haftalık bülten

advertisement
SERMAYE PİYASASI KURULU
HAFTALIK BÜLTEN
2001/4
22/1/2001 - 26/1/2001
A. 1.1.2001 - 26.1.2001 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ:
1.1.2001 - 26.1.2001 tarihleri arasında Sermaye Piyasası Kurulu’na yapılan ihraç talepleri; bedelli hisse senedi için 13
adet, 9.379,1 Milyar TL., yatırım fonu katılma belgeleri için 5 adet 20.040 Milyar TL. olmak üzere toplam 18 adet, 29.419,1
Milyar TL'dir. Aynı dönem içinde Kurul kaydına alınmasına karar verilenler ise bedelli hisse senedi için 10 adet 30.885,2 Milyar
TL., yatırım fonu katılma belgeleri için 5 adet 20.034 Milyar TL.'dir. (kayıt tarihindeki piyasa değeri 41.476 Milyar TL.'dir) olmak
üzere toplam 15 adet, 50.919,2 Milyar TL.'dır. (Tablo 1) 1.1.2001 tarihinden önce hisse senedi ihracı için 55, yatırım fonu
katılma belgesi için 3, tahvil için 1, banka bonosu için 2 başvuru bulunmaktadır. Aynı dönemde menkul kıymet ihraç
başvurusundan vazgeçen veya erteleyen ortaklık sayısı ise 3’dür.
Tablo: 1
(Milyar TL)
Talep Edilen
Kurul Kaydına Alınan
İHRAÇ TÜRÜ
Bu hafta Toplam Bu hafta
Toplam
Bu hafta Toplam Bu hafta
Toplam
Adet
Adet
Tutarı
Tutarı
Adet
Adet
Tutarı
Tutarı
Hisse Senedi
5
13
2.431,8
9.379,1
7
10
4.775,2
30.885,2
1
2
Yatırım Fonu Katılma Belgesi
1
5
40
20.040
4
5
20.000( )
20.034( )
TOPLAM
6
18
2.471,8
29.419,1
11
15
24.775,2
50.919,2
NOT
(1) Nominal değer olup, kayıt tarihindeki piyasa değeri 20.000 milyar TL’dır.
(2) Nominal değer olup, 1.1.2001 tarihinden 26.1.2001 tarihine kadarki piyasa değeri 41.476 milyar TL’dır.
1.1.2001 - 26.1.2001 tarihleri arasında 2'si bu hafta olmak üzere kayıtlı sermaye sistemine geçmek ya da
mevcut tavanını yükseltmek üzere Kurul’a yapılan başvuru sayısı 11'e ulaşmıştır. Aynı dönem içinde 3'ü bu hafta olmak
üzere Kurul tarafından kabul edilen başvuru sayısı 5 olmuştur. 1.1.2001 tarihinden önce yapılan başvuru sayısı ise 22’dir.
B. 22.1.2001 - 26.1.2001 TARİHLERİ ARASINDA KURULA BAŞVURAN ORTAKLIKLAR:
1. Menkul Kıymet İhracı Nedeniyle Kurul’a Başvuran Ortaklıklar:
Bu dönemde 3'ü hisse senedi, 1'i yatırım fonu katılma belgesi ihracı nedeniyle Kurul kaydına alınmak üzere 4 adet
ortaklık Kurul’a müracaat etmiş ve Kurul sözkonusu müracaatları incelemeye almıştır. Anılan ortaklıkca ihraç edilmek istenen
bedelli hisse senetlerinin toplam nominal tutarı 2.125 Milyar TL., iç kaynaklardan karşılanan tutar 2.424,5 Milyar TL., halka
açılma tutarı 295 Milyar TL. olup, yatırım fonu katılma belgesi tutarı da 40 Milyar TL.'dır. (Tablo:2)
Tablo: 2
Ortaklığın Unvanı
1. Kelebek Mobilya ve
Kontrplak San. A.Ş.
2. Aygaz A.Ş.(*)
3. Mikro Yazılımevi Yazılım Hizmetleri
Bilgisayar San. ve Tic. A.Ş.(**)
4. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
B Tipi Likit Fonu
(*)
(Milyar TL)
İhraç Edilecek
Bedelli
Hisse Senetleri
Bedelsiz
Menkul
Kıymetin Türü
(Nakit
Artırım)
İç
I.
