GENEL MEKTUP No: 767

advertisement
İstanbul, 14 Aralık 2016
2016/1388
GENEL MEKTUP
No: 767
İlgili:
Portföy Yönetim Şirketleri
Bilgi:
Aracı Kurumlar
Bankalar
Yatırım Ortaklıkları
Konu : Emeklilik Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber’de Değişiklik Yapılması hk.
SAYIN ÜYEMİZ,
Sermaye Piyasası Kurulu’nun (Kurul) i-SPK.4632 s.kn.17.3 sayılı İlke Kararı olarak
kabul edilen “Emeklilik Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber”de yapılan değişiklikle;
emeklilik yatırım fonları tarafından borsa yatırım fonları, gayrimenkul yatırım
fonları ve girişim sermayesi yatırım fonları katılma paylarının fon portföylerine
dahil edilebileceğine ve yapılacak ilk iç tüzük/izahname değişikliğinde emeklilik
yatırım fonu portföyüne dahil edilebilecek yatırım fonları türlerinin belirtilmesi
gerektiğine ilişkin açıklamalar içeren, Kurul’un 14.12.2016 tarih ve 12233903010.08-E.13397 sayılı yazısını Genel Mektubumuz ekinde gereği için bilgilerinize
sunarım.
Saygılarımla,
İlkay ARIKAN
Genel Sekreter
Ek:
Kurul’un 14.12.2016 tarih ve 12233903-010.08-E.13397 sayılı yazısı.
Download