istanbul medipol üniversitesi uluslararası lojistik ders çıktı tablosu

advertisement
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
ULUSLARARASI LOJİSTİK DERS ÇIKTI TABLOSU
Dersin Kodu ve Adı
DŞT223278, LJK223278
Ders Saati
2+0
Bölüm/Program
Dış Ticaret, Lojistik
Dersin Dili
Türkce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Dr. Elif Karakaya
Dersle İlgili Görüşme
Saatleri
Dersin Amacı
Bu dersin sonunda öğrenci; Lojistik merkezler ve genel anlamda lojistikte performans yönetimi konularını
tanımlayabilecektir.
Öğrenme Çıktıları ve
Alt Beceriler
1. Ulaştırma sistemlerine genel bir bakış açısı ele alınırken lojistik sistemlerinde ulaştırma hizmetinin yeri ve önemi,
ulaştırma hizmeti ile ilgili karar mekanizmaları ve ulaştırma sistemlerinde kullanılan çeşitli taşıma türleri ile bu
türlerin temel özelliklerini inceleyebilecek.
2. Uluslararası ticaret terimlerini detaylı olarak kavrayabilecek.
3. Uluslararası lojistik bakış açısıyla envanter türlerini belirleyebilecek ve maliyetlerini hesaplayabilecek.
4. Tedarik zincirlerinin hedeflenen amaçlar doğrultusunda çalışmasına ve lojistik faaliyetlerin etkin şekilde
yürütülmesine olanak sağlayan depolama sistemlerini açıklayabilecek.
5. Lojistik bilişim sistemlerini, lojistik bilgi teknolojileri ve lojistik bilgi sistemleri olmak üzere iki ana grup olarak
inceleyebilecek.
6. Sürdürülebilir lojistik uygulamalarını açıklayabilecektir.
Genel Yeterlilikler
Haftalara Göre
İşlenecek Konular
1. hafta Ulaştırma Sistemleri
2. hafta Ulaştırma Sistemleri
3. hafta Ulaştırma Sistemleri
4. hafta Uluslararası Taşımacılık Yönetimi
5. hafta Uluslararası Taşımacılık Yönetimi
6. hafta Envanter Yönetimi
7. hafta Ara Sınav
8. hafta Depolama Sistemleri
9. hafta Lojistik Bilişim Sistemleri
10. hafta Lojistik Bilişim Sistemleri
11. hafta Sürdürülebilir Lojistik
12. hafta Uluslararası Lojistikte Diğer Konular
13. hafta Tüm ünitelere yönelik genel tekrar
14. hafta Final Sınavı
Öğretim ve
Teknikleri
Sözel ve görsel anlatim, Sinif ici tartisma,Problem cözme, Örnek uygulamalar
Dersin Koşulları
%70 Devam zorunlulugu
Ders Notu Ders notu derste verilecektir.
Kaynaklar Önerilen
Kaynaklar
Download