ford otomotiv sanayi a

advertisement
ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK - 30 EYLÜL 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
MALİ TABLOLAR
ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK - 30 EYLÜL 2006 HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR
İÇİNDEKİLER
SAYFA
BİLANÇOLAR............................................................................................................................
1-2
GELİR TABLOSU......................................................................................................................
3
ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU ......................................................................................
4
MALİ TABLOLARA AİT AÇIKLAYICI DİPNOTLAR.......................................................
5-45
DİPNOT 1
DİPNOT 2
DİPNOT 3
DİPNOT 4
DİPNOT 5
DİPNOT 6
DİPNOT 7
DİPNOT 8
DİPNOT 9
DİPNOT 10
DİPNOT 11
DİPNOT 12
DİPNOT 13
DİPNOT 14
DİPNOT 15
DİPNOT 16
DİPNOT 17
DİPNOT 18
DİPNOT 19
DİPNOT 20
DİPNOT 21
DİPNOT 22
DİPNOT 23
DİPNOT 24
DİPNOT 25
DİPNOT 26
DİPNOT 27
DİPNOT 28
DİPNOT 29
DİPNOT 30
DİPNOT 31
DİPNOT 32
DİPNOT 33
DİPNOT 34
DİPNOT 35
DİPNOT 36
DİPNOT 37
DİPNOT 38
DİPNOT 39
DİPNOT 40
DİPNOT 41
DİPNOT 42
DİPNOT 43
DİPNOT 44
5
5-6
7-14
15
15
15-16
16
16
17-20
21
21
21
21
22
23
23
24
24
24-25
26
26
26
27-28
29
29
30
30-31
31
32-33
34
34-35
36
36-38
39
39
39
39
40
40
41
41-43
43
44
ŞİRKET’İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU ........................................................
MALİ TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR.............................................................
UYGULANAN DEĞERLEME İLKELERİ/MUHASEBE POLİTİKALARI...................................
HAZIR DEĞERLER.........................................................................................................................
MENKUL KIYMETLER..................................................................................................................
FİNANSAL BORÇLAR ...................................................................................................................
TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR ..................................................................................................
FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI VE BORÇLARI ...........................................................
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR VE BORÇLAR..........................................................
DİĞER ALACAKLAR VE BORÇLAR ...........................................................................................
CANLI VARLIKLAR.......................................................................................................................
STOKLAR ........................................................................................................................................
DEVAM EDEN İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ ALACAKLARI VE HAKEDİŞ BEDELLERİ .........
ERTELENEN VERGİ VARLIKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ .................................................
DİĞER CARİ/CARİ OLMAYAN VARLIKLAR VE KISA/UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
FİNANSAL VARLIKLAR ...............................................................................................................
POZİTİF/NEGATİF ŞEREFİYE ......................................................................................................
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER ...................................................................................
MADDİ VARLIKLAR .....................................................................................................................
MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR..................................................................... ........................... .
ALINAN AVANSLAR................................................................................ ..................................... .
EMEKLİLİK PLANLARI.................................................................................................................
BORÇ KARŞILIKLARI ...................................................................................................................
ANA ORTAKLIK DIŞI PAYLAR/ANA ORTAKLIK DIŞI KAR ZARAR ....................................
SERMAYE/KARŞILIKLI İŞTİRAK SERMAYE DÜZELTMESİ ..................................................
SERMAYE YEDEKLERİ.................................................................................................................
KAR YEDEKLERİ ...........................................................................................................................
GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI.....................................................................................................
YABANCI PARA POZİSYONU......................................................................................................
DEVLET TEŞVİK VE YARDIMLARI............................................................................................
KARŞILIKLAR. ŞARTA BAĞLI VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER .........................................
İŞLETME BİRLEŞMELERİ.............................................................................................................
BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA .............................................................................................
BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR .........................................................................
DURDURULAN FAALİYETLER ...................................................................................................
ESAS FAALİYET GELİRLERİ .......................................................................................................
FAALİYET GİDERLERİ .................................................................................................................
DİĞER FAALİYETLERDEN GELİR/GİDER VE KAR/ZARARLAR ...........................................
FİNANSMAN GİDERLERİ .............................................................................................................
NET PARASAL POZİSYON KAR/ZARARI ..................................................................................
VERGİLER .......................................................................................................................................
HİSSE BAŞINA KAZANÇ ..............................................................................................................
NAKİT AKIM TABLOSU................................................................................................................
MALİ TABLOLARI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYEN YA DA MALİ TABLOLARIN AÇIK.
YORUMLANABİLİRVE ANLAŞILABİLİR OLMASI AÇISINDAN AÇIKLANMASI
GEREKLİ OLAN DİĞER HUSUSLAR...........................................................................................
45
ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
30 EYLÜL 2006 VE 31 ARALIK 2005 TARİHLERİ İTİBARİYLE
BİLANÇOLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak ifade edilmiştir.)
30 Eylül 2006
(Bağımsız
denetimden geçmiş)
31 Aralık 2005
207.089.035
151.057.002
4
5
7
8
9
10
11
12
6.363.571
1.713.740
114.317.395
4.699.034
75.392.350
5.712.847
511.999
999.899
80.351.678
5.111.864
57.105.547
13
14
15
4.602.945
1.263.168
161.124.650
162.820.398
5.572
2.578.042
151.034.773
7.043.401
462.862
5.572
761.797
154.041.864
7.686.886
324.279
368.213.685
313.877.400
Dipnotlar
VARLIKLAR
Cari/Dönen Varlıklar
Hazır Değerler
Menkul Kıymetler (net)
Ticari Alacaklar (net)
Finansal Kiralama Alacakları (net)
İlişkili Taraflardan Alacaklar (net)
Diğer Alacaklar (net)
Canlı Varlıklar (net)
Stoklar (net)
Devam Eden İnşaat Sözleşmelerinden
Alacaklar (net)
Ertelenen Vergi Varlıkları
Diğer Cari/Dönen Varlıklar
Cari Olmayan/Duran Varlıklar
Ticari Alacaklar (net)
Finansal Kiralama Alacakları (net)
İlişkili Taraflardan Alacaklar (net)
Diğer Alacaklar (net)
Finansal Varlıklar (net)
Pozitif/Negatif Şerefiye (net)
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller (net)
Maddi Varlıklar (net)
Maddi Olmayan Varlıklar (net)
Ertelenen Vergi Varlıkları
Diğer Cari Olmayan/Duran Varlıklar
8
9
10
16
17
18
19
20
14
15
Toplam Varlıklar
Mali tablolar yayınlanmak üzere Yönetim Kurulu’nun 3.Kasım.2006 tarihli toplantısında onaylanmış ve
Yönetim Kurulu adına Hüsamettin Onanç ve Haluk Bayraktar tarafından imzalanmıştır.
İlişikteki dipnotlar ara dönem mali tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.
1
ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
30 EYLÜL 2006 VE 31 ARALIK 2005 TARİHLERİ İTİBARİYLE
BİLANÇOLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak ifade edilmiştir.)
Dipnotlar
30 Eylül 2006
(Bağımsız
denetimden geçmiş)
31 Aralık 2005
125.424.297
87.285.233
62.213.668
37.484.603
18.334.532
1.234.499
6.156.995
40.272.874
29.533.950
11.553.186
676.615
5.248.608
60.273.137
51.533.659
YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Finansal Borçlar (net)
Uzun Vadeli Finansal Borçların Kısa Vadeli Kısımları (net)
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar (net)
Diğer Finansal Yükümlülükler (net)
Ticari Borçlar (net)
İlişkili Taraflara Borçlar (net)
Alınan Avanslar
Devam Eden İnşaat Sözleşmeleri Hakediş Bedelleri (net)
Borç Karşılıkları
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
Ertelenen Vergi Yükümlülüğü
Diğer Yükümlülükler (net)
6
6
8
10
7
9
21
13
23
15
14
10
Uzun Vadeli Yükümlülükler:
Finansal Borçlar (net)
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar (net)
Diğer Finansal Yükümlülükler(net)
Ticari Borçlar (net)
İlişkili Taraflara Borçlar (net)
Alınan Avanslar
Borç Karşılıkları
Devlet Teşvik ve Yardımları
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Ertelenen Vergi Yükümlülüğü
Diğer Yükümlülükler (net)
6
8
10
7
9
21
23
30
15
14
10
43.033.003
9.464.559
7.775.575
-
28.159.155
9.148.041
14.226.463
-
ANA ORTAKLIK DIŞI PAYLAR
24
-
-
182.516.251
56.250.000
101.708.204
101.708.204
175.058.508
56.250.000
101.708.204
101.708.204
31.485.827
1.303.016
30.182.811
-
31.485.827
1.303.016
30.182.811
-
-
-
7.457.743
(8.066.535)
(14.385.523)
(6.318.988)
368.213.685
313.877.400
ÖZSERMAYE
Sermaye
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi
Sermaye Yedekleri
Hisse Senetleri İhraç Primleri
Hisse Senedi İptal Karları
Yeniden Değerleme Fonu
Finansal Varlıklar Değer Artış Fonu
Öz Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları
25
25
26
Kar Yedekleri
Yasal Yedekler
Statü Yedekleri
Olağanüstü Yedekler
Özel Yedekler
Sermayeye Eklenecek İştirak Hisseleri ve Gayrimenkul
Satış Kazançları
Yabancı Para Çevrim Farkları
27
Net DönemKarı / (Zararı)
Geçmiş Yıllar Zararları (-)
28
Toplam Öz Sermaye ve Yükümlülükler
Taahhütler, şarta bağlı varlıklar ve yükümlülükler
31
İlişikteki dipnotlar mali tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.
2
ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
30 EYLÜL 2006 VE 2005 TARİHLERİNDE SONA EREN DOKUZ VE ÜÇ AYLIK
ARA DÖNEMLERE AİT GELİR TABLOLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak ifade edilmiştir.)
Dipnotlar
1 Ocak 30 Eylül 2006
1 Temmuz 30 Eylül 2006
1 Ocak 30 Eylül 2005
1 Temmuz 30 Eylül 2005
36
36
36
36
286.468.836
(183.490.889)
-
94.837.760
(63.641.141)
-
259.660.825
(182.702.320)
-
85.592.607
(58.256.026)
-
102.977.947
31.196.619
76.958.505
27.336.581
(94.463.029)
(33.558.194)
(87.960.377)
(30.102.441)
8.514.918
(2.361.575)
(11.001.872)
(2.765.860)
10.921.943
(2.097.756)
(16.332.250)
4.937.688
(372.747)
8.018.195
8.875.379
(545.346)
(171.274)
3.790.226
(333.763)
(1.086.205)
1.006.855
10.221.561
(2.843.114)
(395.602)
40
-
-
-
-
ANA ORTAKLIK DIŞI KAR/ZARAR (-) 24
-
-
-
-
1.006.855
10.221.561
(2.843.114)
(395.602)
6.450.888
(1.107.715)
1.791.369
236.106
7.457.743
9.113.846
(1.051.744)
(159.496)
0,1326
0,1620
(0,0018)
(0,0003)
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
Satış Gelirleri (net)
Satışların Maliyeti (-)
Hizmet Gelirleri (net)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
BRÜT ESAS FAALİYET KARI
Faaliyet Giderleri (-)
37
NET ESAS FAALİYET KARI / (ZARARI)
Diğer Faaliyetlerden Gelir ve Karlar
Diğer Faaliyetlerden Gider ve Zararlar (-)
Finansman Giderleri (net) (-)
38
38
39
FAALİYET KARI / (ZARARI)
Net Parasal Pozisyon Karı
VERGİ ÖNCESİ KAR / (ZARAR)
Vergiler
41
NET DÖNEM KARI / (ZARARI)
HİSSE BAŞINA KARI/ (ZARAR) (YKr)
İlişikteki dipnotlar ara dönem mali tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.
3
ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
30 EYLÜL 2006 VE 2005 TARİHLERİNDE SONA EREN DOKUZ AYLIK ARA DÖNEMLERE AİT
ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak ifade edilmiştir.)
1 Ocak 2005 itibariyle bakiyeler
Transferler
Net dönem zararı
30 Eylül 2005 itibariyle bakiyeler
1 Ocak 2006 itibariyle bakiyeler
Transferler
Dönem net zararı (-)
30 Eylül 2006 itibariyle bakiyeler
Sermaye
Özsermaye enflasyon
düzeltmesi farkları
Olağanüstü
yedekler
Yasal
yedekler
Dönem
net zararı (-)
Geçmiş yıllar
zararları (-)
Toplam
özsermaye
56.250.000
101.708.204
30.182.811
1.303.016
218.052
(6.537.040)
183.125.043
-
-
-
-
(218.052)
(1.051.744)
218.052
-
(1.051.744)
56.250.000
101.708.204
30.182.811
1.303.016
(1.051.744)
(6.318.988)
182.073.299
Sermaye
Özsermaye enflasyon
düzeltmesi farkları
Olağanüstü
yedekler
Yasal
yedekler
Net dönem
zararı
Geçmiş yıllar
zararları (-)
Toplam
56.250.000
101.708.204
30.182.811
1.303.016
(8.066.535)
(6.318.988)
175.058.508
-
-
-
-
8.066.535
7.457.743
(8.066.535)
-
7.457.743
56.250.000
101.708.204
30.182.811
1.303.016
7.457.743
(14.385.523)
182.516.251
İlişikteki dipnotlar ara dönem mali tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.
4
ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK - 30 EYLÜL 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 1 - ŞİRKET’İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU
Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“EYAP” veya “Şirket”) Vitra markası ile seramik
sağlık gereçleri, tamamlayıcı ürünleri ve banyo mobilyaları, Artema markası ile sıhhi tesisat
armatürleri üretmektedir. Şirket, seramik sağlık gereçleri üretimini biri Kartal-İstanbul, diğeri ise
Bozüyük-Bilecik’te kurulu olan iki ayrı tesisinde, tamamlayıcı ürünleri ve banyo mobilyaları üretimini
Kartal-İstanbul tesisinde, sıhhi tesisat armatürleri üretimini ise Bozüyük-Bilecik’teki tesislerinde
gerçekleştirmektedir.
EYAP Türkiye’nin önde gelen sanayi gruplarından biri olan Eczacıbaşı Topluluğu’na bağlı bir
ortaklıktır. Elli yıldan uzun bir zamandır sınai faaliyetlerini sürdüren ve faaliyet gösterdiği her alanda
öncülük yapan topluluk, %50 veya daha fazla hissesine sahip olduğu 35 kuruluştan meydana
gelmektedir. Temel faaliyet konularını ilaç, yapı malzemeleri ve tüketim ürünleri olarak belirleyen
topluluk, ayrıca iç ve dış ticaret, menkul değerler, inşaat, bilgi iletişim gibi konularda da hizmet
vermektedir.
Şirket hisselerinin %30’u 15 Haziran 1995 tarihi itibariyle halka arz edilmiştir. 30 Eylül 2006 tarihi
itibariyle halka açıklık oranı % 31,25’tir (31 Aralık 2005: % 31,25).
Şirket’in kayıtlı olduğu adresi aşağıda yer almaktadır:
Büyükdere Caddesi No:193 Levent
İstanbul
30 Eylül 2006 tarihi itibariyle çalışan sayısı 2.097’dir (31 Aralık 2005: 2.055).
DİPNOT 2 - MALİ TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR
2.1 Uygulanan Muhasebe Standartları
Şirket’in mali tabloları, Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) tarafından yayımlanan muhasebe ve
raporlama ilkelerine (“SPK Muhasebe Standartları”) uygun olarak hazırlanmıştır. SPK XI-25 No’lu
“Sermaye Piyasalarında Muhasebe Standartları” (“Tebliğ”) tebliğinde kapsamlı bir muhasebe ilkeleri seti
yayınlamıştır. Anılan tebliğde, alternatif olarak Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (“IASB”)
tarafından çıkarılmış olan Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’nın uygulanmasının da, SPK
Muhasebe Standartları’na uyulmuş sayılacağı belirtilmiştir. Ancak, bu Tebliğ’in uygulanması 10 Ocak
2005 tarihinden sonra sona eren ilk ara mali tablolardan geçerli olmak üzere zorunlu kılınmıştır. Bunu
takiben, SPK Seri XI, No:27 “Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Değişiklik
Yapılmasına Dair Tebliğ”i ile işletmelerin Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’nı
uygulamalarının Tebliğ’de öngörülen düzenleme ve ilan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi hükmünde
olduğunu ilan etmiştir.
5
ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK - 30 EYLÜL 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 2 - MALİ TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
SPK, 17 Mart 2005 tarihinde almış olduğu bir kararla, Türkiye’de faaliyette bulunan ve SPK Muhasebe
Standartları’na uygun mali tablo hazırlayan şirketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak
üzere enflasyon muhasebesi uygulamasının gerekli olmadığını ilan etmiştir. Dolayısıyla mali tablolarda,
1 Ocak 2005 tarihinden başlamak kaydıyla, IASB tarafından yayımlanmış 29 No’lu “Yüksek
Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama” standardı (UMS 29) uygulanmamıştır. 31 Aralık 2004
tarihli mali tablolar ise, Yeni Türk Lirası’nın 31 Aralık 2004 tarihindeki satın alma gücüyle ifade
edilmiştir. Mali tablolar ve ilgili dipnotlar yukarıda bahsedilen SPK’nın izin verdiği alternatif uygulama
çerçevesinde ve SPK tarafından 20 Aralık 2004 tarihli duyuru ile uygulanması zorunlu kılınan formatlara
uygun olarak sunulmuştur.
Mali tablolar, makul değerleri ile gösterilen finansal varlık ve yükümlüklülerin dışında, tarihi maliyet
esası baz alınarak Yeni Türk Lirası olarak hazırlanmıştır.
Şirket’in daha önce SPK’nın XI/1 sayılı tebliği ve bu tebliğe değişiklik ve eklemeler yapan diğer
tebliğleri ve Seri:XI, No:20 sayılı tebliğine uygun olarak hazırladığı ve kamuya açıkladığı
31 Aralık 2004 tarihli mali tablolarda yer alan özsermaye ile 1 Ocak 2005 tarihli yeniden düzenlenmiş
açılış bilançosunda yer alan özsermayenin mutabakatı aşağıda sunulmuştur:
(YTL)
SPK’nın Seri:XI, No:20 sayılı tebliğine göre hazırlanan ve kamuya açıklanan
31 Aralık 2004 tarihi itibariyle özsermaye
182.547.244
Kıdem tazminatı düzeltmesi
Ertelenen vergi düzeltmesi
15.898.965
(15.321.166)
1 Ocak 2005 tarihi itibariyle yeniden düzenlenmiş özsermaye
183.125.043
Şirket muhasebe kayıtlarını ve yasal mali tablolarını Yeni Türk Lirası (YTL) cinsinden, Türk Ticaret
Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) yayınlamış olduğu tebliğler ve Vergi Usul Kanunu’na
uygun olarak hazırlamaktadır.
2.2 Konsolidasyon Esasları
Şirket’in konsolide ettiği finansal varlığı bulunmamaktadır.
2.3 Karşılaştırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Mali Tabloların Düzeltilmesi
Gerektiği durumlarda cari dönem mali tablolarındaki sınıflandırma değişiklikleri, tutarlı olması
açısından önceki dönem mali tablolarına da uygulanır.
2.4 Netleştirme / Mahsup
Finansal varlık ve yükümlülükler, gerekli kanuni hakkın bulunması, söz konusu varlık ve yükümlülükleri
net olarak değerlendirmeye niyet olması veya varlıkların elde edilmesi ile yükümlülüklerin yerine
getirilmesinin birbirini takip ettiği durumlarda net olarak gösterilirler.
6
ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK - 30 EYLÜL 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 3 - UYGULANAN DEĞERLEME İLKELERİ/MUHASEBE POLİTİKALARI
Mali tabloların hazırlanmasında izlenen önemli muhasebe politikaları aşağıda özetlenmiştir:
Nakit ve nakit benzeri değerler
Nakit ve nakit benzeri değerler bilançoda maliyet değerleri ile yansıtılmaktadırlar. Nakit ve nakit
benzeri değerler, eldeki nakit, banka mevduatları ile tutarı belirli, nakde kolayca çevrilebilen kısa
vadeli ve yüksek likiditeye sahip ve değerindeki değişim riski önemsiz olan ve vadesi 3 ay veya daha
kısa olan yatırımları içermektedir (Dipnot 4).
Ticari alacaklar ve değer düşüklüğü karşılığı
Doğrudan bir borçluya mal veya hizmet tedariki ile oluşan Şirket kaynaklı vadeli satışlardan
kaynaklanan ticari alacaklar, etkin faiz yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş maliyetleri üzerinden
değerlendirilmiştir. Belirtilmiş bir faiz oranı bulunmayan kısa vadeli ticari alacaklar, faiz tahakkuk
etkisinin önemsiz olması durumunda fatura tutarı baz alınarak değerlendirilmiştir.
Şirketin, ödenmesi gereken meblağları tahsil edemeyecek olduğunu gösteren bir durumun söz konusu
olması halinde ticari alacaklar için bir değer düşüklüğü karşılığı oluşturulur. Söz konusu bu karşılığın
tutarı, alacağın kayıtlı değeri ile tahsili mümkün tutar arasındaki farktır. Tahsili mümkün tutar,
teminatlardan ve güvencelerden tahsil edilebilecek meblağlarda dahil olmak üzere tüm nakit akışlarının,
oluşan ticari alacağın orijinal etkin faiz oranı esas alınarak iskonto edilen değeridir.
Değer düşüklüğü tutarı, zarar yazılmasından sonra oluşacak bir durum dolayısıyla azalırsa, söz konusu
tutar, cari dönemde diğer gelirlere yansıtılır (Dipnot 7).
Vade farkı finansman gelir/giderleri
Vade farkı finansman gelir/giderleri vadeli alış ve satışlardan dolayı yüklenilen gelir/giderleri ifade
eder. Bu çeşit gelir/giderler dönem içindeki vadeli alım ve satımlardan kaynaklanan finansman gelir ve
gideri kabul edilir ve vade süresince finansman gelir ve giderine dahil edilirler.
Stoklar
Stoklar elde etme maliyeti veya net gerçekleşebilir değerin düşük olanı ile değerlenir. Stokların
maliyeti tüm satın alma maliyetlerini, dönüştürme maliyetlerini ve stokların mevcut durumuna ve
konumuna getirilmesi için katlanılan diğer maliyetleri içerir. Stokların birim maliyeti hareketli
ortalama yöntemi ile hesaplanmaktadır (Dipnot 12). Net gerçekleşebilir değer, olağan ticari faaliyet
içerisinde tahmini satış fiyatından tahmini tamamlama maliyeti ve satışı gerçekleştirmek için gerekli
tahmini satış maliyeti toplamının indirilmesiyle elde edilen tutardır.
7
ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK - 30 EYLÜL 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 3 - UYGULANAN DEĞERLEME İLKELERİ/MUHASEBE POLİTİKALARI
(Devamı)
Maddi varlıklar
Maddi varlıklar, elde etme maliyetinden birikmiş amortisman düşüldükten sonraki net değeri ile
gösterilmektedir (Dipnot 19). Amortisman, maddi varlıkların tahmin edilen faydalı ömürleri baz
alınarak doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak ayrılmaktadır. Sözkonusu varlıkların tahmin edilen
faydalı ömürleri aşağıda belirtilmiştir.
Yıllar
Yer altı ve yer üstü düzenlemeleri
Binalar
Makine, tesis ve cihazlar
Motorlu taşıtlar
Demirbaşlar
Özel maliyetler
Diğer maddi varlıklar
5-30
25-50
1-30
2-15
2-15
1-5
2-15
Maddi duran varlıkların elden çıkartılması sonucu oluşan kar veya zarar, kayıtlı değer ile tahsil olunan
tutarların karşılaştırılması ile belirlenir ve cari dönemde ilgili gelir ve gider hesaplarına yansıtılır.
Bir varlığın kayıtlı değeri varlığın geri kazanılabilir değerinden daha yüksekse, kayıtlı değer derhal
geri kazanılabilir değerine indirilir. Geri kazanılabilir değer ilgili varlığın net satış fiyatı ya da
kullanımdaki değerinin yüksek olanıdır. Net satış fiyatı, varlığın makul değerinden satışı
gerçekleştirmek için katlanılacak maliyetlerin düşülmesi suretiyle tespit edilir. Kullanımdaki değer ise
ilgili varlığın kullanılmasına devam edilmesi suretiyle gelecekte elde edilecek tahmini nakit
akımlarının bilanço tarihi itibariyle indirgenmiş tutarlarına artık değerlerinin eklenmesi ile tespit edilir.
Maddi duran varlığa yapılan normal bakım ve onarım harcamaları, gider olarak
muhasebeleştirilmektedir. Maddi duran varlığın kapasitesini genişleterek kendisinden gelecekte elde
edilecek faydayı artıran nitelikteki yatırım harcamaları, maddi duran varlığın maliyetine
eklenmektedir.
Banka kredilerinden kaynaklanan borçlanma maliyetleri oluştukları dönemde gider hesapları ile
ilişkilendirilmektedir.
8
ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK - 30 EYLÜL 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 3 - UYGULANAN DEĞERLEME İLKELERİ/MUHASEBE POLİTİKALARI
(Devamı)
Satılmaya hazır finansal varlıklar
Likidite ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak veya faiz oranlarındaki değişimler nedeniyle
satılabilecek olan ve belirli bir süre gözetilmeksizin elde tutulan finansal araçlar, satılmaya hazır finansal
varlıklar olarak sınıflandırılmıştır. Bunlar, yönetimin bilanço tarihinden sonraki 12 aydan daha kısa bir
süre için finansal aracı elde tutma niyeti olmadıkça veya işletme sermayesinin arttırılması amacıyla
satışına ihtiyaç duyulmayacaksa duran varlıklar olarak gösterilir, aksi halde dönen varlıklar olarak
sınıflandırılır. Şirket yönetimi, bu finansal araçların sınıflandırmasını satın alındıkları tarihte uygun bir
şekilde yapmakta olup düzenli olarak bu sınıflandırmayı gözden geçirmektedir.
Tüm finansal varlıklar, ilk olarak bedelin makul değeri olan ve yatırımla ilgili satın alma masrafları da
dahil olmak üzere maliyet bedelleri üzerinden gösterilmektedir. Mali tablolara yansıtılmasından sonra
satılmaya hazır finansal varlıklar olarak sınıflandırılan finansal araçlar, makul değerlerinin güvenilir bir
şekilde hesaplanması mümkün olduğu sürece makul değerleri üzerinden değerlendirilmiştir.
Şirket’in %20’nin altında sermaye payına sahip olduğu finansal varlıkların borsaya kayıtlı herhangi bir
makul değerinin olmadığı, makul değerin hesaplanmasında kullanılan diğer yöntemlerin tatbik edilebilir
olmaması veya işlememesi nedeniyle makul bir değer tahmininin yapılamadığı ve makul değerin
güvenilir bir şekilde ölçülemediği durumlarda finansal varlığın kayıtlı değeri elde etme maliyeti
tutarından şayet mevcutsa değer düşüklüğü karşılığının çıkarılması suretiyle değerlenmiştir.
Şirket revize edilmiş UMS 39 “Finansal Araçlar” uyarınca satılmaya hazır finansal varlıkların makul
değer değişiklikleri sebebiyle oluşan gerçekleşmemiş kazançlar ve zararlar, finansal varlık mali
tablolardan çıkarıldığı tarihe kadar özsermayede makul değer yedeğinde takip edilmektedirler. Satılmaya
hazır finansal varlıklar mali tablolardan çıkarıldıklarında, özsermayede makul değer yedeğinde takip
edilen ilgili kazanç veya zararlar gelir tablosuna transfer edilir. İlişikteki mali tablolarda sunulan
dönemler itibariyle makul değer yedeği oluşmamıştır.