Kaynaklardan Temettüden
Hisse Senedi
Hisse Senedi
1.200
–
500
1.924,5
–
–
–
–
–
–
Hisse Senedi
Katılma
Belgesi
925
–
–
295
–
–
–
–
–
40
Diğer
Halka
Açılma
Menkul
Kıymetler
Şirket sermayesi, Gaz Aletleri A.Ş.'nin Şirket tarafından devralınması nedeniyle artırılmaktadır.
(**) Şirketin nakit olarak artırılacak 1.150 Milyar Tl. sermayesini temsil edecek hisse senetlerinin 225 Milyar TL.'lık kısmı ile mevcut ortaklarının sahip olduğu
hisse senetlerinin 70 Milyar TL.'lık kısmı halka arzedilecektir.
1
2.
İMKB’de Hisse Senetleri İşlem Gören Ortaklıkların; Kurul Kaydında Bulunmayan Hisse Senetlerinin,
Borsa’da Satışı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklar:
Bu hafta içinde, hisse senetleri İMKB’de işlem gören 2 ortaklığın, ortakları tarafından portföylerinde bulunan hisse
senetlerinin Kurul kaydına alınması için Kurula müracaat edilmiş ve Kurul sözkonusu müracaatları incelemeye almıştır.
Kurul kaydına alınması istenen hisse senetlerinin toplam nominal tutarı 11,8 Milyar TL’dir. (Tablo: 3)
Tablo: 3
Ortaklığın Unvanı
1. ÇBS Printaş Baskı Mürekkepleri ve
Gereçleri Sanayii A.Ş.
2. Konfurt Gıda San. ve
Tic. A.Ş.
(Milyar TL)
Ortağın Adı Soyadı/
Unvanı
Kayda Alınması Talep Edilen
Hisse Senedi Tutarı
International Finance
Corporation
7,6
Hüseyin Avni Kefeli
4,2
3. Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçmek veya Tavan Yükseltmek Amacıyla Kurula Başvuran Ortaklıklar:
Bu hafta içinde 2 ortaklık mevcut kayıtlı sermaye tavanını yükseltmek amacıyla Kurul’a müracaat etmiş ve Kurul
sözkonusu müracaatları incelemeye almıştır. (Tablo: 4)
Tablo: 4
Ortaklığın Unvanı
Önceki Kayıtlı
Sermaye Tavanı
1. Aselsan Elektronik
San. ve Tic. A.Ş.
2. Yapı Kredi Koray Gayrimenkul
Yatırım Ortaklığı A.Ş.
(Milyar TL)
Yeni Kayıtlı
Sermaye Tavanı
Ödenmiş veya
Çıkarılmış Sermayesi
11.000
20.000
9.801
25.000
100.000
10.000
C. 22.1.2001 - 26.1.2001 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ:
1. Hisse Senedi İhracı İçin Kurul Kaydına Alınmalar:
Kurul tarafından bu hafta içinde 6 ortaklığın 4.775,1 Milyar TL. bedelli, 4.108,9 Milyar TL. iç kaynaklardan karşılanmak
üzere bedelsiz hisse senedinin Kurul kaydına alınma talebi kabul edilmiştir. (Tablo: 5)
Tablo: 5
(Milyar TL)
Ödenmiş veya
Kayıtlı
Ortaklığın Unvanı
Sermaye
Tavanı
1. Birko Birleşik Koyunlulular
Mensucat Tic ve San. A.Ş.
2. Atlantis Yatırım Ortaklığı A.Ş.
3. Mustafa Yılmaz
Yatırım Ortaklığı A.Ş.
4. Birlik Sigorta A.Ş.
5. Arat Tekstil San. ve Tic. A.Ş.
6. Çutamtaş Çukurova
Tarım Maddeleri Tedarik
ve Pazarlama A.Ş.
Çıkarılmış Sermayesi
İhraç Edilecek Nominal Tutar
Bedelli
Eski
Yeni
(Nakit
Artırım)
Bedelsiz
İç
Kaynaklardan Temettüden
8.000
1.000
6.600
562,5
8.250
1.000
330
–
1.320
437,5
–
–
5.000
10.000
6.000
337,5
1.056
2.500
675
2.000
8.000
–
944
3.500
337,5
–
2.000
–
–
–
–
5
20
1,1
13,9
–
2
2. Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçme veya Tavan Yükseltme:
Kurul bu hafta içinde 3 ortaklığın kayıtlı sermaye tavanını yükseltme talebini uygun görmüştür. (Tablo: 6)
Tablo: 6
Ortaklığın Unvanı
1. Batıçim Batı Anadolu
1
Çimento Sanayii A.Ş.( )
2. İktisat Finansal
2
Kiralama A.Ş.( )
3. Öz Finans Factoring
3
Hizmetleri A.Ş.( )
(Milyar TL)
Önceki Kayıtlı
Sermaye Tavanı
Yeni Kayıtlı
Sermaye Tavanı
Ödenmiş veya
Çıkarılmış Sermayesi
21.000
50.000
21.000
6.000
20.000
6.000
1.500
7.500
1.243,8
(1)
Şirket, 2001 yılında 3 trilyon TL. bedelli, 3 trilyon TL. bedelsiz, 2002 yılında 10 trilyon TL. bedelli, 5 trilyon TL. bedelsiz, 2003 yılında 4 trilyon TL. bedelli, 4 trilyon
TL. bedelsiz sermaye artırmı öngörmektedir.
(2) Şirket, 2001 yılında 2 trilyon TL. bedelli, 2 trilyon TL. bedelsiz (kar payından), 2002 yılında 2,5 trilyon TL. bedelli, 2,5 trilyon TL. bedelsiz (kar payından), 2003
yılında 2,5 trilyon TL. bedelli, 2,5 trilyon TL. bedelsiz (kar payından) sermaye artırımı öngörmektedir.
(3) Şirket, 2001 yılında 1.756,2 milyar TL. bedelli, 2002 yılında 1 trilyon TL. bedelli, 500 milyar TL. bedelsiz (kar payından), 2003 yılında 2.250 milyar TL. bedelli, 750
milyar TL. bedelsiz (kar payından) sermaye artırımı öngörmektedir.
3. İMKB’de Hisse Senetleri İşlem Gören Ortaklıkların; Kurul Kaydında Bulunmayan Hisse Senetlerinin,
Borsa’da Satışı İçin Kayda Alınmalar:
Bu hafta içinde 1 ortaklığın, ortağı tarafından portföyünde bulunan hisse senetlerinin Kurul kaydına alınma talebi uygun
görülmüştür. Kurul kaydına alınan hisse senetlerinin toplam nominal tutarı 0,137 Milyar TL.’dir. (Tablo 7)
Tablo: 7
Ortaklığın Unvanı
1. Burçelik Bursa Çelik
Döküm Sanayii A.Ş.
(Milyar TL)
Ortağın Adı Soyadı/Unvanı
Fahir Tezcan
Kayda Alınan Tutar
0,137
4. Yatırım Fonu Katılma Belgesi İhracı Nedeniyle Kurul Kaydına Alınmalar:
Kurul bu hafta 1 ortaklık tarafından kurulan 4 adet yatırım fonunun katılma belgelerinin Kurul kaydına alınmasını uygun
görmüştür. Kayda alınan katılma belgelerinin toplam nominal tutarı 20.000 Milyar TL.’dir. (Tablo 8)
Tablo: 8
Ortaklığın Unvanı
1. Türkiye İş Bankası A.Ş.
A Tipi İMKB Ulusal
Teknoloji Endeksi Fonu(*)
Fon Tutarı
(Milyar TL)
Pay Sayısı
(Milyon)
Portföy Yapısı
(%)
Hisse Senedi 90,28
Ters Repo 9,72
5.000
500
2. Türkiye İş Bankası A.Ş.
A Tipi İMKB Ulusal
Metal Eşya-Makina Endeksi Fonu(*)
5.000
500
Hisse Senedi 88,93
Ters Repo 11,07
3. Türkiye İş Bankası A.Ş.
A Tipi İMKB Ulusal
Mali Endeks Fonu(*)
5.000
500
Hisse Senedi 97,03
Ters Repo 2,97
4. Türkiye İş Bankası A.Ş.
A Tipi Yabancı Menkul
Kıymetler Fonu(*)
5.000
500
(*) 1 trilyon TL.’lık avans ile fon portföyü oluşturulmuştur.
