Alkolün Koklear İşitme Sistemi Üzerine Etkisi: Alkol Kullanımı

advertisement
ALKOLÜN KOKLEAR İŞİTME SİSTEMİ ÜZERİNE ETKİSİ
ALKOL KULLANIMI SONRASI TRANSİENT OTOAKUSTİK EMİSSİON CEVAPLARI
Veysel YILDIRIM
İstanbul Aydın Üniversitesi, Odyoloji Bölümü, İSTANBUL, TÜRKİYE
ÖZET
Amaç: Alkol tüketiminin kokleadaki iç ve dış tüylü hücreler üzerindeki etkilerini araştırmak, alkolün
işitmeyi etkileyen bir faktör olduğunu vurgulamak ve kulak sağlığı açısından gereken önlemlerin
alınması hakkında öneriler geliştirmek geliştirmek amacıyla bu çalışma tasarlanmıştır.
Gereç ve Yöntemler: 9 sağlıklı yetişkin erkek, 6 sağlıklı yetişkin kadın gönüllüde alkol tüketimi öncesi
yapılan OAE ve DP testlerinde genel geçme kriterlerini karşılayan gönüllülerin; OAE testinde 5004000Hz arası geçme kriterlerini karşılayan, yani pozitif sonuç alınan frekansların alkol tüketimi
sonrasını takip eden 30 dk içerisinde elde edilen cevapları karşılaştırıldı.
Bulgular: Alkol tüketimi sonrası elde edilen OAE cevapları hastadan hastaya anlamlı değişiklik
göstermedi. Bazı hastalarda alkol öncesi yapılan testte geçen frekanslar alkol tüketimi sonrası kaldı,
bazı hastalarda ise alkol tüketimi öncesi kalan frekanslar alkol tüketimi sonrası geçti.
Sonuç: Yapılan testlerin sonucunda elde edilen veriler anlamlı bir sonuç teşkil etmemektedir. Daha
kapsamlı ve daha yüksek alkol oranlarında tekrar edilmesi uygundur.
Anahtar Sözcükler: Alkol, işitme, koklea, işitme kaybı
Download