Özsermaye kalemleri
Özsermaye kalemlerinin düzeltilmesinde; yeniden değerleme değer artış fonu gibi enflasyon nedeniyle
işletmelerin oluşturmalarına izin verilen fonların sermayeye ilave edilmesi, ortakların özsermayeye
katkısı olarak dikkate alınmamıştır. Yedek akçelerin ve dağıtılmamış karların sermayeye ilave edilmesi
ortaklar tarafından konulan sermaye olarak dikkate alınmıştır.
Sermayeye ilave edilmiş özsermaye kalemlerinin düzeltilmesinde, sermaye artırımının tescil tarihi veya
sermaye artırımına mahsuben ödenen tutarların tahsil tarihi esas alınmıştır. Sermayeye ilave edilmiş
olsun veya olmasın, emisyon primlerinin düzeltilmesinde ise tahsil tarihleri dikkate alınmıştır (Dipnot
25).
9
ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK - 30 EYLÜL 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 3 - UYGULANAN DEĞERLEME İLKELERİ/MUHASEBE POLİTİKALARI
(Devamı)
Ertelenen vergiler
Ertelenen vergiler, yükümlülük yöntemi kullanılarak, varlıkların ve yükümlülüklerin mali tablolarda
yer alan kayıtlı değerleri ile vergi değerleri arasındaki geçici farklar üzerinden hesaplanır. Ertelenen
vergi hesaplanmasında, yürürlükteki vergi mevzuatı uyarınca bilanço tarihi itibariyle halihazırda
yasanmış bulunan vergi oranları kullanılır.
Ertelenen vergi yükümlülüğü vergilendirilebilir geçici farkların tümü için hesaplanırken, indirilebilir
geçici farklardan oluşan ertelenen vergi varlıkları, gelecekte vergiye tabi kar elde etmek suretiyle bu
farklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması göz önünde bulundurularak hesaplanmaktadır.
Aynı ülkenin vergi mevzuatına tabi olmak şartıyla ve cari vergi varlıklarının cari vergi
yükümlülüklerinden mahsup edilmesi konusunda yasal olarak uygulanabilir bir hakkın bulunması
durumunda, ertelenen vergi varlıkları ve ertelenen vergi yükümlülükleri, karşılıklı olarak birbirinden
mahsup edilir (Dipnot 14). Ertelenen vergi varlık veya yükümlülükleri mali tablolarda uzun vadeli
olarak sınıflandırılmıştır.
Hasılat
Gelirler, teslimatın gerçekleşmesi, gelir tutarının güvenilir şekilde belirlenebilmesi ve işlemle ilgili
ekonomik faydaların Şirket’e akmasının muhtemel olması üzerine alınan veya alınabilecek bedelin
makul değeri üzerinden tahakkuk esasına göre kayıtlara alınır. Net satışlar, malların satış tutarından
mal satışlarından iade, indirim, komisyonların ve satış ile ilgili vergilerin düşülmesi suretiyle
gösterilmiştir. Şirket’in satışlarını vadeli yapması ve vade boyunca faiz almaması veya piyasa faizinin
daha altında bir faiz haddini uygulaması ve böylelikle işlemin etkin bir finansman işlemi içeriyor
olması durumunda, satışın karşılığının makul değeri, alacakların bugünkü değerine indirgenmesi
suretiyle bulunur. Alacakların nominal değeri ile bu şekilde bulunan makul değer arasındaki fark, faiz
geliri olarak “Etkin faiz (iç verim) oranı yöntemi”ne göre ilgili dönemlere yansıtılır.
Şirket tarafından elde edilen diğer gelirler, aşağıdaki esaslar çerçevesinde yansıtılır:
Kira ve telif geliri - tahakkuk esasına göre
Faiz geliri - etkin faiz yöntemi esasına göre
Temettü geliri - temettü tahsil etme hakkının ortaya çıktığı tarihte
Dövizli işlemler
Dönem içinde gerçekleşen dövizli işlemleri, işlem tarihlerinde geçerli olan döviz kurları üzerinden
çevrilmiştir. Dövize dayalı parasal varlıklar ve yükümlülükler dönem sonunda geçerli olan döviz alış,
kurları üzerinden çevrilmiştir. Dövize dayalı parasal varlık ve yükümlülüklerin çevrimlerinden doğan
kur kazancı veya zararları, gelir tablosuna yansıtılmıştır.
10
ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK - 30 EYLÜL 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 3 - UYGULANAN DEĞERLEME İLKELERİ/MUHASEBE POLİTİKALARI
(Devamı)
Finansal araçlar ve finansal risk yönetimi
Kredi riski
Finansal araçları elinde bulundurmak, karşı tarafın anlaşmanın gereklerini yerine getirememe riskini
de taşımaktadır. Şirket yönetimi bu riskleri, her anlaşmada bulunan karşı taraf için ortalama riski
kısıtlayarak ve gerektiği takdirde teminat alarak karşılamaktadır.
Likidite riski
İhtiyatlı likidite riski yönetimi, yeterli miktarda nakit ve menkul kıymet sağlamak, yeterli kredi
imkanları yoluyla fonlamayı mümkün kılmak ve açık pozisyonu kapatabilme yeteneğinden
oluşmaktadır. Şirket, iş ortamının dinamik içeriğinden dolayı, kredi yollarının hazır tutulması yoluyla
fonlamada esnekliği amaçlamıştır.
Fonlama riski
Mevcut ve muhtemel borç yükümlülüklerini fonlama riski, fonlama imkanı yüksek borç verenlerden
yeterli fonlama taahhütlerinin sağlanması yoluyla yönetilmektedir.
Faiz oranı riski
Şirket, faiz oranlarındaki değişmelerin faiz getiren varlık ve yükümlülükler üzerindeki etkisinden dolayı
faiz riskine maruz kalmaktadır. Söz konusu faiz oranı riski, faiz haddi duyarlılığı olan varlık ve
yükümlülüklerini dengelemek suretiyle oluşan doğal tedbirlerle yönetilmektedir.
Döviz kuru riski
Şirket, döviz cinsinden borçlu veya alacaklı bulunulan meblağların Türk Lirası’na çevrilmesinden
dolayı kur değişiklerinden doğan döviz kuru riskine maruz kalmaktadır. Söz konusu döviz kuru riski,
döviz pozisyonunun analiz edilmesi ile takip edilmekte ve sınırlandırılmaktadır.
Finansal araçların makul değeri
Makul değer, bir finansal enstrümanın zorunlu bir satış veya tasfiye işlemi dışında gönüllü taraflar
arasındaki bir cari işlemde, el değiştirebileceği tutar olup, eğer varsa kote edilen bir piyasa fiyatı ile en
iyi şekilde belirlenir.
Şirket, finansal araçların tahmini makul değerlerini, halihazırda mevcut piyasa bilgileri ve uygun
değerleme yöntemlerini kullanarak belirlemiştir. Ancak piyasa bilgilerini değerlendirip gerçek
değerleri tahmin edebilmek yorum ve muhakeme gerektirmektedir. Sonuç olarak burada sunulan
tahminler, her zaman, Şirket’in cari bir piyasa işleminde elde edebileceği değerlerin göstergesi
olmayabilir.
11
ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK - 30 EYLÜL 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 3 - UYGULANAN DEĞERLEME İLKELERİ/MUHASEBE POLİTİKALARI
(Devamı)
Finansal araçların makul değerinin tahmini için kullanılan yöntem ve varsayımlar aşağıdaki gibidir:
Parasal varlıklar
Yabancı para cinsinden bakiyeler yıl sonunda yürürlükteki döviz kurları kullanılarak Türk Lirası’na
çevrilmektedir. Bu bakiyelerin kayıtlı değere yakın olduğu öngörülmektedir.
Nakit ve nakit benzeri değerlerin de dahil olduğu belirli finansal varlıklar maliyet değerleri ile
taşınırlar ve kısa vadeli olmaları sebebiyle kayıtlı değerlerinin yaklaşık olarak makul değerlerine eşit
olduğu öngörülmektedir.
Ticari alacakların kayıtlı değerlerinin, ilgili şüpheli alacak karşılıklarıyla beraber makul değeri
yansıttığı öngörülmektedir.
Parasal yükümlülükler
Kısa vadeli olmaları sebebiyle banka kredileri ve diğer parasal borçların kayıtlı değerlerinin makul
değerlerine yaklaştığı varsayılmaktadır. Uzun vadeli döviz kredileri yıl sonunda yürürlükte olan döviz
kurundan çevrildiği için makul değeri kayıtlı değerlerine yakın olmaktadır.
Krediler
Krediler, alındıkları tarihlerde, alınan kredi tutarından işlem masrafları çıkartıldıktan sonraki
değerleriyle kaydedilir. Krediler, sonradan etkin faiz yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş maliyet
değeri üzerinden belirtilir. İşlem masrafları düşüldükten sonra kalan tutar ile iskonto edilmiş maliyet
değeri arasındaki fark, gelir tablosuna kredi dönemi süresince finansman maliyeti olarak yansıtılır.
Kredilerden kaynaklanan finansman maliyeti, oluştuğunda gelir tablosuna kaydedilir
(Dipnot 6).
Kıdem tazminatı karşılığı
Kıdem tazminatı karşılığı, Şirket’in, personelin Türk İş Kanunu uyarınca emekliye ayrılmasından
doğacak gelecekteki olası yükümlülüklerinin tahmini toplam karşılığının şimdiki zamana indirgenmiş
değerini ifade eder (Dipnot 23).
Karşılıklar
Karşılıklar, Şirket’in geçmiş olaylar sonucunda, elinde bulundurduğu yasal ya da yaptırıcı bir
yükümlülüğün mevcut bulunması ve bu yükümlülüğü yerine getirmek amacıyla geleceğe yönelik bir
kaynak çıkışının muhtemel olduğu, ayrıca ödenecek miktarın güvenilir bir şekilde tahmin edilebildiği
durumlarda ayrılmaktadır.
12
ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK - 30 EYLÜL 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 3 - UYGULANAN DEĞERLEME İLKELERİ/MUHASEBE POLİTİKALARI
(Devamı)
İlişkili taraflar
Bu mali tablolar açısından, ortaklar, üst düzey yönetim kadrosu ve yönetim kurulu üyeleri, aileleri ve
bunlar tarafından kontrol edilen veya onlara bağlı şirketler, iştirak ve ortaklıklar ilişkili taraflar olarak
kabul ve ifade edilmişlerdir (Dipnot 9).
Hisse başına kazanç
Hisse başına kazanç, net karın ilgili dönem içinde mevcut hisselerin ağırlıklı ortalama adedine
bölünmesi ile tespit edilir.
Türkiye’de şirketler mevcut hissedarlara birikmiş karlardan hisseleri oranında hisse dağıtarak
(“Bedelsiz Hisseler”) sermayelerini arttırabilir. Hisse başına kazanç hesaplanırken, bu bedelsiz hisse
ihracı çıkarılmış hisseler olarak sayılır. Dolayısıyla hisse başına kazanç hesaplamasında kullanılan
ağırlıklı hisse adedi ortalaması, hisselerin bedelsiz olarak çıkarılmasını geriye dönük olarak
uygulamak suretiyle elde edilir.
Hisse başına esas kazanç, hissedarlara ait net kazanç çıkarılmış adi hisselerin ağırlıklı ortalama
adedine bölünmesi ile hesaplanır.
Nakit akımının raporlanması
Nakit akım tablolarının hazırlanması amacıyla nakit ve nakit benzeri değerler, eldeki nakit, banka
mevduatları ve vadesine üç aydan az kalmış, satış fiyatı ve vadesi önceden belirlenmiş ters repo
sözleşmeleri çerçevesinde bankalara doğrudan kullandırılan kredileri içerir.
Şarta bağlı varlıklar ve yükümlülükler
Geçmiş olaylardan kaynaklanan ve mevcudiyeti işletmenin tam olarak kontrolünde bulunmayan
gelecekteki bir veya daha fazla kesin olmayan olayın gerçekleşip gerçekleşmemesi ile teyit
edilebilmesi mümkün yükümlülükler ve varlıklar mali tablolara dahil edilmemekte ve şarta bağlı
yükümlülükler ve varlıklar olarak değerlendirilmektedir (Dipnot 31).
Tahminlerin kullanılması
Mali tabloların SPK Muhasebe Standartları’na göre hazırlanmasında Şirket yönetiminin, raporlanan
varlık ve yükümlülük tutarlarını etkileyecek, bilanço tarihi itibari ile oluşması muhtemel yükümlülük
ve taahhütleri ve raporlama dönemi itibariyle gelir ve gider tutarlarını belirleyen varsayımlar ve
tahminler yapması gerekmektedir. Gerçekleşmiş sonuçlar tahminlerden farklı olabilmektedir.
Tahminler düzenli olarak gözden geçirilmekte, gerekli düzeltmeler yapılmakta ve gerçekleştikleri
dönem gelir tablosunda yansıtılmaktadırlar.
13
ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK - 30 EYLÜL 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 3 - UYGULANAN DEĞERLEME İLKELERİ/MUHASEBE POLİTİKALARI
(Devamı)
Türev araçlar
Türev araçların, ağırlıklı olarak bakır fiyatı swapları ile vadeli döviz alım-satım sözleşmelerinin, ilk
olarak kayda alınmasında elde etme maliyeti kullanılmakta ve bunlara ilişkin işlem maliyetleri elde
etme maliyetine dahil edilmektedir. Türev araçlar kayda alınmalarını izleyen dönemlerde makul değer
ile değerlenmektedir. Vadeli döviz alım-satım sözleşmelerinin makul değeri, orijinal vadeli kurun,
ilgili para birimi için sözleşmenin geri kalan kısmında geçerli olan piyasa faiz oranları referans
alınarak hesaplanıp, 30 Eylül 2006 tarihi itibariyle geçerli olan vadeli kurla karşılaştırmak yoluyla
belirlenmektedir. Türev araçlar makul değerin pozitif veya negatif olmasına göre bilançoda sırasıyla
varlık veya yükümlülülük olarak kaydedilmektedirler.
