransız endüstrisi Avrupa’nın en verimli kırk firması
sıralamasında birinci sırada bulunur.
ENDÜSTRİ
Fransa Otomobil, Havacılık ve Uzay Sanayi,Çelik, Makina, Kimyasal Ürünler,
Metalurji,Elektronik, Madencilik, Plastik Sanayi, Tekstil, Gıda Sanayii, Turizm
olmak üzere pek çok alanda oldukça gelişmis bir sanayiye sahiptir.
Yapı ve insaat sektörü yıllık 102 milyar Euroluk cirosu ile Fransa endüstrisinin
lider sektörüdür. Sektördeki isgücü sayısı 1.400.000’dir. Sektördeki en önemli
üç kurulus Bouygues, Vinci ve Eiffage olup bu kuruluslar Avrupa’nın yapı
sektörünün de lider kuruluşlarıdır.
Fransa’da yukarıda saydığımız sektörlerin yanında kimya, eczacılık, demir
alüminyum, cam, plastik gibi diğer sektörler de gelişme göstermiştir.
OTOMOTİV SANAYİ
Fransa’nın ihracatında taşıt araçları birinci
sırada yer almaktadır. Fransa, otomotiv
sektöründe Avrupa’da Almanya’dan sonra en
büyük endüstriye sahip ülkedir
2005 yılında Fransa’nın otomotiv sektörü
ihracatı 72,6 milyar Euro olarak gerçekleşmiştir.
Fransa’da üretilen en önemli otomobil markaları
Peugeot , Citroën ve Renault’tur.
TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ
Fransa’nın tekstil ve hazır giyim
ihracatı, genel ekonomik durgunluğa
paralel olarak düşüş göstermektedir.
Markalı ve yüksek fiyatlı ürünleriyle
dünya piyasalarında önemli bir yer
tutar
ENERJİ KAYNAKLARI
Fransa yer altı kaynakları bakımından fazla
zengin değildir. Kömür, demir,boksit ve uranyum
başlıca madenleridir.Ülkenin güneybatısında az
miktarda petrol üretilir.
Kömür üretimi son yıllarda iyice azalmıştır.
Petrol üretimi ise ihtiyacın küçük bir bölümünü
karşılar.
ENERJİ KAYNAKLARI
Fransa’nın 1973-1974 petrol krizinden
sonra yenilenen enerji politikasında
temel amaç Fransa’nın uzun dönem
enerji ihtiyaçlarının güvenli bir şekilde
sağlanmasıdır.
Enerjinin rekabet edebilir fiyatlarla
piyasaya sunulması oldukça önemlidir ve
bunun içinse kamu ve özel sektör enerji
firmalarının hem iç piyasada hem de
uluslararası piyasalarda uyumlu ve
rekabet içinde çalışmaları gerekmektedir.
Elektrik Üretimi: 513.924 milyar
kWh (2000)
Elektrik Üretim Kaynakları: fosil
yakıtlar: % 9.55
su gücü: % 12.40
Nükleer enerji:%78.5
MADENLER
Fransa, Avrupa'da demir cevheri çıkaran 3. ülkedir.
En büyük demir-çelik üretim bölgesi, zengin demir yataklarına sahip
Loren Havzası'dır.
Ayrıca alüminyum elde edilen zengin boksit yatakları vardır.
Ülkede çıkarılan başlıca madenler; kömür, demir, boksit, çinko ve
potasyumdur.
TURİZM
Turizm, Fransız ekonomisinin birinci sektörü
durumundadır.(Gayrisafi Yurtiçi Hasılanın
yüzde 6,6'sı).
Ülkede, 193 bin 448 turizm firması, 786 bin
maaşlı turizm çalışanı vardır. Yıllık ortalama 75
milyon turist çeken Fransa, dünya turizm
pazarının yüzde 11'ini elinde tutmaktadır.
Yıllık ortalama turizm geliri 32,3 milyar euro
alan Fransa'nın hedefi 2010 yılında turizmden
40 milyar euro gelir elde etmektir.
Fransa’da 2003 yılına göre en fazla turistin
ziyaret ettiği mekanlar ve turist sayıları
aşağıdaki gibidir:
Eifel Kulesi - 6.2 milyon turist
Louvre Müzesi 5.7 milyon turist
Versay Sarayı 2.8 milyon turist
Mont-Saint-Michel 1 milyon turist
Saint Chapelle 683,000 turist
Carcassonne 362,000 turist
ULAŞIM
Ülkede gelişmiş ve modern bir ulaşım sistemi vardır.
