Formu indirmek için tıklayınız!

advertisement
7
BALI:KESIR TICARET ODASI
GENEL SEKRETERLİ MNE
BASIN SOK.NO.10/2-3
Tarih
Sayı
Konu
BALIKESİR
L
TÜRKİYE
ODALAR VE BORSALAR
BİRLİGİ
.. ./ .. ./2017
0412 /
İhracatta Kullanılan Ahşap Ambalaj
Malzemeleri
_J
13.04.2017
626!1
İlgi: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan alınan 29.03.2017 tarihli ve 22789349-320.03.03E.779240 sayılı yazı.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 'ndan alınan ilgide kayıtlı yazıda, ihraç ürünlerin
ambalajlanmasında kullanılan ahşap malzemelerin uluslararası mevzuata uygun olmaması nedeniyle
Şubat 2017'ye ait 8 adet bildirim alındığı belirtilerek, bu bildirimlerin büyük bir kısmının bitkisel
veya hayvansal ürünler dışındaki ürünlerin ihracatında kullanılan ahşap ambalaj malzemeleri için
olduğu ifade edilmektedir.
Yazıda, ihracatta kullanılan ahşap ambalaj malzemelerinin 27.05.2015 tarihli ve 29368 sayılı Resmi
Gazete'de yayımlanan "Ahşap Ambalaj Malzemelerinin Isıl İşleme Tabi Tutulması ve
İşaretlenmesine Dair Yönetmelik" hükümlerine göre işleme tabi tutulmuş ve uluslararası mevzuat
gerekliliklerine göre (ISPMl 5) işaretlenmiş olması gerektiği hatırlatılmaktadır.
Yazıda devamla, Avrupa Birliği (AB) ve diğer ülkelerden alınan bu bildirimlerin elektronik sistem
üzerinden diğer ülkeler tarafından da görülebildiği, bu nedenle ülkemizin bu alandaki imajının
zedelendiği vurgulanmaktadır.
AB üyesi veya diğer ülkeler tarafından ülkemiz menşeli ürünlere ilave tedbirler getirilmemesini
teminen, ihracatta kullanılan ahşap ambalaj malzemelerinin uluslararası mevzuata uygun olması
için azami itina gösterilmesi hususunda ilgili üyelerinizin uyarılmasını rica ederim.
Dumlupınar Bulvarı No:252(Eskişehir Yolu 9. Km. ) 06530 /ANKARA
Tel: +90(312) 218 20 00(PBX) • Faks:+90 (312)2194090-91-92-93
e-posta : [email protected] • Web : \l'Ww.tobb.orn.tr
Ayrıntılı Bilgi İçin: Ece ALGÜL TELEFON: (312) 218 22 33 E-MAİL: [email protected]
Birliğimizde
ıso 900ı :2oos
Kalite Yönetim Sistemi
uygulanmaktadır
Download