Finansal bilgilerin bölümlere göre raporlanması
Endüstriyel bölümler, belirli bir mal veya hizmeti ya da birbirleriyle ilişkili mal veya hizmet grubunu
sağlama veya risk ve fayda açısından Şirket’in diğer bölümlerinden farklı özellikler taşıma anlamında
Şirket’in diğer bölümlerinden farklı özelliklere sahip bölümlerdir. Coğrafi bölümler, Şirket’in, belirli bir
ekonomik çevrede mal veya hizmet temin eden ve risk ve fayda açısından başka bir ekonomik çevre
içerisinde faaliyet gösteren diğer bölümlerden farklı özelliklere sahip bölümlerdir.
Raporlanabilir bölüm, bölüm bilgileri açıklanması zorunlu olan bir endüstriyel bölüm veya coğrafi
bölümdür. Bir endüstriyel bölümün veya coğrafi bölümün raporlanabilir bölüm olarak belirlenebilmesi
için gereklilik; bölüm hasılatının büyük bir çoğunluğunun grup dışı müşterilere yapılan satışlardan
kazanılması ve grup dışı müşterilere yapılan satışlardan ve diğer bölümler ile gerçekleştirilen işlemlerden
elde edilen bölüm hasılatının, tüm bölümlere ilişkin iç ve dış toplam hasılatın en az %10’unu
oluşturması, veya kar veya zararla sonuçlanan bölüm sonucunun, kar elde eden bölümlerin toplam
sonuçları ile zarar eden bölümlerin toplam sonuçlarının mutlak anlamda büyük olanının en az %10’una
isabet etmesi, veya bölüm varlıklarının, tüm bölümlerin toplam varlıklarının en az %10’unu
oluşturmasıdır.
Şirket’in risk ve fayda oranlarının özellikle ürettiği mal ve hizmetlerdeki farklılıklardan etkilenmesi
sebebiyle; bölüm bilgilerinin raporlanmasına yönelik birincil format olarak endüstriyel bölümler
belirlenmiştir.
14
ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK - 30 EYLÜL 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 4 - HAZIR DEĞERLER
Nakit
Banka
- YTL vadesiz mevduat
- Yabancı para vadesiz mevduat
- YTL vadeli mevduat
30 Eylül 2006
31 Aralık 2005
68.944
43.326
63.133
476.494
5.755.000
12.487
1.177.034
4.480.000
6.363.571
5.712.847
Vadeli mevduatların vadeleri bir yıla kadardır. YTL cinsinden vadeli mevduatların faiz oranları
%19’dur. (31 Aralık 2005: %13,88).
DİPNOT 5 - MENKUL KIYMETLER
Repo
30 Eylül 2006
31 Aralık 2005
-
511.999
-
511.999
Menkul kıymetler gecelik repo sözleşmelerinden oluşmaktadır ve faiz oranı %18’dir.
DİPNOT 6 - FİNANSAL BORÇLAR
30 Eylül 2006
Faiz
oranı %
YTL
31 Aralık 2005
Faiz
oranı %
YTL
Kısa vadeli krediler
EUR krediler
ABD Doları krediler
YTL krediler
Kredi faiz tahakkuku
3,72 - 4,69
5,73 - 6,42
11,50 - 15,50
37.169.440
20.061.140
3.000.000
1.983.088
3,09 - 3,38
4,46 - 5,02
-
62.213.668
29.527.500
9.660.960
1.084.414
40.272.874
Uzun vadeli krediler
EUR krediler
ABD Doları krediler
4,35 - 4,82
7,06
37.643.443
5.389.560
43.033.003
15
3,40 - 4,35
6,36 - 6,46
21.986.875
6.172.280
28.159.155
ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK - 30 EYLÜL 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 6 - FİNANSAL BORÇLAR (Devamı)
Uzun vadeli kredilerin geri ödeme planı aşağıdaki gibidir:
2006
2007
2008
2009
2010
30 Eylül 2006
31 Aralık 2005
6.716.506
2.623.531
2.623.531
31.069.435
1.341.800
6.801.944
1.380.137
1.380.137
17.255.137
43.033.003
28.159.155
30 Eylül 2006
31 Aralık 2005
1.046.097
638.711
77.690
9.599
766.658
197.044
387.608
30.625
1.772.097
1.381.935
(58.357)
(382.036)
1.713.740
999.899
30 Eylül 2006
31 Aralık 2005
37.084.307
16.965
760.652
28.943.063
22.345
833.406
37.861.924
29.798.814
(377.321)
(264.864)
37.484.603
29.533.950
DİPNOT 7 - TİCARİ ALACAKLAR VE BORÇLAR
Ticari alacaklar
Alıcılar
Alacak senetleri
Diğer ticari alacaklar
Verilen depozito ve garantiler
Eksi: Şüpheli alacak karşılığı
Ticari borçlar
Satıcılar
Borç senetleri
Diğer ticari borçlar
Eksi: Vadeli alışlardan kaynaklanan tahakkuk
etmemiş finansman gideri
DİPNOT 8 - FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI VE BORÇLARI
Yoktur (31 Aralık 2005: Yoktur).
16
ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK - 30 EYLÜL 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 9 - İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR VE BORÇLAR
Dönem sonları itibariyle ilişkili taraflardan alacaklar ve ilişkili taraflara borçlar bakiyeleri ile dönem
içlerinde ilişkili taraflarla yapılan işlemlerin özeti aşağıda sunulmuştur:
a) İlişkili taraflardan alacaklar:
Ortaklardan alacaklar:
İntema İnşaat ve Tesisat Mlz.Yat.Paz.A.Ş.
Grup şirketlerinden alacaklar:
Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş.
Eczacıbaşı Mutfak ve Banyo Ger.San.Tic.A.Ş.
Eczacıbaşı Karo Seramik San.ve Tic.A.Ş.
Eczacıbaşı End.Hammaddeler San.ve Tic.A.Ş.
Diğer
Eksi: Şüpheli alacak karşılığı
Eksi: Vadeli satışlardan kaynaklanan tahakkuk etmemiş
finansman geliri
30 Eylül 2006
31 Aralık 2005
60.928.597
38.025.432
60.928.597
38.025.432
56.789.982
200.394
49.071
5.605
43.268.197
112.676
12.065
1.244
64
57.045.052
43.394.246
(1.133.847)
(652.344)
(2.522.407)
(415.656)
114.317.395
80.351.678
30 Eylül 2006
31 Aralık 2005
4.948.644
4.666.400
2.295.046
3.442.116
9.615.044
5.737.162
3.599.271
2.141.011
1.848.272
530.289
213.034
193.471
181.577
10.796
1.767
203.595
3.076.857
1.872.317
193.392
69.449
37.034
117.658
26.010
80.774
138.938
8.719.488
5.816.024
18.334.532
11.553.186
b) İlişkili taraflara borçlar:
Ortaklara borçlar:
Eczacıbaşı Holding A.Ş.
İntema İnşaat ve Tesisat Mlz.Yat.Paz.A.Ş.
Grup şirketlerine borçlar:
Vitra Bad GMBH
Vitra Sanitary Marketing U.K.
Eczacıbaşı End.Hammaddeler San.ve Tic.A.Ş.
Vitra Tiles Ireland Ltd.
Eczacıbaşı Sigorta Acenteliği A.Ş.
Eczacıbaşı Bilgi İletim San.ve Tic.A.Ş.
Vitra USA Inc.
Eczacıbaşı Karo Seramik San.ve Tic.A.Ş.
Eczacıbaşı Mutfak ve Banyo Ger.San.Tic.A.Ş.
Diğer
17
ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK - 30 EYLÜL 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 9 - İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR VE BORÇLAR (Devamı)
c) İlişkili taraflara yapılan net satışlar:
1 Ocak30 Eylül 2006
Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş.
İntema İnşaat ve Tesisat Mlz.Yat.Paz.A.Ş.
1 Temmuz30 Eylül 2006
1 Ocak30 Eylül 2005
1 Temmuz30 Eylül 2005
180.233.209
104.390.600
62.878.564
37.320.175
114.121.111
80.494.938
35.216.823
28.904.990
284.623.809
100.198.739
194.616.049
64.121.813
d) İlişkili taraflardan yapılan malzeme, hizmet ve sabit kıymet alımları:
Malzeme
İntema İnşaat ve Tesisat
Mlz.Yat.Paz.A.Ş.
108.313
Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş.
Eczacıbaşı Holding A.Ş.
Vitra Sanitary Marketing U.K
Eczacıbaşı End.Hammaddeler
San.ve Tic.A.Ş.
4.483.133
Vitra Bad GMBH
Vitra USA
Eczacıbaşı Bilgi İletim San. ve Tic.A.Ş.
Eczacıbaşı Karo Seramik
San.ve Tic.A.Ş.
Vitra Tiles Ireland Ltd.
Eczacıbaşı Mutfak ve Banyo
Ger.San.Tic.A.Ş.
Eczacıbaşı Sağlık Hiz. A.Ş.
İpek Kağıt San. Ve Tic A.Ş.
7.869
Eczacıbaşı Karomik Yapı
Kimyasalları San.Tic.A.Ş.
4.019
4.603.334
Hizmet
1 Ocak-30 Eylül 2006
Sabit kıymet
Diğer
Toplam
11.669.933
5.721.303
8.434.445
5.069.945
66.614
196.295
3.289.452
6.106.399
2.783.631
-
15.134.312
11.827.702
11.218.076
5.266.240
84.453
3.216.195
516.277
135.659
180.300
9.307
-
4.567.586
3.225.502
516.277
315.959
275.251
269.041
7.921
-
-
283.172
269.041
44.217
11.568
-
-
-
44.217
11.568
7.869
-
-
-
4.019
454.613 12.188.789
52.695.023
35.448.287
18
ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK - 30 EYLÜL 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 9 - İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR VE BORÇLAR (Devamı)
Malzeme
İntema İnşaat ve Tesisat
Mlz.Yat.Paz.A.Ş.
34.220
Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş.
Eczacıbaşı Holding A.Ş.
Vitra Sanitary Marketing U.K
Eczacıbaşı End.Hammaddeler
San.ve Tic.A.Ş.
1.433.731
Vitra Bad GMBH
Vitra USA
Eczacıbaşı Bilgi İletim San. ve Tic.A.Ş
Eczacıbaşı Karo Seramik
San.ve Tic.A.Ş.
Vitra Tiles Ireland Ltd.
Eczacıbaşı Mutfak ve Banyo
Ger.San.Tic.A.Ş.
Eczacıbaşı Sağlık Hiz. A.Ş.
İpek Kağıt San. Ve Tic A.Ş.
2.569
Eczacıbaşı Karomik Yapı
Kimyasalları San.Tic.A.Ş.
-
Eczacıbaşı End.Hammaddeler
San.ve Tic.A.Ş.
İntema İnşaat ve Tesisat
Mlz.Yat.Paz.A.Ş.
Vitra Bad GMBH
İpek Kağıt San. Ve Tic A.Ş.
Eczacıbaşı Karo Seramik
San.ve Tic.A.Ş.
Eczacıbaşı Mutfak ve Banyo
Ger.San.Tic.A.Ş.
Eczacıbaşı Koramic Yapı
Kimyasalları San.ve Tic.A.Ş.
Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş.
Eczacıbaşı Bilgi İletim San.
ve Tic.A.Ş.
Eczacıbaşı Holding A.Ş.
Eczacıbaşı İnşaat ve Tic.A.Ş.
Eczacıbaşı Sağlık Hizmetleri A.Ş.
Girişim Paz.Tük.Ür.San.Tic.A.Ş.
Vitra Sanitary Marketing U.K
Vitra Tiles Ireland Ltd.
Vitra USA
Hizmet
1 Temmuz-30 Eylül 2006
Sabit kıymet
Diğer
Toplam
5.774.706
1.645.839
3.146.236
2.276.213
59.382
1.735.181
590.901
481.391
-
7.544.107
2.236.740
3.627.627
2.335.595
39.181
1.644.492
202.520
42.639
10.348
-
1.472.912
1.644.492
202.520
52.987
87.515
123.725
-
-
87.515
123.725
7.531
10.784
-
-
-
7.531
10.784
2.569
-
-
-
-
1.470.520
15.001.381
69.730
2.807.473
19.349.104
Malzeme
Hizmet
3.524.460
41.612
57.561
16.539
10.690
1 Ocak-30 Eylül 2005
Sabit kıymet
Diğer
Toplam
33.631
30.794
3.630.497
9.565.231
1.162.035
-
143.947
-
2.391.440
12.603
-
12.158.179
1.191.177
10.690
8.109
412.845
13.179
-
434.133
4.291
65.328
1.973
70
71.662
576
-
1.379
11.617.575
4.210
-
1.115.814
6.165
12.733.389
-
61.820
7.762.475
768
27.615
7.623
3.032.191
100.700
133.377
58.801
842
30.500
-
882
-
121.503
7.762.475
1.610
27.615
7.623
3.062.691
100.700
133.377
3.622.226
33.992.574
287.083
3.551.603
41.453.486
19
ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK - 30 EYLÜL 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 9 - İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR VE BORÇLAR (Devamı)
Eczacıbaşı End.Hammaddeler
San.ve Tic.A.Ş.
İntema İnşaat ve Tesisat
Mlz.Yat.Paz.A.Ş.
Vitra Bad GMBH
İpek Kağıt San. Ve Tic A.Ş.
Eczacıbaşı Karo Seramik
San.ve Tic.A.Ş.
Eczacıbaşı Mutfak ve Banyo
Ger.San.Tic.A.Ş.
Eczacıbaşı Koramic Yapı
Kimyasalları San.ve Tic.A.Ş.
Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş.
Eczacıbaşı Bilgi İletim San.
ve Tic.A.Ş.
Eczacıbaşı Holding A.Ş.
Eczacıbaşı İnşaat ve Tic.A.Ş.
Eczacıbaşı Sağlık Hizmetleri A.Ş.
Girişim Paz.Tük.Ür.San.Tic.A.Ş.
Vitra Sanitary Marketing U.K
Vitra Tiles Ireland Ltd.
Vitra USA
1 Temmuz-30 Eylül 2005
Sabit kıymet
Diğer
Malzeme
Hizmet
Toplam
1.000.105
-
-
30.794
1.030.899
29.790
16.539
10.690
2.808.898
385.241
-
20
-
2.391.440
12.603
-
5.230.148
414.383
10.690
6.149
154.358
-
-
160.507
3.712
29.625
1.973
70
35.380
-
4.196.803
3.159
-
287.695
3.159
4.484.498
-
21.174
2.645.819
768
27.510
5.082
1.691.650
100.700
133.377
1.781
16.183
-
220
-
23.175
2.645.819
768
27.510
5.082
1.707.833
100.700
133.377
1.066.985
12.201.005
23.116
2.722.822
16.013.928
e) Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar:
Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar
1 Ocak30 Eylül 2006
1 Temmuz30 Eylül 2006
1 Ocak30 Eylül 2005
1 Temmuz30 Eylül 2005
5.349.066
1.783.022
6.848.205
2.282.735
5.349.066
1.783.022
6.848.205
2.282.735
20
ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK - 30 EYLÜL 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 10 - DİĞER ALACAKLAR VE BORÇLAR
Kısa Vadeli Diğer Alacaklar
Katma değer vergisi alacağı
Peşin ödenen vergi ve fonlar
Diğer Borçlar
Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri
Ödenecek vergi, harç ve diğer kesintiler
Personele borçlar
Diğer
30 Eylül 2006
31 Aralık 2005
4.613.291
85.743
4.970.600
141.264
4.699.034
5.111.864
2.674.859
2.138.875
1.292.829
50.432
1.798.993
1.907.286
1.542.329
-
6.156.995
5.248.608
30 Eylül 2006
31 Aralık 2005
18.562.942
26.121.681
28.065.533
2.998.095
476.471
15.943.731
19.302.829
21.894.432
675.636
413.259
76.224.722
58.229.887
(832.372)
(1.124.340)
75.392.350
57.105.547
DİPNOT 11 - CANLI VARLIKLAR
Yoktur (31 Aralık 2005: Yoktur).
DİPNOT 12 - STOKLAR
Hammaddeler
Yarımamul
Mamuller
Verilen sipariş avansları
Diğer stoklar
Eksi: Stok değer düşüklüğü karşılığı
DİPNOT 13 - DEVAM EDEN İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ ALACAKLARI VE HAKEDİŞ
BEDELLERİ
Yoktur (31 Aralık 2005: Yoktur).
21
ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK - 30 EYLÜL 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 14 - ERTELENEN VERGİ VARLIKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Şirket ertelenen gelir vergisi varlık ve yükümlülüklerini, bilanço kalemlerinin SPK Muhasebe Standartları ve
Vergi Usul Kanunu düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan mali tabloları arasındaki farklı değerlendirilmelerin
sonucunda ortaya çıkan geçici farkların etkilerini dikkate alarak hesaplamaktadır.
Geçici farklar üzerinden yükümlülük metoduna göre hesaplanan ertelenen vergi varlıkları ve yükümlülükleri için
uygulanacak oran %20’dir (31 Aralık 2005: %30).
30 Eylül 2006 ve 31 Aralık 2005 tarihleri itibariyle birikmiş geçici farklar ve ertelenen vergi varlık ve
yükümlülüklerinin yürürlükteki vergi oranları kullanılarak hazırlanan dökümü aşağıdaki gibidir:
Ertelenen vergi
varlıkları/(yükümlülükleri)
Birikmiş geçici
farklar
30 Eylül
2006
31 Aralık
2005
30 Eylül
2006
31 Aralık
2005
9.464.559
2.522.407
1.133.847
948.200
832.372
14.204
9.148.041
415.656
652.344
1.124.340
-
1.892.912
504.482
226.769
189.640
166.474
2.841
2.744.412
124.697
195.703
337.302
-
2.983.118
3.402.114
(10.251.600)
(411.225)
(75.464)
(20.404)
(17.525.585)
(79.459)
(23.533)
(10.758.693)
(17.628.577)
(7.775.575)
(14.226.463)
Ertelenen vergi varlıkları
Kıdem tazminatı karşılığı
Tahakkuk etmemiş finansman geliri
Şüpheli alacak karşılığı
Taşınma maliyetleri karşılığı
Stok değer düşüklüğü karşılığı
Vadeli döviz alım-satım sözleşmeleri
Ertelenen vergi yükümlülükleri
Maddi ve maddi olmayan varlıkların kayıtlı
değerleri ile vergi matrahları arasındaki
net fark
Emtia swap sözleşmeleri
Tahakkuk etmemiş finansman gideri
Stoklar
51.257.998
2.056.125
377.321
102.018
Net ertelenen vergi yükümlülüğü
58.418.616
264.864
78.444
İndirilmemiş mali zararlar ve gelecek dönemlerde faydalanılacak yatırım indiriminden oluşan ertelenen vergi
varlıkları, gelecekte vergiye tabi kar elde etmek suretiyle bu farklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması
şartıyla hesaplanmaktadır. Şirket’in 30 Eylül 2006 tarihi itibariyle ertelenen vergi hesabında dikkate alınmamış
gelecek dönemlerde faydalanabileceği yatırım indirimi tutarı 21.563.896YTL’dir (31 Aralık 2005: 25.683.702
YTL).
Ertelenen vergi hareket tablosu aşağıda belirtilmiştir:
1 Ocak bakiyesi
Cari dönem ertelenen vergi geliri-net
30 Eylül bakiyesi
22
30 Eylül 2006
30 Eylül 2005
(14.226.463)
6.450.888
(15.321.166)
1.555.264
(7.775.575)
(13.765.902)
ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK - 30 EYLÜL 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 15 - DİĞER CARİ/CARİ OLMAYAN VARLIKLAR VE KISA/UZUN VADELİ
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer cari varlıklar
Emtia swap sözleşmeleri (Dipnot 31)
Gelecek aylara ait giderler
Gelir tahakkukları
Personele verilen avanslar
İş avansları
Diğer cari olmayan varlıklar
Gelecek yıllara ait giderler
30 Eylül 2006
31 Aralık 2005
2.056.125
1.659.477
662.373
177.339
47.631
1.233.081
18.699
6.707
4.681
4.602.945
1.263.168
462.862
324.279
462.862
324.279
DİPNOT 16 - FİNANSAL VARLIKLAR
30 Eylül 2006
İştirak
oranı %
Tutar
Vitra Bathroom Products LLC OOO
Vitra U.S.A. Inc.
Akenerji Elektrik Üretimi ve Otoprodüktör A.Ş.
100
49
<1
Eksi: İştirak değer düşüklüğü (-)
2.577.813
572.488
229
31 Aralık 2005
İştirak
oranı %
Tutar
100
49
<1
761.568
572.488
229
3.150.530
1.334.285
(572.488)
(572.488)
2.578.042
761.797
Sermayeye iştirak tutarları elde etme maliyeti üzerinden gösterilmekte olup sermayeye iştirak oranları
nominal değerler üzerinden hesaplanmıştır. Şirket’in iştirakleri, Şirket’in net karı, finansal pozisyonu
ve buna bağlı ortaya çıkan sonuçları üzerindeki önem taşımayan etkisi nedeniyle Vitra U.S.A. Inc. ve
Vitra Bathroom Products LLC OOO konsolide edilmemiş ve 30 Eylül 2006 ve 31 Aralık 2005 tarihleri
itibariyle hazırlanan mali tablolarda kayıtlı değeri ile gösterilmiştir.
23
ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK - 30 EYLÜL 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 17 - POZİTİF/NEGATİF ŞEREFİYE
Yoktur (31 Aralık 2005: Yoktur).
DİPNOT 18 - YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER
Yoktur (31 Aralık 2005: Yoktur).
DİPNOT 19 - MADDİ VARLIKLAR
Maliyet:
Arsa
Yer altı ve yer üstü düzenlemeleri
Binalar
Makine, tesis ve cihazlar
Motorlu taşıtlar
Demirbaşlar
Özel maliyetler
Diğer maddi varlıklar
Yapılmakta olan yatırımlar ve
sabit kıymet avansları
Birikmiş amortisman:
Yer altı ve yer üstü düzenlemeleri
Binalar
Makine, tesis ve cihazlar
Motorlu taşıtlar
Demirbaşlar
Özel maliyetler
Diğer maddi varlıklar
Net defter değeri
1 Ocak 2006
İlaveler
Çıkışlar
30 Eylül 2006
1.093.794
2.887.376
37.779.280
331.004.154
3.647.580
19.306.067
7.090.801
880.808
18.571
918.703
4.631.532
12.534
416.327
25.783
28.543
(454.602)
(1.034.955)
(86.310)
-
1.093.794
2.905.947
38.697.983
335.181.084
2.625.159
19.636.084
7.116.584
909.351
2.763.232
10.259.466
-
13.022.698
406.453.092
16.311.459
(1.575.867)
421.188.684
1.776.422
16.905.939
211.414.653
2.271.707
15.895.178
3.708.520
438.809
97.995
990.573
16.103.394
340.551
796.400
649.801
85.230
(380.126)
(863.306)
(77.829)
-
1.874.417
17.896.512
227.137.921
1.748.952
16.613.749
4.358.321
524.039
252.411.228
19.063.944
154.041.864
270.153.911
151.034.773
30 Eylül 2006 tarihi itibariyle amortisman giderlerinin 18.093.024 YTL’si satılan malın maliyetine,
85.926 YTL’si araştırma geliştirme giderlerine, 833.794 YTL’si genel yönetim giderlerine ve
1.403.254 YTL’si satış ve pazarlama giderlerine dahil edilmiştir.
24
ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK - 30 EYLÜL 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 19 - MADDİ VARLIKLAR (Devamı)
Maliyet:
Arsa
Yer altı ve yer üstü düzenlemeleri
Binalar
Makine, tesis ve cihazlar
Motorlu taşıtlar
Demirbaşlar
Özel maliyetler
Diğer maddi varlıklar
Yapılmakta olan yatırımlar ve
sabit kıymet avansları
Birikmiş amortisman:
Yer altı ve yer üstü düzenlemeleri
Binalar
Makine, tesis ve cihazlar
Motorlu taşıtlar
Demirbaşlar
Özel maliyetler
Diğer maddi varlıklar
Net defter değeri
1 Ocak 2005
İlaveler
Çıkışlar
30 Eylül 2005
1.093.794
2.735.145
30.977.833
309.986.300
3.994.231
19.091.042
6.146.672
796.857
102.618
6.704.860
219.656
556.719
365.092
67.731
(19.404)
(5.894.266)
(524.847)
(516.955)
-
1.093.794
2.837.763
30.958.429
310.796.894
3.689.040
19.130.806
6.511.764
864.588
3.208.868
22.475.057
-
25.683.925
378.030.742
30.491.733
(6.955.472)
401.567.003
1.650.695
15.764.245
200.659.206
2.132.617
15.237.101
2.963.899
329.324
92.843
854.978
15.795.729
485.562
822.128
545.838
81.190
(19.404)
(5.768.809)
(451.644)
(381.559)
-
1.743.538
16.599.819
210.686.126
2.166.535
15.677.670
3.509.737
410.514
238.737.087
18.678.268
(6.621.416)
250.793.939
139.293.655
150.773.064
30 Eylül 2005 tarihi itibariyle amortisman giderlerinin 17.548.652 YTL’si satılan malın maliyetine,
79.704 YTL’si araştırma geliştirme giderlerine, 1.510.278 YTL’si genel yönetim giderlerine ve
719.687 YTL’si satış ve pazarlama giderlerine dahil edilmiştir.
25
ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK - 30 EYLÜL 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 20 - MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR
Maliyet:
Haklar
Geliştirme maliyetleri
Bilgisayar programları
1 Ocak 2006
İlaveler
Çıkışlar
30 Eylül 2006
6.069.335
1.086.036
10.518.322
334.348
425.433
(279.058)
6.403.683
1.086.036
10.664.697
17.673.693
759.781
(279.058)
18.154.416
2.612.053
1.086.036
6.288.718
364.457
987.597
(227.846)
2.976.510
1.086.036
7.048.469
9.986.807
1.352.054
(227.846)
11.111.015
Birikmiş amortisman:
Haklar
Geliştirme giderleri
Bilgisayar programları
Net defter değeri
Maliyet:
Haklar
Geliştirme maliyetleri
Bilgisayar programları
7.686.886
7.043.401
1 Ocak 2005
İlaveler
Çıkışlar
30 Eylül 2005
3.814.136
1.086.036
11.081.022
1.916.664
776.909
(1.507.737)
5.730.800
1.086.036
10.350.194
15.981.194
2.693.573
(1.507.737)
17.167.030
2.114.905
1.046.396
6.425.106
369.890
39.640
770.523
(1.147.321)
2.484.795
1.086.036
6.048.308
9.586.407
1.180.053
(1.147.321)
9.619.139
Birikmiş amortisman:
Haklar
Geliştirme giderleri
Bilgisayar programları
Net defter değeri
6.394.787
7.547.891
DİPNOT 21 - ALINAN AVANSLAR
Yoktur (31 Aralık 2005: Yoktur).
DİPNOT 22 - EMEKLİLİK PLANLARI
Dipnot 23 - Borç karşılıkları’nda açıklanan kıdem tazminatı karşılığı dışında yapılmış hiçbir emeklilik
taahhüdü anlaşması yoktur.
26
ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK - 30 EYLÜL 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 23 - BORÇ KARŞILIKLARI
Kısa vadeli borç karşılıkları
Taşınma maliyetleri karşılığı (*)
Hasar tazmin giderleri karşılığı
Vadeli döviz alım-satım sözleşmeleri (Dipnot 31)
Komisyon giderleri
Diğer
Uzun vadeli borç karşılıkları
Kıdem tazminatı karşılığı
(*)
30 Eylül 2006
31 Aralık 2005
948.200
49.295
14.204
222.800
71.472
270.526
334.617
1.234.499
676.615
9.464.559
9.148.041
9.464.559
9.148.041
Kartal ve Bozöyük üretim tesisleri ile ilgili yapılan kapasite dengeleme çalışması neticesinde,
Kartal’da kurulu tesisin yıllık 300.000 adet kapasiteli olan fırınının, Temmuz 2006 sonu
itibarıyla kapatılması için ayrılan karşılıktır.
