Luxemburg Finans Merkezi

advertisement
Lüksemburg Finans Merkezi
Lüksemburg finans merkezi, ABD’nin ardından en büyük 2.finans merkezi olduğu ifade
edilmektedir. Avrupa Birliği içinde en önemli reasürans piyasası olup; bireysel bankacılıkta ise
Avrupa bölgesindeki en önemli merkez konumundadır. Lüksemburg ekonomisinde en önemli
pay finans sektörüne aittir.
Lüksemburg; dışa açık bir ekonomisi ve sahip olduğu yasal alt yapı sayesinde bankalar, sigorta
şirketleri, yatırım fonu kurucuları ve özel hizmet sunan finans kuruluşları tarafından en çok
tercih edilen yerlerden biridir.
Yasal Mevzuat
AB ülkesi olarak Lüksemburg’un yasal alt yapısı AB direktifleri ve diğer düzenlemelerine
uyumlu hale getirilmiştir. Genel olarak iki kanuna dayalı bir yasal alt yapı mevcuttur: Bankalar
ve bankacıların tabi olduğu 5 Nisan 1993 tarihli finansal sektöre ilişkin Kanun ve 6 Aralık 1991
tarihli sigortacılık sektörüne ilişkin kanun.
Geçmiş yıllar boyunca yatırım fonları, emeklilik fonları, girişim sermayesi, yatırım ortaklıkları,
menkul kıymetleştirme için özel amaçlı kurumlar, hedge fonları ve özel yatırım fonları gibi
gelecek vadeden ve özel ürünler sunan sektörler ile ilgili yasal alt yapı çalışmaları yapılmıştır
2008 itibarıyla Lüksemburg Finans Merkezi
Finansal Kurumlar
Bankalar
153
Sigorta
Hayat – 53
Özel Şirketler – 36
Reasürans - 263
Yatırım Fonları
3,153
Profesyonel Aracılar
(Portföy yöneticisi,
Aracı kurum v.b.)
> 250
Lüksemburg Finans Merkezinin Avantajları


Siyasi ve sosyal istikrar
Modern yasal alt yapı ve düzenleyici kurumlar
 AB ülkesi ve AB Direktifleri
 Yerel Düzenlemeler
 Profesyonel faaliyetlere imkân veren finans sektörü



 Para aklamaya karşı katı düzenlemeler
 Özel ürünler için yasal alt yapılanma
 Esnek
 İhtiyaca göre finansal ürün ve hizmet sunumuna imkân vermesi
Uluslar arası ticarete açık bir ekonomik yapı
Çok kültürlü, birden fazla dile konuşabilen, yetişmiş ve yetkin iş gücü
Yüksek uzmanlık düzeyine sahip hizmet sunumları
Ürün ve Hizmet Alternatifleri
- Bireysel bankacılık ve portföy yönetimi
- Kurumsal finansman
- Sigorta ve reasürans
- Yatırım fonları
- Emeklilik fonları, diğer emeklilik araçları
- Girişim sermayesi ve özel sermaye fonları
- Menkul kıymetleştirme araçları
- Gayrimenkul yapılandırmaları
- Tahvil ve borçlanma araçları
Download