DUA MÜMİNİN SİLAHIDIR Esselamu Aleyküm Eûzü billâhi mine`ş

advertisement
DUA MÜMİNİN SİLAHIDIR
Esselamu Aleyküm
Eûzü billâhi mine’ş-şeytâni’r-racim. Bismillâhirrahmânirrahim.
Vesselatu Vesselamu ala Resuluna Muhammedin Seyyidel evvelin vel ahirin.
Medet Ya Resulullah, Medet ya Sadat-ı Ashab-ı Resulullah, Medet ya Meşayihina,
Şeyh Abdullah Dağıstani, Şeyh Muhammed Nazım el Hakkani, destur.
Tarikatun es sohbe vel hayru fi cemiyya.
Dua mühimdir. Allah Müslümanlara silah vermiş, dua silahı. “Siz dua edin, Allah
kabul eder.” diyor. Sizin duanız kabul olur. Kâfirlerin duaları, istedikleri kadar dua
yapsınlar kabul olunmaz. Onlar batıldır, dalalettedir onlar. Bu Müslümanlar için güzel bir
şeydir. Bunu bilseler, kalkıp da lüzumsuz işlere kalkmazlar.
Bütün evliyaların duaları kabul olur. Onlara gelip insanlar dua isterdi. Hem işleri
olur, hem evliyaya hürmet etmiş olurlar, hem de Allah’ın dediğini yapmış olurlardı. Bizim
duamız kabul olmasa, bu zatın duası kabul olur diye dua isterlerdi. Şimdi yine aynı şekilde
türbelere gidip de: “Bu zatların hürmetine duamızı kabul et Ya Rabbi.” diye dua ederler.
Yani doğrudan onlara değil de onların hürmetiyle Allah’a duada bulunurlar. Bu zatların
hürmetine olunca dualar daha makbul olur. Zaten çoğu insan bunu biliyor, yapıyor.
Bilmeyen varsa inşallah öğrenir. Evliyalar vefat ettikten sonra kuvvetleri daha da
artar. Onun için türbelerde dua etmekte bir mani yoktur.
Başta Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) makamı Medine-i Münevvere’de, Mescid-i
Nebevi’de dua etmek çok mühimdir. Doğrudan Peygamber Efendimiz’e teslim
ediliyor, red olunmaz. Sahabelerin, evliyaların, salihlerin mezarlarında da güzel olur.
Evde de olabilir. Her zaman her yerde dua yapabilirsiniz. Dua çok mühim bir şeydir. Allah
bu silahı bize vermiş, dua edelim.
Bir şey olduğu zaman kalkıp taşkınlık yapıp da sokaklarda, orda burda zarar ziyan
vermeye hiç gerek yok. Şeyh Efendi devamlı derdi: “Bizim Müslümanlara dışarı çıkıp da
yollarda bağırıp çağırmak; çoluk çocuk, kız, erkek, kadın bağırmak çağırmak hiç yakışmaz.
Bir şey varsa camilere gidin, orada dua edin.” Bu talimat güzel talimattır. İslam’a yakışır bir
talimattır. İslam vakardır, vakarlı bir dindir. Ne kadar edebinizle, vakarınızla oturursanız o
kadar makbul olur. Hem Allah’ın yanında hem insanların yanında. Muzır insan sevilmez.
Allah Azze ve Celle bütün hayırları Müslümanlara vermiş. Allah’a Şükür. Bütün
insanlara da doğru yolu göstermiş. Bu yolu takip edin. Hem dünyanız hem de ahiretiniz
güzel olur. Allah bizi şerlerden muhafaza etsin. Ne gibi şer varsa bütününden hayırlar
gelsin.
1|www.hakkani.org
Ve min Allahu Tevfik
El Fatiha
Şeyh Muhammed Mehmed Adil Hazretleri’nin (k.s.)
7 Ocak 2015 tarihli sohbeti/ Akbaba Dergahı Sabah Namazı
2|www.hakkani.org
Download
Random flashcards
qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

321işletme

2 Cards oldcity

TRYF

6 Cards oauth2_google_3b3e6916-5080-45f2-ae61-79434233ea03

Create flashcards