Kıdem Tazminatı Karşılığı
Kıdem tazminatı karşılığı aşağıdaki açıklamalar çerçevesinde ayrılmaktadır.
Türk İş Kanunu’na göre, Şirket bir senesini doldurmuş olan ve Şirket’le ilişkisi kesilen veya emekli
olan. 25 hizmet (kadınlarda 20) yılını dolduran ve emekliliğini kazanan (kadınlar için 58 yaşında,
erkekler için 60 yaşında), askere çağrılan veya vefat eden personeli için kıdem tazminatı ödemekle
mükelleftir. 23 Mayıs 2002’deki mevzuat değişikliğinden sonra emeklilikten önceki hizmet süresine
ilişkin bazı geçiş süreci maddeleri çıkartılmıştır.
Ödenecek tazminat her hizmet yılı için bir aylık maaş kadardır ve bu tutar 30 Eylül 2006 tarihi
itibariyle 1.857,44 YTL (2005: 1.648,90 YTL) ile sınırlandırılmıştır.
Kıdem tazminatı yükümlülüğü yasal olarak herhangi bir fonlamaya tabi değildir ve herhangi bir
fonlama şartı bulunmamaktadır.
27
ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK - 30 EYLÜL 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 23 - BORÇ KARŞILIKLARI (Devamı)
Kıdem tazminatı karşılığı çalışanların emekliliği halinde ödenmesi
yükümlülüğün bugünkü değerinin tahminiyle hesaplanır.
gerekecek
muhtemel
UMS 19 “Çalışanlara Sağlanan Faydalar”, Şirket’in kıdem tazminatı karşılığını tahmin etmek için aktüer
değerleme yöntemlerinin geliştirilmesini öngörmektedir. Buna göre toplam yükümlülüğün
hesaplanmasında aşağıda yer alan aktüer öngörüler kullanılmıştır:
30 Eylül 2006
31 Aralık 2005
5,49
96
5,49
96
İskonto oranı (%)
Emeklilik olasılığına ilişkin sirkülasyon oranı (%)
Temel varsayım, her yıllık hizmet için belirlenen tavan karşılığının enflasyon ile orantılı olarak
artmasıdır. Böylece uygulanan iskonto oranı enflasyonun beklenen etkilerinden arındırılmış gerçek
oranı gösterir. Şirket’in kıdem tazminatı karşılığı kıdem tazminatı tavanı her altı ayda bir ayarlandığı
için, 1 Temmuz 2006 tarihinden itibaren geçerli olan 1.815,30 YTL (1 Ocak 2006: 1770,62 YTL)
üzerinden hesaplanmaktadır.
Kıdem tazminatı karşılığının yıl içindeki hareketleri aşağıdaki gibidir:
1 Ocak bakiyesi
Dönem içinde ödenen
Dönem içindeki artış
30 Eylül bakiyesi
28
30 Eylül 2006
30 Eylül 2005
9.148.041
(2.768.653)
3.085.171
11.838.688
(4.167.048)
2.229.425
9.464.559
9.901.065
ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK - 30 EYLÜL 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 24 - ANA ORTAKLIK DIŞI PAYLAR/ANA ORTAKLIK DIŞI KAR ZARAR
Yoktur (31 Aralık 2005: Yoktur).
DİPNOT 25 - SERMAYE/KARŞILIKLI İŞTİRAK SERMAYE DÜZELTMESİ
Şirket’in onaylanmış ve çıkarılmış sermayesi nominal değeri 1 YKr (31 Aralık 2005: 1 YKr) olan
5.625.000.000 adet (31 Aralık 2005: 5.625.000.000) hisseden oluşmaktadır. Şirket’in 30 Eylül 2006 ve
31 Aralık 2005 tarihlerindeki hissedarları ve sermaye içindeki payları tarihi değerlerle aşağıdaki
gibidir:
Eczacıbaşı Holding A.Ş.
İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri
Yatırım ve Pazarlama A.Ş.
Eczacıbaşı Yatırım Holding
Ortaklığı A.Ş.
İslam Kalkınma Bankası
Kale Seramik A.Ş.
Halka açık kısım
30 Eylül 2006
Ortaklık
Payı
(%)
31 Aralık 2005
Ortaklık
payı
(%)
29.259.257
52
29.259.257
52
6.187.500
11
6.187.500
11
2.812.500
400.604
12.013
17.578.126
5
1
<1
31
2.812.500
400.604
12.013
17.578.126
5
1
<1
31
56.250.000
100
56.250.000
100
29
ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK - 30 EYLÜL 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 26 - SERMAYE YEDEKLERİ
Tarihi bedelleri ile gösterilmiş kalemlerin düzeltilmiş değerleri ve özsermaye enflasyon düzeltme
farkları 30 Eylül 2006 ve 31 Aralık 2005 tarihleri itibariyle aşağıdaki gibidir:
Özsermaye
Tarihi
Düzeltilmiş
enflasyon düzeltmesi
30 Eylül 2006
Değerler
değerler
farkları
Sermaye
Yasal yedekler
Olağanüstü yedekler
31 Aralık 2005
Sermaye
Yasal yedekler
Olağanüstü yedekler
56.250.000
1.303.016
30.182.811
113.046.542
16.310.979
60.086.510
56.796.542
15.007.963
29.903.699
87.735.827
189.444.031
101.708.204
Tarihi
Değerler
Düzeltilmiş
değerler
Özsermaye
enflasyon düzeltmesi
farkları
56.250.000
1.303.016
30.182.811
113.046.542
16.310.979
60.086.510
56.796.542
15.007.963
29.903.699
87.735.827
189.444.031
101.708.204
DİPNOT 27 - KAR YEDEKLERİ
Kanuni mali tablolarda yasal yedekler dışında, birikmiş karlar, aşağıda belirtilen yasal yedek şartına
tabi olmak kaydıyla dağıtıma açıktır.
Yasal yedekler, TTK’da öngörüldüğü şekli ile birinci ve ikinci yedeklerden oluşur. TTK, birinci yasal
yedeğin, toplam yedek Şirket’in ödenmiş sermayesinin %20’sine erişene kadar kanuni kardan %5
oranında ayrılmasını öngörür. İkinci yasal yedek ise, ödenmiş sermayenin %5’ini aşan tüm nakit kar
dağıtımları üzerinden %10 oranında ayrılır, ancak holding şirketleri bu uygulamaya tabi değildir. TTK
hükümleri çerçevesinde yasal yedekler, sadece zararları netleştirmek için kullanılabilmekte ve ödenmiş
sermayenin %50’sini aşmadıkça diğer amaçlarla kullanılamamaktadır.
Hisseleri İMKB’de işlem gören şirketler, SPK tarafından getirilen temettü şartlarına aşağıdaki şekilde
tabidir:
1 Ocak 2004 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Seri:XI No:25 sayılı tebliğ uyarınca SPK
Muhasebe Standartları’na uygun olarak hazırlanan mali tablolar esas alınarak hesaplanan karlar
dikkate alınmak üzere, dağıtılabilir karın en az %30’u oranında kar dağıtımı zorunluluğu getirilmiştir.
Bu dağıtım şirketlerin genel kurullarının alacağı karara bağlı olarak nakit olarak ya da dağıtılabilir
karın %30’undan aşağı olmamak üzere bedelsiz hisse senedi olarak ya da belli oranda nakit, belli
oranda bedelsiz hisse senedi dağıtılması suretiyle gerçekleştirilebilecektir. Konsolide mali tablolarda,
konsolide kara dahil olan ama genel kurulunda henüz kar dağıtımı kararı almayan bağlı ortaklık,
müşterek yönetime tabi ortaklık ve iştiraklerin kar tutarları, ana ortaklığın kar dağıtımında dikkate
alınmaz.
30
ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK - 30 EYLÜL 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 27 - KAR YEDEKLERİ (Devamı)
Seri XI No:25 sayılı tebliğ uyarınca enflasyona göre düzeltilen ilk mali tablo düzenlenmesi sonucunda
özsermaye kalemlerinden “Sermaye, Hisse Senedi İhraç Primi, Yasal Yedekler, Statü Yedekleri, Özel
Yedekler ve Olağanüstü Yedek kalemlerine bilançoda kayıtlı değerleri ile yer verilir. Bu hesap
kalemlerinin düzeltilmiş değerleri toplu halde özsermaye grubu içinde “özsermaye enflasyon
düzeltmesi farkları” hesabında yer verilir.
Tüm özsermaye kalemlerine ilişkin “özsermaye enflasyon düzeltmesi farkları” sadece bedelsiz
sermaye artırımı veya zarar mahsubunda, olağanüstü yedeklerin kayıtlı değerleri ise, bedelsiz sermaye
artırımı; nakit kar dağıtımı ya da zarar mahsubunda kullanılabilecektir.
Yukarıdaki hususa göre Şirket’in kar dağıtımında baz alınacak özsermaye tablosu 30 Hazian 2006 ve
31 Aralık 2005 tarihleri itibariyle aşağıdaki gibidir:
30 Eylül 2006
31 Aralık 2005
Sermaye
Yasal yedekler
Olağanüstü yedekler
Öz sermaye enflasyon düzeltmesi farkları
Net dönem karı / (zararı)
Geçmiş yıllar zararları
56.250.000
1.303.016
30.182.811
101.708.204
7.457.743
(14.385.523)
56.250.000
1.303.016
30.182.811
101.708.204
(8.066.535)
(6.318.988)
Öz sermaye toplamı
182.516.251
175.058.508
DİPNOT 28 - GEÇMİŞ YIL KAR/ZARARLARI
1 Ocak 2005 itibariyle bakiye
(6.537.040)
31 Aralık 2004 net dönem karı transferi
218.052
30 Eylül 2005 itibariyle bakiye
(6.318.988)
1 Ocak 2006 itibariyle bakiye
(6.318.988)
31 Aralık 2005 net dönem karı transferi
(8.066.535)
30 Eylül 2006 itibariyle bakiye
(14.385.523)
31
ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK - 30 EYLÜL 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 29 - YABANCI PARA POZİSYONU
Aşağıdaki tablo 30 Eylül 2006 ve 31 Aralık 2005 tarihleri itibariyle Şirket’in yabancı para pozisyonu riskini özetlemektedir. Şirket tarafından tutulan yabancı
para varlıkların ve borçların kayıtlı tutarları yabancı para cinslerine göre aşağıdaki gibidir:
30 Eylül 2006
Varlıklar:
Hazır değerler
İlişkili taraflardan alacaklar
Ticari alacaklar
Yükümlülükler:
Kısa vadeli finansal borçlar
Uzun vadeli finansal borçlar
Ticari borçlar
İlişkili taraflara borçlar
Borç karşılıkları
Net yabancı para pozisyonu
ABD Doları
Orijinal tutar
YTL
EURO
Orijinal tutar
YTL
GBP
Orijinal tutar
YTL
Diğer
YTL
Toplam
YTL
67.104
11.769.042
319.884
100.461
17.619.433
478.898
232.295
11.519.569
2.542
440.524
21.845.711
4.821
3.094
4.642.098
-
8.652
12.981.627
-
3.635.536
-
549.637
56.082.307
483.719
12.156.030
18.198.792
11.754.406
22.291.056
4.645.192
12.990.279
3.635.536
57.115.663
13.400.000
3.600.000
2.600.058
132.784
52.875
20.061.140
5.389.560
3.892.547
198.791
-
19.600.000
19.849.949
302.658
1.604.668
510.998
37.169.440
37.643.443
573.961
3.043.092
969.057
437.190
681.511
-
1.222.602
1.905.846
-
4.730
64.994
57.230.580
43.033.003
5.693.840
5.147.729
1.034.051
19.785.717
29.542.038
41.868.273
79.398.993
1.118.701
3.128.448
69.724
112.139.203
(7.629.687)
(11.343.246)
(30.113.867)
(57.107.937)
3.526.491
9.861.831
3.565.812
(55.023.540)
32
ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK - 30 EYLÜL 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 29 - YABANCI PARA POZİSYONU (Devamı)
31 Aralık 2005
Varlıklar:
Hazır değerler
İlişkili taraflardan alacaklar
Ticari alacaklar
Yükümlülükler:
Kısa vadeli finansal borçlar
Uzun vadeli finansal borçlar
Ticari borçlar
İlişkili taraflara borçlar
Borç karşılıkları
Net yabancı para pozisyonu
ABD Doları
Orijinal tutar
YTL
EURO
Orijinal tutar
YTL
GBP
Orijinal tutar
YTL
Diğer
YTL
Toplam
YTL
339.095
12.052.452
181.778
454.998
16.171.980
243.910
131.947
8.757.950
33.882
209.466
13.903.246
53.788
240.429
4.572.719
-
555.896
10.572.584
-
3.492.974
189
1.220.360
44.140.784
297.887
12.573.325
16.870.888
8.923.779
14.166.500
4813.148
11.128.480
3.493.163
45.659.031
7.200.000
4.600.000
2.149.179
104.856
54.072
9.660.960
6.172.280
2.883.768
140.696
-
18.600.000
13.850.000
1.361.406
243.623
127.182
29.527.500
21.986.875
2.161.232
386.752
201.901
444.870
1.326.957
-
1.028.584
3.068.057
-
5.545
57.295
39.188.460
28.159.155
6.079.129
3.595.505
259.196
14.108.107
18.857.704
34.182.211
54.264.260
1.771.827
4.096.641
62.840
77.281.445
(1.534.782)
(1.986.816)
(25.258.432)
(40.097.760)
3.041.321
7.031.839
3.430.323
(31.622.414)
33
ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK - 30 EYLÜL 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 30 - DEVLET TEŞVİK VE YARDIMLARI
Şirket’in başlıca yatırım harcamaları ile ilgili olarak resmi daireler tarafından verilmesi uygun
görülmüş yatırım teşvik. Bu teşvikler sebebiyle Şirket’in sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir:
i)
ithal edilecek makina ve teçhizat ile ilgili olarak % 100 gümrük muafiyeti;
ii)
üretim tesislerinin inşası için yapılan satın almaların ve katlanılan yapım maliyetinin %100,
%60 ve %40’ı nisbetinde yatırım teşviki; ve
iii)
ithal edilecek yatırım malları ile ilgili gümrük muafiyeti, yurtiçinden tedarik edilecek yatırım
malları için KDV muafiyeti, vergi resim ve harç istisnası;
Şirket cari ve gelecek dönemlerde tahmini olarak 21.563.896 YTL (31 Aralık 2005: 25.683.702
YTL) yatırım indiriminden faydalanacaktır.
DİPNOT 31 - KARŞILIKLAR, ŞARTA BAĞLI VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
30 Eylül 2006
31 Aralık 2005
3.769.576
4.575.640
1.637.514
140.000
7.443.748
3.829.685
2.207.720
-
10.122.730
13.481.153
27.406.649
6.130.578
4.368.981
33.537.227
4.368.981
Alınan teminatlar:
Alınan teminat mektupları
Alınan teminat senetleri
Alınan teminat çekleri
Alınan ipotek
Verilen teminatları
Verilen kefalet borçları
Verilen teminat mektupları
34
ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK - 30 EYLÜL 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 31 - KARŞILIKLAR, ŞARTA BAĞLI VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER (Devamı)
Şirket, bakır fiyatlarındaki değişimlerin hammadde stok değerleri üzerindeki etkilerine karşılık
bankalarla emtia swap sözleşmeleri yapmıştır. Söz konusu sözleşmeler doğrultusunda vade tarihinde
Londra Metal Borsası’nda (“LME”) oluşacak ilgili ayın ortalama bakır fiyatının anlaşılan fiyatın
altında olması halinde Şirket iki fiyat arasındaki farkı bankalara tazmin edecektir. Eğer LME’de
oluşacak ilgili ayın ortalama bakır fiyatı anlaşılan fiyatın üzerinde ise bankalar aradaki farkı tazmin
edecektir. Sözleşmelerin detayı aşağıdaki gibidir:
İşlem tarihi
Vade tarihi
Satın alınacak
bakır miktarı (ton)
Anlaşılan fiyat
(ABD Doları)
1 Ocak 2006
1 Ocak 2006
1 Ocak 2006
31 Ekim 2006
30 Kasım 2006
31 Aralık 2006
140
144
140
4.272
4.272
4.272
Şirket, bankalarla kur riskine karşılık vadeli döviz alım-satım sözleşmeleri yapmıştır. Söz konusu
sözleşmeler doğrultusunda vade tarihinde Şirket ABD Doları ve EUR satarak sözleşmelerde belirtilen
kurdan YTL satın alacaktır. Sözleşmelerin detayları aşağıdaki gibidir:
İşlem tarihi
Vade tarihi
12 Mayıs 2006
12 Mayıs 2006
12 Mayıs 2006
24 Mayıs 2006
24 Mayıs 2006
24 Mayıs 2006
24 Mayıs 2006
24 Mayıs 2006
24 Mayıs 2006
10 Mart 2006
10 Mart 2006
10 Mart 2006
12 Mayıs 2006
12 Mayıs 2006
12 Mayıs 2006
12 Mayıs 2006
12 Mayıs 2006
12 Mayıs 2006
24 Mayıs 2006
24 Mayıs 2006
24 Mayıs 2006
24 Mayıs 2006
24 Mayıs 2006
24 Mayıs 2006
20 Ekim 2006
24 Kasım 2006
25 Aralık 2006
26 Temmuz 2006
25 Ağustos 2006
26 Eylül 2006
20 Ekim 2006
24 Kasım 2006
27 Aralık 2006
26 Temmuz 2006
25 Ağustos 2006
26 Eylül 2006
26 Temmuz 2006
25 Ağustos 2006
26 Eylül 2006
20 Ekim 2006
24 Kasım 2006
25 Aralık 2006
26 Temmuz 2006
25 Ağustos 2006
26 Eylül 2006
20 Ekim 2006
24 Kasım 2006
26 Aralık 2006
Satılacak
döviz cinsi
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
ABD Doları
ABD Doları
ABD Doları
ABD Doları
ABD Doları
ABD Doları
ABD Doları
ABD Doları
ABD Doları
ABD Doları
ABD Doları
ABD Doları
ABD Doları
ABD Doları
ABD Doları
35
Satılacak
döviz tutarı
1.200.000
1.200.000
1.200.000
750.000
750.000
750.000
750.000
750.000
750.000
800.000
800.000
800.000
800.000
800.000
800.000
1.600.000
1.600.000
1.600.000
600.000
600.000
600.000
600.000
600.000
600.000
Anlaşılan
fiyat
1,8840
1,8959
1,9100
2,0213
2,0393
2,0583
2,0713
2,0913
2,1083
1,3905
1,3990
1,4075
1,4210
1,4290
1,4380
1,4450
1,4535
1,4617
1,5680
1,5800
1,5900
1,5990
1,6110
1,6220
Satın alınacak
YTL tutarı
2.260.800
2.275.080
2.292.000
1.515.975
1.529.475
1.543.725
1.553.475
1.568.475
1.581.225
1.112.400
1.119.200
1.126.000
1.136.800
1.143.200
1.150.400
2.312.000
2.325.600
2.338.720
940.800
948.000
954.000
959.400
966.600
973.200
ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK - 30 EYLÜL 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 32 - İŞLETME BİRLEŞMELERİ
Yoktur (31 Aralık 2005: Yoktur).
DİPNOT 33 - BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA
a) Dışarıdan sağlanan bölüm gelirleri
Vitra
Artema
1 Ocak30 Eylül 2006
1 Temmuz30 Eylül 2006
1 Ocak30 Eylül 2005
1 Temmuz30 Eylül 2005
196.254.968
90.213.868
64.064.867
30.772.893
169.937.119
89.723.706
56.936.689
28.655.918
286.468.836
94.837.760
259.660.825
85.592.607
Dışarıdan sağlanan gelirlerin satış yapılan müşterilerin bulunduğu coğrafi bölümlere göre dağılımı
aşağıdaki gibidir:
Dışarıdan sağlanan bölüm gelirleri
Avrupa
Türkiye
Amerika
Asya
Diğer
1 Ocak30 Eylül 2006
1 Temmuz30 Eylül 2006
1 Ocak30 Eylül 2005
1 Temmuz30 Eylül 2005
130.259.700
90.141.051
49.667.955
12.309.147
4.090.983
42.345.293
31.771.837
15.506.732
4.044.301
1.169.597
117.348.868
75.791.272
47.042.206
12.837.092
6.641.387
33.887.470
26.683.704
16.950.079
3.921.195
4.150.159
286.468.836
94.837.760
259.660.825
85.592.607
b) Bölüm varlıkları
30 Eylül 2006
31 Aralık 2005
Vitra
Artema
277.617.343
77.411.397
239.537.800
61.456.528
Bölüm varlıkları (*)
355.028.740
300.994.328
Bölümlerle ilişkilendirilmeyen varlıklar
13.184.945
12.883.072
Mali tablolara göre toplam varlıklar
368.213.685
313.877.400
30 Eylül 2006
31 Aralık 2005
Vitra
Artema
25.540.221
22.035.138
35.990.448
18.867.815
Bölüm yükümlülükleri (*)
47.575.359
54.858.263
Bölümlerle ilişkilendirilmeyen yükümlülükler
138.122.075
83.960.629
Mali tablolara göre toplam yükümlülükler
185.697.434
138.818.892
(*) Bölüm varlıkları genel olarak faaliyetle ilgili varlıklardan oluşmaktadır.
c) Bölüm yükümlülükleri
(*)
Bölüm yükümlülükleri genel olarak faaliyetle ilgili yükümlülükleri içermekte, vergi yükümlülüklerini
içermemektedir.
36
ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK - 30 EYLÜL 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 33 - BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA (Devamı)
d) 30 Eylül 2006 ve 2005 tarihleri itibariyle bölüm analizi
1 Ocak - 30 Eylül 2006
Gelirler
Satışların maliyeti (-)
Faaliyet Giderleri (-)
Diğer gelirler
Diğer giderler (-)
Bölüm sonucu
Vitra
Artema
Toplam
196.254.968
(109.181.302)
(73.893.451)
5.925.452
(1.836.365)
90.213.868
(74.309.587)
(20.569.578)
4.996.491
(261.391)
286.468.836
(183.490.889)
(94.463.029)
10.921.943
(2.097.756)
17.269.302
69.803
17.339.105
1 Temmuz - 30 Eylül 2006
Gelirler
Satışların maliyeti (-)
Faaliyet Giderleri (-)
Diğer gelirler
Diğer giderler (-)
Bölüm sonucu
Vitra
Artema
Toplam
64.064.867
(37.240.532)
(26.825.749)
2.375.187
(135.455)
30.772.893
(26.091.722)
(6.732.445)
2.253.614
(237.292)
94.837.760
(63.332.254)
(33.558.194)
4.628.801
(372.747)
2.238.318
(34.952)
2.203.366
1 Ocak - 30 Eylül 2005
Gelirler
Satışların maliyeti (-)
Faaliyet Giderleri (-)
Diğer gelirler
Diğer giderler (-)
Bölüm sonucu
Vitra
Artema
Toplam
169.937.119
(100.975.559)
(65.224.709)
5.344.458
(297.785)
89.723.706
(81.726.761)
(22.735.668)
3.530.920
(247.560)
259.660.825
(182.702.320)
(87.960.377)
8.875.378
(545.345)
8.783.524
(11.455.363)
(2.671.839)
1 Temmuz - 30 Eylül 2005
Gelirler
Satışların maliyeti (-)
Faaliyet Giderleri (-)
Diğer gelirler
Diğer giderler (-)
Bölüm sonucu
Vitra
Artema
Toplam
56.936.689
(33.875.946)
(22.458.425)
2.450.849
(288.348)
28.655.918
(24.380.080)
(7.644.016)
1.339.377
(45.415)
85.592.607
(58.256.026)
(30.102.441)
3.790.226
(333.763)
2.764.819
(2.074.216)
690.603
37
ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK - 30 EYLÜL 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 33 - BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA (Devamı)
e) Yatırım harcamaları, amortisman gideri, itfa payı ve diğer nakit olmayan giderler
1 Ocak -30 Eylül 2006
Amortisman ve itfa payları
Kıdem tazminatı karşılık gideri
Yatırım harcamaları
Vitra
Artema
Toplam
16.323.877
2.338.684
16.003.908
4.092.121
746.487
1.067.332
20.415.998
3.085.171
17.071.240
1 Temmuz - 30 Eylül 2006
Amortisman ve itfa payları
Kıdem tazminatı karşılık gideri
Yatırım harcamaları
Vitra
Artema
Toplam
5.250.000
918.304
7.029.031
1.311.978
278.888
663.269
6.561.978
1.197.192
7.692.300
1 Ocak - 30 Eylül 2005
Amortisman ve itfa payları
Kıdem tazminatı karşılık gideri
Yatırım harcamaları
Vitra
Artema
Toplam
14.352.812
1.723.409
31.650.517
5.505.509
506.016
1.534.789
19.858.321
2.229.425
33.185.306
1 Temmuz - 30 Eylül 2005
Amortisman ve itfa payları
Kıdem tazminatı karşılık gideri
Yatırım harcamaları
Vitra
Artema
Toplam
4.889.647
787.967
14.673.500
1.713.459
(514.550)
69.275
6.603.106
273.417
14.742.775
38
ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK - 30 EYLÜL 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 34 - BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR
Yoktur.
DİPNOT 35 - DURDURULAN FAALİYETLER
Yoktur (31 Aralık 2005: Yoktur).