Demir yolu şebekesinin önemli bir bölümü elektrikli hatlardan oluşur.
Kara yolu uzunluğu açısından Avrupa’da birincidir.Otoyol ağı 8 bin
km² olup genişletilmesine çalışılmaktadır.
Fransız hava yolları dünyanın en büyük şirketlerinden biridir.
Dünyanın bütün önemli merkezleri ile hava ulaşımı sağlanır.
Manş tüneli ile Fransa – İngiltere arasında doğrudan demir yolu ve
kara yolu sağlanmıştır.
ULAŞIM
Demiryolları: 29,085 km (2005)
Karayolları: 956,303 km (2004)
Su yolları: 8,500 km
Boru hatları: Ham petrol 3,059 km; petrol ürünleri
4,487 km; doğal gaz 24,746 km
Limanları: Bordeaux, Boulogne, Cherbourg, Dijon,
Dunkerque, La Pallice, Le Havre, Lyon, Marseille,
Mullhouse, Nantes, Paris, Rouen, Saint Nazaire, Saint
Malo, Strasbourg
Hava alanları: 477 (2006 verileri)
Helikopter alanları: 3 (2006 verileri)
TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER
Fransız ekonomisi dünyanın 6., AB’nin
3. büyük ekonomisidir.
Fransa 2006 yılı itibarıyla dünya
ihracatının %4,4’ünü, dünya ithalatının da
%4,6’sını gerçekleştirmektedir
Fransa 2006 yılı itibarıyla dünyanın 5.
büyük ihracatçısı 6. büyük ithalatçısıdır.
AB’nde ise Fransa 2. büyük ihracatçı,
3. büyük ithalatçı ülkedir.
Fransa ihracatının %65’ini ithalatının
ise, %61’ini AB üyesi ülkelere
gerçekleştirmektedir.
Fransa’da GSYİH 2002’den sonra bir artış içine girmiş. Buna bağlı olarak da
kişi başına düşen milli gelirde de önemli bir artış gözlenmiştir.
Dış ticaretinde dengeli olan Fransa 2000 yılından sonra dış ticaret açıkları
vermeye başlamıştır. 2006 yılında 40 milyar € düzeyinde olan dış ticaret
açığı esas itibarıyla yükselen enerji fiyatlarından ayrıca Fransız otomotiv
sanayi ihracatındaki düşüşten kaynaklanmıştır.
Fransa’da GSYİH’nın sektörel dağılımında en fazla oran hizmet sektörüne aittir.
En düşük oran ise tarım sektörüne aittir.Bu oranlar bize Fransa’nın bir sanayi
devleti olduğunu göstermektedir.
Fransa’da enflasyon ise son yıllarda sürekli bir düşüşe geçmiştir.
TÜRKİYE FRANSA TİCARİ İLİŞKİLERİ
Türkiye’nin ihracatında ve ithalatında
Fransa 5. ülke konumundadır. Toplam
ihracatımızın %5,4’ü, toplam ithalatımızın
da %4,8’i Fransa’dan gerçekleştirilmektedir.
2006 yılında bir önceki yıla göre
Türkiye’nin Fransa’ya ihracatı %19,1
oranında bir artış göstermiştir. Bu artış 2000
yılından sonra ülkemizin Fransa pazarında
kaydettiği en büyük ihracat artışıdır.
2006 yılı itibarıyla Fransa toplam ihracatının
%1,4’ünü Türkiye’ye yapmaktadır.
Türkiye-Fransa dış ticaret hacmi bugüne
kadar kaydedilen en yüksek değer olan 9,4
milyar € düzeyine ulaşmıştır.
Ülkemiz ile Fransa arasındaki dış ticaret
genel olarak ülkemiz aleyhine açık
vermektedir. Son üç yılda yıllık ortalama 1
Milyar €’luk bir ticaret açığı görülmektedir.
Ancak ihracatımızda kaydedilen önemli
gelişme nedeniyle bu açığın çok daha alt
seviyelere ineceği beklenmelidir.
2006 yılında
ithalatımızdaki artış, esas
itibarıyla Fransa’dan sipariş
edilen uçakların (air-bus)
tesliminin yapılmasından
kaynaklanmıştır.
2006 yılında Fransa’nın
ihracatında Türkiye 14.
sıradan 12. sıraya
yükselmiştir.
AB üyesi ülkeler hariç
tutulmak üzere Türkiye
Fransa’nın ihracatında ABD,
Çin ve Japonya’dan sonra 4.
ülke konumuna gelmiştir.
2006 yılında bir önceki yıla
göre Fransa’nın Türkiye’ye
ihracatı %10,1 oranında
artmıştır.
