Süreç Sahibi - Dicle Üniversitesi

advertisement
YENİ ABONE OLUNACAK VERİ TABANLARI İŞ AKIŞI
İş Akışı Adımları
Hedef kullanıcı kitlesinin beklentilerini temin için, Dicle
Üniversitesi Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığı yönergesi
doğrultusunda koleksiyonunu geliştirmek ve veritabanı ihtiyacının
belirlenmesi için ilk adım olan yazışmaların yapılması, kütüphane
komisyonunun oluşturulması.
Sorumlu
Bölüm
Sorumluları
İlgili
Dokümanlar
Kütüphane Yönergesi
Akademik birim talepleri
Bölüm
Sorumlusu
Veri tabanları isimlerini ihtiyaç listesiyle birlikte Kütüphane
komisyonuna sunulması, komisyon kararı, rektörlük onayı ve satın
alma işlemlerinin başlatılması
Dicle Üniversitesi eğitim-öğretim politikası doğrultusunda
elektronik kaynak seçim kriterleri belirleme
Kütüphane
Komisyonu
İhtiyaç Yazısı
Kullanım İstatistikleri
Kullanım istatistikleri
Kütüphane
Komisyonu
Kullanım istatistikleri
Elektronik kaynaklarla ilgili gelişmelerin ve deneme amaçlı
açılacak veri tabanlarının web aracılığı ile ilgili forumlardan
takip edilmesi
Bölüm
Sorumlusu
Yayının denemeye
açılması
Yayıncı ya da satıcı firma teklifi ile veri tabanının deneme
erişimine açılması veya kullanıcı istekleri üzerine firmaya
deneme erişimi talebinde bulunulması
Bölüm
Sorumlusu
Akademik birimlere
Web sayfası üzerinden
ve Yazılı duyuru
Deneme veri tabanı erişim linkleri ve açıklayıcı bilgilerin eposta ve web sayfası kanalı ile tüm akademik personele
duyurulması
Bölüm
Sorumlusu
Kullanım istatistikleri
Bölüm
Sorumlusu
Deneme erişimi süresi sonunda, yayıncı ya da satıcı firmadan
kullanım istatistiklerinin istenmesi
İş Akışı Adımları
Sorumlu
İlgili
Dokümanlar
YENİ ABONE OLUNACAK VERİ TABANLARI İŞ AKIŞI
Kullanıcı
geribildirim ve
kullanım
istatistiklerinin
durumuna göre
abonelik kararının
verilmesi
Uygun
görülmedi
Veritabanı
işlemlerinin
sonlandırılması
Daire Başkanı/
Kütüphane
Komisyonu
Kullanım istatistikleri
Bölüm
Sorumlusu şube
müdürü
Lisans Anlaşması
Bölüm
Sorumlusu
Tek Yetkili Satıcı
Belgesi
Uygun
görüldü
Yeni abone olunacak veri tabanlarına ait
sipariş formu, lisans anlaşması, vb.
dokümanların imzalanarak gönderilmesi.
İlgili veri tabanı için ihtiyaç belgesi formu
hazırlanarak proforma fatura ile birlikte
Daire Başkanlığına gönderilmesi, satıcı
firmadan gönderilen fatura ve diğer
belgelerin ödenmek üzere Tahakkuk
birimine gönderilmesi
Download
Random flashcards
qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

321işletme

2 Cards oldcity

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Create flashcards