DİPNOT 36 - ESAS FAALİYET GELİRLERİ
1 Ocak30 Eylül 2006
1 Temmuz30 Eylül 2006
1 Ocak30 Eylül 2005
Yurtiçi satışlar
Yurtdışı satışlar
Diğer satışlar
179.583.011
196.697.567
473.622
66.701.577
63.113.860
245.420
144.083.054
184.114.577
287.780
50.420.942
59.063.835
136.648
Brüt satışlar
376.754.200
130.060.857
328.485.411
109.621.425
Eksi: İndirimler
Eksi: İadeler
(89.562.021)
(723.343)
(35.106.219)
(116.878)
(68.380.429)
(444.157)
(23.744.876)
(283.942)
Net satışlar
286.468.836
94.837.760
259.660.825
85.592.607
(183.490.889)
(63.149.174)
(182.702.320)
(58.256.026)
102.977.947
31.196.619
76.958.505
27.336.581
1 Ocak30 Eylül 2006
1 Temmuz30 Eylül 2006
1 Ocak30 Eylül 2005
(62.981.554)
(30.629.826)
(851.649)
(22.684.809)
(10.587.426)
(285.959)
(65.203.974)
(21.969.407)
(786.996)
(22.315.589)
(7.508.001)
(278.851)
(94.463.029)
(33.558.194)
(87.960.377)
(30.102.441)
Satışların maliyeti (-)
Brüt esas faaliyet karı
1 Temmuz30 Eylül 2005
DİPNOT 37 - FAALİYET GİDERLERİ
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri
Genel yönetim giderleri
Araştırma ve geliştirme giderleri
39
1 Temmuz30 Eylül 2005
ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK - 30 EYLÜL 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 38 - DİĞER FAALİYETLERDEN GELİR/GİDER VE KAR/ZARARLAR
Diğer gelirler:
Vadeli satışlardan kaynaklanan vade farkı gelirleri
Hurda satış geliri
Faiz geliri
AR-GE teşvik geliri
Sabit kıymet satış karı
Sigorta hadiselerinden karlar
Tahsil edilen şüpheli alacaklar
Mal iadesinden doğan gelir
Teknik donanım gideri
Diğer
1 Ocak30 Eylül 2006
1 Temmuz30 Eylül 2006
1 Ocak30 Eylül 2005
1 Temmuz30 Eylül 2005
8.517.832
929.781
573.326
327.589
145.932
61.881
16.373
349.229
4.170.338
329.435
141.620
165.112
28.882
8.979
93.322
5.224.416
833.027
545.149
164.815
253.879
461.883
440.390
277.358
169.167
505.295
2.289.303
235.700
194.960
40.144
434.150
440.390
127.133
28.446
10.921.943
4.937.688
8.875.379
3.790.226
(948.200)
(780.271)
(88.414)
(60.544)
(220.327)
347.928
(435.445)
(31.320)
(38.455)
(215.455)
(144.824)
(8.404)
(392.118)
(84.595)
(192)
(248.976)
(2.097.756)
(372.747)
(545.346)
(333.763)
1 Ocak30 Eylül 2006
1 Temmuz30 Eylül 2006
1 Ocak30 Eylül 2005
5.952.201
5.306.831
(272.428)
3.141.562
5.463.481
546.436
11.259.032
2.869.134
5.463.481
546.436
(19.480.823)
(1.742.445)
(3.218.285)
(2.656.441)
(493.288)
2.945.201
4.387.393
(1.237.895)
(928.377)
(17.261)
(2.673.815)
(1.091.843)
(1.822.254)
(46.843)
(438.698)
(453.885)
(730.183)
(9.875)
(27.591.282)
5.149.061
(5.634.755)
(1.632.641)
(16.332.250)
8.018.195
(171.274)
(1.086.205)
Diğer giderler:
Taşınma maliyeleri karşılık gideri
Hurda giderleri
Ödenecek tazminatlar karşılığı
Maddi duran varlık satış zararları
Diğer
DİPNOT 39 - FİNANSMAN GİDERLERİ - NET
Finansman gelirleri:
Emtia swap sözleşmeleri
Kur farkı gelirleri
Finansman giderleri:
Kur farkı giderleri
Vadeli döviz alım-satım işlemleri
Faiz gideri
Vadeli satışlardan kaynaklanan vade farkı giderleri
Diğer
Finansman giderleri - net
40
1 Temmuz30 Eylül 2005
ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK - 30 EYLÜL 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 40 - NET PARASAL POZİSYON KAR /ZARARI
Net parasal pozisyon karı/zararı, parasal olmayan bilanço kalemlerinin, özsermayenin ve gelir
tablosunun düzeltme işlemine tabi tutulması sonucunda aktif ve pasif kalemlerinin arasında ortaya
çıkan fark olarak hesaplanmıştır. Ancak 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren mali tabloların enflasyona
göre düzeltilmesine son verildiğinden dolayı (Dipnot 2.2) 1 Ocak 2006 - 30 Eylül 2006 dönemi için
parasal pozisyon karı/zararı hesaplanmamıştır.
DİPNOT 41 - VERGİLER
Kurumlar Vergisi Kanunu 13.06.2006 tarih ve 5520 sayılı yasa ile değişmiştir. Söz konusu 5520 sayılı
yeni Kurumlar Vergisi Kanunu’nun pek çok hükmü 1.1.2006 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe
girmiştir. Buna göre Türkiye’de, kurumlar vergisi oranı 2006 yılı için %20’dir (2005: %30). Kurumlar
vergisi oranı kurumların ticari kazancına vergi yasaları gereğince indirimi kabul edilmeyen giderlerin
ilave edilmesi, vergi yasalarında yer alan istisna (iştirak kazançları istisnası, yatırım indirimi istisnası
vb.) ve indirimlerin (ar-ge indirimi gibi) indirilmesi sonucu bulunacak vergi matrahına uygulanır. Kar
dağıtılmadığı takdirde başka bir vergi ödenmemektedir (GVK Geçici 61. madde kapsamında yararlanılan
yatırım indirimi istisnası olması halinde yararlanılan istisna tutarı üzerinden hesaplanıp ödenen %19,8
oranındaki stopaj hariç).
Türkiye’deki bir işyeri ya da daimi temsilcisi aracılığı ile gelir elde eden dar mükellef kurumlar ile
Türkiye’de yerleşik kurumlara ödenen kar paylarından (temettüler) stopaj yapılmaz. Bunların dışında
kalan kişi ve kurumlara yapılan temettü ödemeleri %10 oranında stopaja tabidir. Karın sermayeye
ilavesi, kar dağıtımı sayılmaz.
Şirketler üçer aylık mali karları üzerinden %20 oranında geçici vergi hesaplar ve o dönemi izleyen ikinci
ayın 10 uncu gününe kadar beyan edip 17 inci günü akşamına kadar öderler. Yıl içinde ödenen geçici
vergi o yıla ait olup izleyen yıl verilecek kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanacak
kurumlar vergisinden mahsup edilir. Mahsuba rağmen ödenmiş geçici vergi tutarı kalmış ise bu tutar
nakden iade alınabileceği gibi devlete karşı olan herhangi bir başka mali borca da mahsup edilebilir.
30 Aralık 2003 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan, 5024 sayılı Vergi Usul Kanunu, Gelir Vergisi
Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (“5024 sayılı Kanun”),
kazançlarını bilanço esasına göre tespit eden gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerin mali tablolarını
1 Ocak 2004 tarihinden başlayarak enflasyon düzeltmesine tabi tutmasını öngörmektedir. Anılan yasa
hükmüne göre enflasyon düzeltmesi yapılabilmesi son 36 aylık kümülatif enflasyon oranının ( DİE
TEFE artış oranının ) %100’ü ve son 12 aylık enflasyon oranının ( DİE TEFE artış oranının ) %10’u
aşması gerekmektedir. 2005 yılı için söz konusu şartlar sağlanmadığı için enflasyon düzeltmesi
yapılmamıştır.
Türkiye’de ödenecek vergiler konusunda vergi otoritesi ile mutabakat sağlamak gibi bir uygulama
bulunmamaktadır. Kurumlar vergisi beyannameleri hesap döneminin kapandığı ayı takip eden dördüncü
ayın 25 inci günü akşamına kadar bağlı bulunulan vergi dairesine verilir.
41
ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK - 30 EYLÜL 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 41 - VERGİLER (Devamı)
Vergi incelemesine yetkili makamlar beş yıl zarfında muhasebe kayıtlarını inceleyebilir ve hatalı işlem
tespit edilirse ödenecek yapılacak vergi tarhiyatı nedeniyle vergi miktarları değişebilir.
Türk vergi mevzuatına göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 yılı aşmamak kaydıyla
dönem kurum kazancından indirilebilirler. Ancak, mali zararlar, geçmiş yıl karlarından mahsup
edilemez.
Kurumlar Vergisi Kanunu’nda kurumlara yönelik birçok istisna bulunmaktadır. Bu istisnalardan Şirket’e
ilişkin olanları aşağıda açıklanmıştır:
Gayrimenkul, İştirak Hissesi, Rüçhan Hakkı, Kurucu Senedi ve İntifa Senetleri Satış Kazancı İstisnası:
Kurumların, en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan iştirak hisselerinin, gayrimenkullerinin,
rüçhan hakkı, kurucu senedi ve intifa senetleri satışından doğan kazançlarının %75’i kurumlar
vergisinden istisnadır. İstisnadan yararlanmak için söz konusu kazancın pasifte bir fon hesabında
tutulması ve 5 yıl süre ile işletmeden çekilmemesi gerekmektedir. Satış bedelinin satışın yapıldığı yılı
izleyen ikinci takvim yılı sonuna kadar tahsil edilmesi gerekir.
Menkul kıymet ve taşınmaz ticareti ve kiralaması ile uğraşan kurumların bu amaçla ellerinde
bulundurdukları değerlerin satışından elde ettikleri kazançlar istisna kapsamı dışındadır.
Yatırım İndirimi İstisnası
Uzun yıllardır uygulanmakta olan ve en son mükelleflerin belli bir tutarı aşan sabit kıymet alımlarının
%40’ı olarak hesapladıkları yatırım indirimi istisnasına 30/03/2006 tarihli 5479 sayılı yasa ile son
verilmiştir. Ancak, sözkonusu yasa ile Gelir Vergisi Kanunu’na eklenen geçici 69. madde uyarınca
gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri; 31/12/2005 tarihi itibariyle mevcut olup, 2005 yılı
kazançlarından indiremedikleri yatırım indirimi istisnası tutarları ile;
a) 24.04.2003 tarihinden önce yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen yatırım teşvik belgeleri
kapsamında, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 09.04.2003 tarihli ve 4842 sayılı Kanunla
yürürlükten kaldırılmadan önceki ek 1,2,3,4,5 ve 6’ncı maddeleri çerçevesinde başlanılmış yatırımları
için belge kapsamında 01.01.2006 tarihinden sonra yapacakları yatırımları,
b) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mülga 19’uncu maddesi kapsamında 01.01.2006 tarihinden
önce başlanan yatırımlarla ilgili olarak, yatırımla iktisadi ve teknik bakımdan bütünlük arz edip bu
tarihten sonra yapılan yatırımları,
nedeniyle, 31.12.2005 tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre hesaplayacakları
yatırım indirimi istisnası tutarlarını, yine bu tarihteki mevzuat hükümleri (vergi oranına ilişkin
hükümler dahil) çerçevesinde sadece 2006, 2007 ve 2008 yıllarına ait kazançlarından indirebilirler.
42
ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK - 30 EYLÜL 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 41 - VERGİLER (Devamı)
Dolayısı ile ticari kar/zarar rakamı içinde yer alan yukarıda sayılan nitelikteki kazanç/lar kurumlar
vergisi hesabında dikkate alınmıştır.
Kurumlar vergisi matrahının tespitinde yukarıda yer alan istisnalar yanında ayrıca Kurumlar Vergisi
Kanunu’nun 8,9 ve 10. maddeleri ile Gelir Vergisi Kanunu’nun 40. madde hükmünde belirtilen
indirimler de dikkate alınır.
30 Eylül 2006 ve 2005 tarihlerinde sona eren ara dönemlere ait gelir tablolarında yer alan vergi
giderleri aşağıda özetlenmiştir:
Cari dönem kurumlar vergisi
Ertelenen vergi geliri
1 Ocak30 Eylül 2006
1 Temmuz30 Eylül 2006
1 Ocak30 Eylül 2005
1 Temmuz30 Eylül 2005
6.450.888
(1.107.715)
1.791.369
236.106
6.450.888
(1.107.715)
1.791.369
236.106
1 Ocak30 Eylül 2006
1 Temmuz30 Eylül 2006
1 Ocak30 Eylül 2005
1 Temmuz30 Eylül 2005
7.457.743
5.625.000.000
0,13
9.113.846
5.625.000.000
0,16
(1.051.745)
5.625.000.000
(0,0018)
(159.496)
5.625.000.000
(0,0003)
DİPNOT 42 - HİSSE BAŞINA ZARAR
Net dönem zararı
Her biri 1 YKr nominal değerli hisse sayısı
Hisse başına (zarar)/kar (YKr)
43
ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK - 30 EYLÜL 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 43 - NAKİT AKIM TABLOSU
Dipnotlar
30 Eylül 2006
30 Eylül 2005
7.457.743
(1.051.744)
19.063.944
1.352.054
3.085.171
14.204
948.200
(2.056.125)
832.372
1.192.204
(6.450.888)
(573.326)
3.218.285
(85.388)
18.678.268
1.180.053
(1.937.623)
(1.791.369)
(545.149)
1.091.843
(245.475)
27.998.450
15.378.804
Faaliyetlerden kaynaklanan nakit akımları:
Net kar / (zarar)
İşletme faaliyetlerinden sağlanan veya faaliyetlerde kullanılan
net nakit tutarının net kar ile mutabakatını sağlayan düzeltmeler:
Amortisman gideri
İtfa ve tükenme payları
Kıdem tazminatı karşılığı
Vadeli döviz alım-satım sözleşmeleri
Taşınma maliyetleri karşılığı
Emtia swap sözleşmeleri
Stok değer düşüklüğü karşılığı
Şüpheli alacak karşılığı
Vergi
Faiz geliri
Faiz gideri
Sabit kıymet satış karı-net
19
20
23
23
23
15
12
9
41
38
39
38
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler öncesi sağlanan nakit akımı
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler:
Menkul kıymetlerdeki değişim
Ticari alacaklardaki değişim
İlişkili taraflardan alacaklardaki değişim
Stoklardaki değişim
Diğer alacaklardaki değişim
Diğer cari varlıklardaki değişim
Diğer cari olmayan varlıklardaki değişim
Ticari borçlardaki değişim
İlişkili taraflara borçlardaki değişim
Borç karşılıklarındaki değişim
Alınan avanslardaki değişim
Diğer borçlardaki değişim
5
7
9
12
10
15
15
7
9
23
21
15
511.999
(772.198)
(35.099.564)
(19.119.175)
412.830
(1.283.652)
(138.583)
7.950.653
6.781.346
(404.520)
908.387
(745.499)
2.458.353
(26.285.353)
(5.297.802)
2.696.563
(385.603)
(57.386)
2.193.735
14.405.891
5.229.528
(2.931)
110.812
Ödenen kıdem tazminatı
23
(2.768.653)
-
(15.022.680)
9.699.112
(1.816.245)
391.206
(16.311.459)
(759.781)
(761.568)
939.947
(30.491.733)
(2.693.573)
(18.496.279)
(33.006.927)
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları:
Ödenen faiz
Alınan faiz
Kredilerdeki net değişim
(2.319.611)
573.326
35.915.968
(1.047.083)
545.149
24.240.644
Finansman faaliyetlerinden sağlanan net nakit
34.169.683
23.738.710
650.724
430.895
Faaliyetlerde kullanılan net nakit
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları:
Finansal varlık alımı
Maddi duran varlık satışından elde edilen nakit
Maddi duran varlık alımları
Maddi olmayan duran varlık alımları
16
19
20
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi
4
5.712.847
10.340.990
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi
4
6.363.571
10.771.885
44
ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK - 30 EYLÜL 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 44 - MALİ TABLOLARI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYEN YA DA MALİ
TABLOLARIN AÇIK, YORUMLANABİLİR VE ANLAŞILABİLİR OLMASI
AÇISINDAN AÇIKLANMASI GEREKLİ OLAN DİĞER HUSUSLAR
Yoktur.
............................................
45
Download