Koroner Bypass Cerrahisi Koroner Bypass Cerrahisi

advertisement
Koroner Bypass Cerrahisi
Kalp Damar Cerrahisi denildiğinde ilk akla gelen ameliyatlar koroner bypass
ameliyatlarıdır. Kalbimizi besleyen atar damarlar olan koroner arterler bir kral
tacı gibi kalbimizi çevrelerler. Bu damarlardan kalbin sol tarafını besleyeni sol
ana koroner arter (LMCA), sağ tarafı besleyeni ise sağ koroner arter (RCA)
olarak adlandırılır. LMCA çıkışından hemen sonra 2 dala ayrılarak sol ön inen
arter (LAD) ve sirkumfleks arteri (Cx) oluşturur.
LAD,Cx Ve RCA nın tıkanıklıkları veya darlıkları saptanan hastalar koroner
arter hastalarıdır. Bu damarlardaki tıkanıklıkların sayısı, tıkanıklığın ciddiyeti,
tıkalı veya dar kısmın uzunluğu tedaviyi belirler. İlaç tedavisinin yetersiz,
stentveya balon gibi işlemlerin başarısız olduğu ya da başarısız olma
ihtimalinin yüksek olduğu durumlarda kalp cerrahisi devreye girer.
Tıkalı ya da ciddi seviyede darlık olan damarı arkasına köprüleme yapılması
ameliyatına koroner bypass denir. Köprü vazifesi için çoğunlukla meme atar
damarları (IMA=ITA), kol atar damarları (radial arter) veya bacak toplar
damarları (safen ven) kullanılır. Ameliyatlar kalp-akciğer pompasında veya
pompasız yapılabildiği gibi kalp çalışırken veya kalp tamamen durdurularak
yapılabilir.
Koroner Bypass Cerrahisi
Kalp Damar Cerrahisi denildiğinde ilk akla gelen ameliyatlar koroner bypass
ameliyatlarıdır. Kalbimizi besleyen atar damarlar olan koroner arterler bir kral
tacı gibi kalbimizi çevrelerler. Bu damarlardan kalbin sol tarafını besleyeni sol
ana koroner arter (LMCA), sağ tarafı besleyeni ise sağ koroner arter (RCA)
olarak adlandırılır. LMCA çıkışından hemen sonra 2 dala ayrılarak sol ön inen
arter (LAD) ve sirkumfleks arteri (Cx) oluşturur.
LAD,Cx Ve RCA nın tıkanıklıkları veya darlıkları saptanan hastalar koroner
arter hastalarıdır. Bu damarlardaki tıkanıklıkların sayısı, tıkanıklığın ciddiyeti,
tıkalı veya dar kısmın uzunluğu tedaviyi belirler. İlaç tedavisinin yetersiz,
stentveya balon gibi işlemlerin başarısız olduğu ya da başarısız olma
ihtimalinin yüksek olduğu durumlarda kalp cerrahisi devreye girer.
Tıkalı ya da ciddi seviyede darlık olan damarı arkasına köprüleme yapılması
ameliyatına koroner bypass denir. Köprü vazifesi için çoğunlukla meme atar
damarları (IMA=ITA), kol atar damarları (radial arter) veya bacak toplar
damarları (safen ven) kullanılır. Ameliyatlar kalp-akciğer pompasında veya
pompasız yapılabildiği gibi kalp çalışırken veya kalp tamamen durdurularak
yapılabilir.
Download