çevre politikası - Demiryolu Lojistik

advertisement
Demiryolu Lojistik A.Ş.
ÇEVRE POLİTİKASI
Üst yönetimden en alt birime kadar tüm çalışanlarına çevreyle ilgili eğitimler
vererek, ortak sorumluluk bilinciyle, çevreye duyarlı çalışmalarda aktif
rol oynanmasını teşvik etmek.
Lojistik alanında sektörde öncü kuruluş olmak ve bu niteliğini devam
ettirebilmek için yenilikleri hızlı ve etkili bir biçimde süreçlerine uyarlamak.
Faaliyetleri sırasında meydana gelebilecek çevresel riskleri kaynağında tespit
ederek, yasal mevzuatlara uygun olarak bertarafını gerçekleştirmeyi sağlayan
ve sürekli geliştiren sistematiği oluşturmak.
Ürün ve hizmet gerçekleştirme süreçlerinde çevresel etkileri dikkate alarak
kirliliği kaynağında önlenmeye çalışmak.
Sürdürülebilir gelişme yaklaşımıyla, doğal kaynakları ve diğer kaynakları
kapsayan bir kaynak yönetimi uygulamak.
Çevreyle ilgili olarak yürürlükte bulunan her türlü yasal mevzuata uymak.
Belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda ISO 14001 Standardına uygun
bir Çevre Yönetim Sistemi uygulayıp, sürekliliğini ve gelişmesini sağlamaktır.
GENEL MÜDÜR
EK 14001
27.05.2016 Rev.0
Download