iş sağlığı güvenliği ve çevre politikası

advertisement
YAYIN TARİHİ: 01.01.2012
REV NO: 2
REV TARİHİ: 15.04.2014
İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ VE ÇEVRE POLİTİKASI
BALORMAN Türkiye’nin üst tabla, ahşap ambalaj malzemeleri, ahşap palet ve
kereste üretimi yapan sayılı üreticilerindendir. Gelecek nesillerin emaneti olan çevreyi
onlara en yaşanabilir şekilde teslim etmek amacıyla; doğal kaynakları korumayı ve
sürekli iyileştirmeyi kendine görev edinmektedir. Tüm süreçlerinde iş sağlığı ve
güvenliği bilincini ön planda tutarak, çalışanlarını bilgilendirmeyi ve ‘sıfır iş kazası,
meslek hastalığı’ hedefine ulaşmayı amaçlamaktadır.
Hedeflerine ulaşmak için aşağıda belirtilen hususları yerine getirmektedir;
 Tüm süreçlerinde iş sağlığı - güvenliği ile çevreye yönelik ulusal ve uluslararası
mevzuata bağlı kalarak, TSE ISO 14001 VE TS 18001 standartlarına uygun
yönetim sistemini oluşturmuş olup, sürekli iyileştirme ile güçlendirecektir.
 Tüm süreçlerinde, çevre kirliliğine yol açabilecek etkileri kaynağında yok edecek,
yok edemiyor ise en aza indirecek ve yasal prosedürlere göre imha edecektir. Bu
etkileri ortadan kaldırmak için sürekli iyileştirme faaliyetleri yapacaktır.
 İş kazası ve meslek hastalıklarını önlemek amacıyla riskleri azaltarak kaynağında
önleyecek, güvenli bir çalışma ortamı hazırlayacak ve iş sağlığı-güvenliği
yatırımlarını gerçekleştirecektir.
 Enerji ve doğal kaynakların verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayacaktır.
 Süreçlerinde, çevre ve iş sağlığı-güvenliği bilincini arttırmak için eğitimler
düzenleyecektir.
 İş Sağlığı-Güvenliği ve Çevre Yönetim Sistemi konusunda misafirleri, tedarikçi,
taşeron firmaları ve komşularını bilgilendirerek katılımlarını sağlayacaktır.
 FSC (Forest Stewardship Council) gereklerine uygun olarak dünya ormanlarını
korumaya yönelik faaliyetler gerçekleştirecektir.
ONAY
YÖNETİM KURULU BAŞKANI
BAHADIR BALKIR
Download