Isıl İşlem Faaliyetleri

advertisement
MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ
Isıl İşlem Faaliyetleri
T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan alınan yazıda; ülkemiz ekonomisi açısından oldukça
yüksek öneme sahip ihracat işlemlerinin önemli bir kısmının İstanbul ili gümrüklü sahalarından
gerçekleştiği, yapılan bu ihracatlar sırasında ihraç edilen malların büyük çoğunluğunun ahşap
ambalaj malzemesi içerisinde veya ahşap paletler üzerinde gönderildiği, bazen de ahşabın
kendisinin ihracata konu mal durumunda bulunduğu,
Ülkemizin de taraf olduğu Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü tarafından Haziran 2002'de
yayımlanan Uluslararası Ticarette Ahşap Ambalaj Malzemesini Düzenleyici Normlar çerçevesinde,
"ahşap ambalaj malzemeleri ile zararlı organizmaların ülkemizden yurtdışına ve yurtdışından
ülkemize girişini, taşınmasını ve yayılmasını önlemek" amacıyla gerekli usul ve esaslarının
belirlendiği, "Ahşap Ambalaj Malzemelerinin Isıl İşleme Tabi Tutulması ve İşaretlenmesine Dair
Yönetmelik"in yayınlandığı,
Bu Yönetmelik'in, ham ahşaptan imal edilmiş ambalaj malzemeleri ile taşınan bitki zararlısı
organizmaların yayılması riskini önlemeye yönelik olarak, uluslararası ticaret faaliyetlerinde
kullanılmak üzere, palet, sandık, tahta silindir kasa, kutu, makara, ambalaj destek malzemesi,
paketleme blokları, ambalaj rafı, yükleme tahtaları, palet kolları ve kızakları imal eden, tamir eden
işletmelere, ahşap ambalaj malzemesi işaretleme izin belgesi verilmesi ile ısıl işlem fırını ve
otomasyon sistemini kuran firmaların yetkilendirilmesi hususlarını kapsadığı ifade edilmektedir.
Anılan yazıda devamla, ihracat işlemlerinde kullanılacak ahşap ambalaj malzemelerinin mutlaka ısıl
işlem görmüş olmasına azami dikkat edilmesi, ısıl işlem görmüş ahşap ambalaj malzemesi temin
edilen firmaların mutlaka adı geçen Bakanlıklarından yetki almış firmalar arasında yer almasının
gerektiği, talep edilmesi halinde konu hakkında detaylı bilginin Bakanlıklarına bağlı Müdürlüklerden
verilebileceği bildirilmektedir.
Bilgileri rica olunur.
İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Ağaç-Su Ürünleri-Yaş Meyve-Gemi Birlikleri Koordinasyon Şubesi
Saygılarımızla,Best Regards
Evrim Haberleri; Gümrük mevzuatı, Dış Ticaret, Lojistik, muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü
profesyonel anlamda yayınlanan Kanun,Yönetmelik,Tebliğ,Genelge,Tasarruflu yazı, mevzuat taslakları en hızlı şekilde
yayınlanmakta ve bilgileri sunulmaktadır. Yayınlanan Gümrük ,Dış Ticaret, Haberler ile ilgili bilgiler belli bir konunun veya
konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi verme
[email protected] | www.evrim.com
amacını taşımaktadır.
MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ
Yayınlanan Bilgileri konusuna hakim profesyonel bir Gümrük Müşavirine, Mevzuat Danışmanına, başvurmanız tavsiye edilir.
Bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır. Evrim Yazılım ve Danışmanlık.
[email protected] | www.evrim.com
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Create flashcards