ALLAH`IN LÜTFU Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah

advertisement
ALLAH’IN LÜTFU
Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah
Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racim Bismillâhirrahmânirrahim.
Vesselatu Vesselamu ala Resuluna Muhammedin Seyyidel evvelin vel ahirin.
Medet Ya Resulullah, Medet ya Sadat-ı Ashab-ı Resulullah, Medet ya Meşayihina, Şeyh Abdullah
Dağıstani, Şeyh Muhammed Nazım el Hakkani, destur.
Tarikatun es sohbe vel hayru fi cemiyya.
Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim
َ ‫اْلي َم‬
‫بن َو َز َّينَوُ فِي قُلُوبِ ُك ْم‬
َّ َّ‫ير ِّم َه ْاْل َ ْم ِر لَعَنِت ُّ ْم َولَ ِكه‬
َّ ‫سو َل‬
ُ ‫َوا ْعلَ ُموا أَنَّ فِي ُك ْم َر‬
َ َّ‫اَّللَ َحب‬
ٍ ‫اَّللِ َل ْو يُ ِطيعُ ُك ْم فِي َك ِث‬
ِ ْ ‫ب إِلَ ْي ُك ُم‬
َ ‫شد‬
َ َ‫صي‬
‫ُون‬
ْ ‫سوقَ َوا ْل ِع‬
ِ ‫الرا‬
ُ ُ‫َوك ََّر َه إِلَ ْي ُك ُم ا ْل ُك ْف َر َوا ْلف‬
َّ ‫بن أ ُ ْولَ ِئكَ ُى ُم‬
“Va’lemû enne fîkum resûlallâh, lev yutîukum fî kesîrin minel emri le anittum ve
lâkinnallâhe habbebe ileykumul îmâne ve zeyyenehu fî kulûbikum, ve kerrehe ileykumul
kufre vel fusûka vel isyân, ulâike humur râşidûn” (HUCURAT Suresi-7)
Bu, Allah’ın Müslümanlara hitap ettiği bir ayettir ki: “(Hz.) Peygamber sizinle
beraberdir.” diyor. “Va’lemû enne fîkum Resûlallâh” Bazı insanlar Peygamber Efendimiz
için haşa, “Öldü artık, hiçbir şey yoktur!” diyorlar. Öyle bir şey yok. Peygamber Efendimiz
(s.a.v.)’e salatu selam getirdiğiniz zaman kendisi hazır olur, o salatu selamı alır. Onda
şüphe yok.
Bir de her istediğiniz o anda verilse azarsınız. Din insanın keyfine göre değildir.
İslam, yaşam insanın keyfine göre değildir. Allah’ın gösterdiği yola tabi olmamız lazım ki
Allah’a yetişelim, Hz. Peygamber’e yetişelim. Bir de Allah Azze ve Celle, “Allah sizin
kalbinize imanı sevdirdi.” diyor. O da mühim bir şeydir çünkü herkeste imanı sevmek diye
bir şey yok. Dünyanın çoğu imansızdır. İslam’a, Allah’a, Hz. Peygamber’e iman etmiyorlar.
Allah’ın sevdirmesi lazım ki sevelim. Allah’a şükür, Allah (c.c.) onu Müslümanlara
az önceki ayette müjdeliyor ve diyor ki: “Allah size imanı sevdirmiş, onu kalplerinize süs
etmiştir.” Kalpte iman olunca her tarafta nur olur, güzellik olur. Allah Azze ve Celle
aynı ayette “Allah size küfrü, kötülük yapmayı, Allah’a başkaldırmayı sevdirmemiş, nefret
ettirmiştir.” diyor.
Bunlar büyük nimetlerdir. Başka milletler görüyoruz; hemen isyan ediyorlar, küfür
ediyorlar, Allah’a karşı geliyorlar, her türlü rezilliği yapıyorlar. Onu da insanlık diye millete
takdim ediyorlar. Müslümanlarla, Müslüman olmayanlar arasındaki fark budur.
Müslümanlar imanı sever, kalplerindedir. Müslümanlar Allah’a karşı gelmezler. Ötekiler de
tam tersidir. İmanı sevmezler, küfrü severler, isyanı severler, kötülük yapmayı severler,
nefislerine tabi olmayı severler.
1|www.hakkani.org
Onlarla olmayalım diye Allah yardımcımız olsun. İman kalplerimizde daim olsun
inşallah. Her tarafımızda iman olsun ki nur olsun inşallah. Kötülüklerden, küfürden,
isyandan nefret edelim; hiçbir zaman hoşumuza gitmesin. Allah yardımcımız olsun.
Ve Min Allahu Tevfik
El Fatiha
Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin (k.s.)
17 Kasım 2015 Tarihli Sohbeti / Akbaba Dergahı Sabah Namazı
2|www.hakkani.org
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

321işletme

2 Cards oldcity

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Create flashcards