birimi kütüphane kullanıcı (okuyucu) hizmetleri görevi okuma salonu

advertisement
BİRİMİ
KÜTÜPHANE KULLANICI (OKUYUCU) HİZMETLERİ
GÖREVİ
OKUMA SALONU GÖREVLİSİ
A- İŞE İLİŞKİN BİLGİLER
İşin Kısa Tanımı
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’nın kontrol ve koordinesinde, Erzurum Teknik
Üniversitesi Kalite Politikası ve Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde, üniversitemiz akademik/idari
personeli ve öğrenciler ile diğer araştırmacıların bilgi kaynaklarından etkin ve verimli bir şekilde
yararlanabilmesi için gerekli her türlü düzenleme ve çalışmaları yapmak.
Görev ve Sorumluluklar
- Yönetim fonksiyonlarını kullanarak şubenin/bağlı birimlerinin etkin ve uyumlu bir biçimde
çalışmasını sağlamak
- Kütüphane hizmetlerinden ve kaynaklarından verimli bir şekilde yararlanılmasını sağlamak
amacıyla web hizmeti, kütüphane tanıtım turu, katalog sorgulama eğitimi, veri tabanı eğitimi vb.
tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerini araştırır, geliştirir ve uygulanmasını sağlar.
- Kütüphane kullanımının verimini artıracak her türlü gelişmeyi, mesleki toplantıları takip eder ve
edilmesini sağlar.
- Kütüphane kaynaklarının kütüphane dışında da güvenli olarak kullanımını sağlamak için;
- Üyelik kurallarını (üye olma, kayıt silme, ödünç materyal sayısı ve süresi, yıpranma ve kayıp bedeli
belirleme) belirler ve uygulanmasını sağlar.
- Okuyuculara ödünç almak yerine ihtiyaç duydukları kısımların kopyasını almak için fotokopi hizmeti
sunar ve fotokopi makinelerinin periyodik bakım ve onarımlarını takip eder.
- Kütüphanemizde bulunmayan kaynakları başka bilgi merkezlerinden temin etme ve kendi
kaynaklarımızı ödünç verme kurallarını belirleyerek başka kütüphanelerle işbirliği yapar.
- Kütüphanelerarası işbirliğine katkıda bulunmak için gelişmeleri, mesleki toplantıları takip eder,
edilmesini sağlar.
- Okuyucu salonları için gerekli raf, masa, sandalye ihtiyacını idareye bildirir.
- Raf düzeninin kontrol edip sürekliliğini sağlar.
- Okuyucu ve Bilgi Hizmetleri kapsamında her türlü aksaklığı belirleyip giderilmesi için çalışır.
- Okuyucu ve Bilgi hizmetlerinde çalışan ve/ veya yeni işe başlayacak personelin mesleki bilgilerini
güncelleştirmesi için eğitim planlaması yapmak ve eğitim vermek
- Yıpranan kitapları cilde gönderme işlemlerini organize etmek.
- Raftaki yıpranmış kitap etiketlerin yeniden basılması için teknik hizmetelere gönderilmesini
sağlamak,
- Dış kullanıcıların kütüphaneyi kullanma şartlarını belirlemek,
- Bölümlerden gelen rezerv isteklerini değerlendirmek ve gerekli işlemlerin yapılmasını sağlamak,
- Yordam Ödünç verme modülü ile ilgili sorunları ilgili birime iletmek,
- Faaliyet raporlarında kullanmak ve iş hacmini ölçmek ve değerlendirmek amacıyla Okuyucu
Hizmetleri Şube Müdürlüğü kapsamındaki bütün faaliyetlerin istatistiklerinin tutulmasını sağlar ve
toparlar.
Yetkiler
- Kütüphaneye alınması istenen yayınlara ilişkin taleplerin alınması,
düzenlenmesi ve ilgili personele teslim edilmesi,
- Engelli okuyucuların kütüphane hizmetlerinin yürütülmesi
- Kullanıcılardan gelen bilgi kaynaklarına yönelik her türlü isteklerin imkânlar
ölçüsünde karşılanması, sorularının çözülmesi.
- Kütüphanenin, bilgisayar sistemlerini ve bilgi kaynakların kullanımına yönelik
kütüphane kullanıcılarını bilgilendirilmesi ve yardımcı olunması.
- Hizmet alanında genel tertip ve düzenin kontrol edilmesi.
- İdarece verilecek diğer yazılı ve sözlü görevlerin yerine getirilmesi.
İlgili Mevzuat
BİRİMİ
KÜTÜPHANE KULLANICI (OKUYUCU) HİZMETLERİ
GÖREVİ
OKUMA SALONU GÖREVLİSİ
-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
-2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu,
-İlgili mevzuat
B- ATANACAKLARDA ARANACAK NİTELİKLER
Gerekli Öğrenim Düzeyi Ve Bölümü
Lisans
Gerekli Mesleki Eğitim, Sertifikalar ve Diğer Eğitimler
-657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen nitelikelere sahip olmak,
-Lisans mezunu olmak,
-Kütüphanecilik/ Bilgi Belge Yönetimi konularında bilgi, deneyim ve/veya sertifikasyon sahibi olmak
Gerekli Yabancı Dil Bilgisi ve Düzeyi
Gerekli Hizmet Süresi
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards