(Genel Sekreterliği) PROJENİN ADI PROJEDEN YARARL

advertisement
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
AYDIN İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ
(Genel Sekreterliği)
PROJENİN ADI
PROJEDEN YARARLANACAK
ÜLKELER VE BÖLGELER
PROJENİN HEDEFLERİ
BEKLENEN SONUÇLAR
Batı Aydın Mavi Deniz/Sağlıklı Gülüşler Sağlık Turizmi Altyapı Projesi
Aydın(Söke-Kuşadası-Didim)
Söke Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde bu güne kadar çoğunlukla yöre
halkına verilen protez ve diş tedavi hizmetlerinin süresini kısaltacak
teknolojik alt yapıyı kurmak, bu teknolojiyi kullanacak uzman personel
eğitimini sağlamak; böylece bu tedaviye ihtiyaç duyan yerli ve yabancı
misafirlerin, Batı Aydın'da (Didim, Kuşadası ve Söke) konaklamalarını
sağlayarak, tedavilerini yapacakları tatil süresinde tamamlamak; Kamuda
sağlık turizmi kapsamında ağız ve diş sağlığı hizmeti alan hasta s ayısını,
toplam hasta sayımızın % 5'ine çıkarmak, böylece bölgedeki “Alternatif
Sağlık Turizmine” katkıda bulunmak.
Ağız ve diş sağlığı hizmetleri ile yerli yabancı hastaların bölgeyi
tanımaları sağlanacak. Böylece sağlık turizmin diğer dallarında da turizme
yönelik altyapı çalışmalarına zemin hazırlanacaktır.
Ağız ve Diş sağlığı hizmetleri ile markalaşma sağlanacak, tanıtım ve
pazarlama yoluyla bölgenin ön plana çıkması sağlanacak, sağlık
kurumlarında ve turizm isletmelerinde sunulan hizmet kalitesinde artış
sağlanacaktır. Böylece istihdam artacak ve bölgenin yaşam standartları
artacaktır. Türkiye'nin toplam turizm gelirleri içindeki sağlık turizminin payı
ve toplam turist sayısı içindeki sağlık turizmi için gelen turist sayısı p ayı
arttırılmış olacaktır.
Download