TBMM B: 2 6 .10 . 2009 10.- Muğla Milletvekili Fevzi Topuz`un

advertisement
TBMM
B: 2
6 . 1 0 . 2009
10.- Muğla Milletvekili Fevzi Topuz'un, Yatağan'da ikinci bir termik santral
yapılacağı
haberlerine ilişkin Başbakandan sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız 'ın cevabı
(7/8808)
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafift^
yanıtlanmasını arz ederim.
/
Yatağan ilçesinde kurulu 3x210 MW gücündeki termik santralden sonra ikinci termik santral için
Yatağan Turgut beldesinde ÇED raporu için bilgilendirme toplantısı yapıldı. Turgut beldesine
ANT Enerji tarafından kömüre dayalı kurulu gücü 320 MW (2X160 MW) gücünde iki üniteli
termik santral kurulmak istenmesi bölge halkını rahatsız etmiştir.
Muğla İlimiz Yatağan ilçesi Turgut beldesinde Ant Enerji Sanayi ve Ticaret Limitet Şirketi
(ANTES) tarafından yeni bir termik santral kurulmak istendiği, söz konusu "Termik Santral" 'in
Proje alanının 40 hektar (400.000 m2), kül depolama alanının 85 hektar (850.000 m2) olduğu
yerel basında yer alan haberlerden öğrenilmiştir.
Muğla genelinde en fazla tarihi ve ören yerine sahip ilçelerin başında gelen Yatağan'da 1982
yılında 3x210 MW gücündeki termik santralin ilk ünitesi faaliyete geçti. Bu tarihten sonra çevre
kuruluşlarının tepkisi başladı. Bunun yanında Yatağan'da Stratonikeia ve Lagina gibi önemli
ören yerlerine sahip Yatağan'da ikinci termik santralin kurulacağı alanın Lagina Antik kentine
beş km uzaklıkta bulunuyor.
Yapılması planlanan yeni termik santral sahasının 'Lagina Antik kenti' bölgesinde bulunmasına
karşın yeni Termik Santralın yapımı çalışmalarının sürdürülmesi kabul edilemez olup bu ören
yerlerine zarar vereceği açıktır.
Bölge halkı yapılması planlana termik santralden büyük rahatsızlık duymaktadır. Yatağan'a
yapılacak olan ikinci termik santral bölgenin doğal ve tarihi güzelliklerini yok edecektir. Bölgede
yaşanan kirlilik nedeniyle zeytincilik, tarım büyük zarar gördü. Yine bölge halkının iddialarına
göre kirlilikten dolayı kanserden ölüm olayının arttığı basında yer almıştır. Bu konunun mutlaka
araştırılması gerekir.
Bu bağlamda;
1- Bu bölgede ikinci bir termik santral yapılması için çalışmalar yapıldığı doğru mudur?
2- Kömür rezervinin bulunduğu alana ait işletme ruhsatı hangi kuruma aittir? Bu alanda
işletilebilir ne kadar kömür rezervi ve planlanan santralin yıllık kömür ihtiyacı ne kadardır?
3- Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporunda (mevcut santralin ve kurulacak santralin)
kanser ölümleri üzerindeki etkileri araştırılmış mıdır?
4- Vatandaşları bilgilendirici toplantılar hangi aralıklarla yapılmıştır? Kurulacak termik santral
konusunda bölge halkının görüşü hangi yönde olmuştur? Bölgede ikinci termik santral
yapılması kararı verilirken yurttaşlarımızın bu uyarıları dikkate alınmış mıdır?
5- Bölgemizde büyük bir kanser patlaması olduğu bilinmektedir. Bu bölgede çalışmakta olan
santralin kanser üzerinde etkisi araştırılmış mıdır? Kanser ölümlerindeki artışı neye göre
açıklamaktasınız?
6- Yatağan termik santralin çevreye zarar verdiği ve bu nedenle üretimine sık sık ara vermiştir.
Mevcut santralin kuruluşundan bugüne insan sağlığını tehdit eden sınırı kaç defa geçmiştir.
-133-
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

TRYF

6 Cards oauth2_google_3b3e6916-5080-45f2-ae61-79434233ea03

Create flashcards