2006 yılında Fransa’ya yönelik
ihracatımızda meydana gelen
artış esas itibarıyla, otomobil,
otomobil yan sanayi, elektrikli ve
elektronik aletler ve petrol
ürünleri ihracatından
kaynaklanmıştır.
2006 yılı itibarıyla Fransa
toplam ithalatının %1’ini
Türkiye’den
gerçekleştirmektedir.
2006 yılında Fransa’nın
ithalatında Türkiye 21. sıradan
16. sıraya yükselmiştir.
AB ülkeleri dışındaki
ithalatında ise 7. ülke
konumundadır.
TÜRKİYE VE FRANSA ARASINDAKİ SİYASİ
İLİŞKİLER
Fransa ve Türkiye ilişkileri yüzlerce yıllık köklü bir geçmişe sahiptir. Özellikle
Kanuni Sultan Süleyman döneminde Fransa Osmanlı Devleti'ni diğer Batı
Avrupa ülkelerine karşı bir tür dengeleyici olarak görmüş ve işbirliği yapmıştır.
1. Dünya Savaşı'nda iki taraf farklı cephelerde savaşmışlar ve Osmanlı'nın
yenilmesiyle birlikte Anadolu'yu işgal edenlere Fransa da katılmıştır
Fransa Meclisi 12 Ekim 2006 tarihinde, "Ermeni soykırımının inkârının suç
sayılması"nı ve ihlal edenlere 1 yıl hapis ve 45.000 Euro para cezası verilmesini
öngören yasa teklifini kabul etmiştir.
Türkiye bu olayı sert bir dille kınamış ve bazı yaptırımlar uygulayacağını
açıklamıştır. Resmi düzeyde olmasa da sivil toplum kuruluşları ekonomik boykot
kararı almışlardır.
FRANSA TÜRKİYE’Yİ AB’YE NEDEN
İSTEMİYOR?
Fransa, Türkiye’nin AB üyeliğine
karşı çıkan birlik üyelerinden
biridir.Karşı çıkmasının temel nedeni
Türkiye’nin nüfusunun %10.3 ünün
işsiz olması ve Fransa’nın göç alan
bir ülke olmasıdır.
FRANSA VE AVRUPA BİRLİĞİ
Avrupa Birliği (AB) düşüncesi 1950 Yılında Fransa Dışişleri Bakanı Robert
Schuman ın (Robert Şuman) Fransa ve Federal Almanya nın (AFC) kömür ve çelik
sanayilerini birleştirerek tek bir yönetim altında toplamak fikrinden doğdu.
1957 yılında iki ayrı Roma Antlaşması ile kurulan Avrupa Atom Enerjisi
Topluluğu (Euratom) ve Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET-EEC) ile daha geniş bir
ekonomik ortaklığa yöneldi.
Yirminci yüzyılın son çeyreğine gelindiğinde, dünyadaki globalleşme eğilimine
paralel olarak Avrupa Birliği (AB) adıyla siyasi bir boyut kazandı.
Fransa, AB'ne yaklaşık 14 milyar euro katkı sağlamaktadır. Bu da toplam AB
bütçesinin %18'ine tekabül etmektedir.
Fransa tahsis edilen fonların %17'sini almaktadır. Bu oran Fransa'nın GSYIH'
sının sadece %0,83'ünü temsil etmektedir.
KAYNAKÇA
http://www.tisk.org.tr/yayinlar.asp?sbj=ic&id=1956
http://images.google.com.tr/imgres?imgurl=http://devwww.ined.fr/fichier/t_paragraphe/11934/paragraphe_img_1_en_pyramid2006.jpg&i
mgrefurl=http://devwww.ined.fr/en/pop_figures/france/population_structure/age_pyramid/&h=358&w
=475&sz=34&hl=tr&start=31&um=1&tbnid=RO_9HYNVV7NsFM:&tbnh=97&tbnw=
129&prev=/images%3Fq%3Dfrance%2Bpopulation%2Blearning%26start%3D20%
26ndsp%3D20%26um%3D1%26hl%3Dtr%26sa%3DN
http://www.bizkackisiyiz.com/yazi.php?yazi_id=59395
http://www.cyborlink.com/besite/religion/france_religion.gif
http://devwww.ined.fr/fichier/t_paragraphe/11934/paragraphe_img_1_en_pyramid2006.jpg
http://tr.wikipedia.org/wiki/Fransa
http://www.kto.org.tr/dosya/rapor/fransa.pdf
Photos de Yann Arthus-Bertrand
Download