ALLAH`TAN KORK Esselamu Aleyküm Eûzü billâhi

advertisement
ALLAH’TAN KORK
Esselamu Aleyküm
Eûzü billâhi mine’ş-şeytâni’r-racim Bismillâhirrahmânirrahim
Vesselatu Vesselamu ala Resuluna Muhammedin Seyyidel evvelin vel ahirin
Medet Ya Resulullah, Medet ya Sadat-ı Ashab-ı Resulullah, Medet ya Meşayihina,
Şeyh Abdullah Dağıstani, Şeyh Muhammed Nazım el Hakkani, destur.
Tarikatun es sohbe vel hayru fi cemiyya.
Allah’tan korkmayan imansızdır. Allah’tan korkulur mu? Korkulmaz. O
Erhamurrahimin’dir ama nefsimizi korkutmak lazım. Nefsimiz o kadar azgın ki onu
korkutmazsan her şeyi yapıyor. Her şeyi yapar. Nefsimiz ne utanır, ne uslanır, ne
doyar. Onun için korkutmak lazım. Allah’tan korkmak lazım ki her şey O’nun elindedir.
O’nun dediğini yaparsan, hiç korkmaya gerek yok. Yapmazsan, Allah Erhamurrahimin’dir
ama gene de cezanı bulursun. Dünyada rezil olursun, ahirette azap çekersin. Çünkü Allah
adaletle hükmeder. Durup dururken başkasına musallat olursan, Allah o kula kul hakkı
verir. O kul da muhakkak hakkını alır. Hem dünyada dediğimiz gibi rezil olur hem ahirette
çekeceği var. İnsan onu düşünse, başka bir şey istemez. Allah’tan kork, rahat ol.
Hikmetin en yükseği budur.
Kütüphanelerce kitap okumuş çok alim var. Geçen gittiğimiz bir yer vardı.
Neredeyse bu duvarlar kadar kitap vardı. Allah razı olsun, iyi alim. Onu kötülemek için
değil söylediğim. Kendisine: “Bu kitapları okudun mu?” diye sordum. “Okudum.” dedi.
Hepsini okumuş, maşallah. O güzel bir alim. Güzel yere de koymuşlar ki fetva versin,
ilimle uğraşsın. Ama bazıları var, onun iki mislini okumuş ama hikmet yok. Fayda
vereceğine zarar veriyor. Allah öyle insanlardan etmesin. Hiçbir şey öğrenmezsen, Allah
iki kelimeyle göstermiş: “Allah’tan kork, rahat et.” Hakikaten rahat edersin. Dünyada da
rahat edersin, ahirette de rahat edersin.
Ve MinAllahu Tevfik
El Fatiha
Şeyh Muhammed Mehmed Adil Hazretleri’nin (k.s.)
23 Kasım 2014 tarihli sohbet / Akbaba Dergahı Sabah Namazı
1|www.hakkani.org
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

TRYF

6 Cards oauth2_google_3b3e6916-5080-45f2-ae61-79434233ea03

Create flashcards