3
Hisse Senedi 29,5
Yabancı Hisse Senedi 22,23
Yabancı Borçlanma Senedi 35
Ters Repo 13,3
D. ÖZEL DURUMLAR
1) İstanbul Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin faaliyetlerinin, talebi doğrultusunda 6 ay süre ile geçici olarak
durdurulmasına, faaliyetlerinin durdurulduğu dönemde müşterilerinin talebi halinde hertürlü takas ve virman işlemlerinin
yapılmasına karar verilmiştir.
2) Eti Menkul Kıymetler A.Ş.'nin sermayesinin 1 trilyon TL.'dan 6 trilyon TL'ya artırılması nedeniyle
anasözleşmesinin tadiline izin verilmiş olup, bu artırım sırasında ortaklık yapısı değişikliği bulunmamaktadır..
3) Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.'nun talebi doğrultusunda Altın ve Döviz Dayalı Vadeli İşlem ve Opsiyon
Sözleşmelerinin Alım Satımına Aracılık Yetki Belgesi'nin iptaline karar verilmiştir.
4) Prim Menkul Değerler A.Ş.'nin, Mustafa Yılmaz Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin diğer ortaklarına çağrı yapma
yükümlülüğünden muaf tutulmasına ilişkin başvurusunun olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.
5) Emek Sigorta A.Ş.'nin 12.10.2000 tarihli İMKB Bülteninde ilan edilen Kurulumuzun 2.10.2000 tarih ve 103/1586
sayılı kararında öngörülen koşulları yerine getirmesi ve Şirket'e sermaye artırımını gerçekleştirmesi için 3 aylık süre
verilmesine karar verilmiştir.
6) EMEA Technology Investments Risk Sermayesi Fonu'nun, Gorbon Işıl Seramik A.Ş. ortaklarından R. Aziz
Gorbon, M. Fatih Gorbon, Orhan R. Gorbon, Zeynep Gorbon, Gorbon Seramik A.Ş. ve Gorbon Sanat Seramik A.Ş.'nin sahip
oldukları ve Şirket sermayesinin % 51'ine tekabül eden pay edinimi ile doğacak çağrıda bulunma yükümlülüğü ile ilgili olarak;
pay devrinin Şirket'in TTK'nun 388'inci maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesindeki yetersayı ile toplanan 31.10.2000
tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında onaylandığı dikkate alınarak, Kurulumuzun Seri: IV, No: 8 sayılı Tebliği'nin 17'nci
maddesinin üçüncü fıkrasının 2'nci bendi uyarınca, adı geçen Fon'un Şirket'in diğer ortaklarına çağrıda bulunma
mükellefiyetinden muafiyet başvurusunun, olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.
7) Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin (Şirket) Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş. hisse senetleri alımları nedeniyle
çağrı yükümlülüğünden muafiyet talebinin Kurulumuzun Seri: IV, No: 8 Tebliği'nin 17. maddesi uyarınca sermaye dağılımı
gereğince, yönetim hakimiyetinde hiçbir değişiklik olmaması nedeniyle olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.
8) Yazıcılar Otomotiv ve Gıda Yatırım ve Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin esas sözleşme değişikliğinin Kurul
kararı doğrultusunda onaylanmasına karar verilmiştir.
9) Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. (Şirket)'nin 30.06.2000 ve 30.9.2000 tarihli mali tabloları üzerinde yapılan
gözetim çalışmaları sonucunda,
a) Şirket'in 30.06.2000 ve 30.09.2000 tarihli gelir tablolarının (15) ve (16) no'lu dipnotlarında ilgili dönemler itibariyle
gerçekleştirtiği mal ve hizmet üretim ve satış miktarlarındaki değişmelere rakamsal ve oransal olarak yer vermesi,
sözkonusu dipnotları İMKB Günlük Bülteninde ivedilikle ilan ettirmesine, gelecekte hazırlanacak gelir tablosu dipnotlarında
bu hususa ilişkin azami dikkatin gösterilmesi hususunda bilgilendirilmesine,
b) Şirket'in aynı gün içerisinde gerçekleştirilen 5 ayrı parselden oluşan ve çıkarılmış sermayenin % 5'ini aşan
gayrimenkul alım işleminin, Seri: IV, No: 1 Tebliği Ek 2 no'lu maddesi çerçevesinde, büyüklüğü itibariyle tek işlem olarak
dikkate alınarak, Şirket tarafından ekspertize tabi tutturulmasına, düzenlenecek ekspertiz raporunun bir örneğinin
Kurulumuza ve kamuya açıklanmak üzere İMKB'na iletilmesine,
karar verilmiştir.
10) Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne 2,5 trilyon TL.'lık kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış
sermayesini tamamı içkaynaklardan karşılanmak üzere 250 milyar TL.'dan 2,5 trilyon TL.'na artırılması nedeniyle artırılan
4
sermayenin tesciline esas teşkil edecek belgenin verilmesine ve artırılan sermayeyi temsil eden 3. tertip hisse senedi
örneğinin onaylanmasına karar verilmiştir.
11) Escort Computer Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin esas sözleşme değişikliğinin Kurul kararı doğrultusunda
onaylanmasına karar verilmiştir.
12) Kurulumuzun 9.9.1999 tarih ve 87/1076 sayılı kararı uyarınca SPKn.'nun 47/B-5 maddesine aykırılık nedeniyle
yapılan suç duyurusu üzerine açılan kamu davasında Beyoğlu 1. Sulh Ceza Mahkemesinin 30.05.2000 tarih ve K.
2000/1170 sayılı görevsizlik ve SPKn.’nun 47/A maddesi uyarınca işlem yapılmak üzere dosyanın Kurulumuza iadesi kararı
üzerine Erciyes Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İlhami Suaydın, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ethem
Suaydın, Yönetim Kurulu Üyesi Münür Rahma ve Genel Müdürü Necmettin Keskin hakkında SPKn.’nun 47/A maddesi
uyarınca;
a) Kurulumuzun Seri: V, No: 18 sayılı Tebliği'nin (Tebliğ) 6'ncı maddesine aykırı olarak kredili menkul kıymet
işlemlerinin "Kredi Hesabı" haricinde 120-Müşteriler Hesabı'nda izlenmesi,
b) Tebliğ'in 8'inci maddesine aykırı olarak müşterilerle "Kredili İşlem Çerçeve Sözleşmesi" imzalanmadan kredili
işlemlerin yürütülmesi,
c) Tebliğ'in 5'inci maddesinde belirlenen işlem sınırlarının aşılması ve kredili işlemlerden kaynaklanan risklerin
hesaplanamaması,
nedenleriyle, herbir yetkili için ayrı ayrı olmak üzere 10'ar milyar TL. idari para cezası uygulanmasına karar
verilmiştir.
13) Kurulumuzun 12.3.1998 tarih ve 15/235 sayılı kararı uyarınca SPKn’nun 47/B-5 maddesine aykırılık nedeniyle
yapılan suç duyurusu üzerine açılan kamu davasında T.C. Bornova Sulh Ceza Mahkemesinin görevsizlik ve SPKn.’nun 47/A
maddesi uyarınca işlem yapılmak üzere dosyanın Kurulumuza iadesi kararı üzerine Kurulumuzun Seri: X, No: 16 "Sermaye
Piyasasında Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğ"inin ortaklıkların bağımsız denetim sözleşmesini feshetme şartının
belirlendiği 38. maddesine aykırı olarak Kurulumuz onayı olmaksızın bağımsız denetim sözleşmesinin feshedilmesi ve Seri:
XI, No: 3 "Sermaye Piyasasında Ara Mali Tablolara İlişkin İlke ve Kurallar Hakkında Tebliğ'in 10. maddesine aykırı olarak
söz konusu mali tablolar ve denetim raporunu süresi içinde Kurulumuza gönderilmesi yükümlülüğünün yerine
getirilmemesinde sorumlulukları bulunan Metaş İzmir Metalurji Fabrikası T.A.Ş. yöneticilerinden; Sevgi Üzüm, Tacettin Pak,
Zekai Ünal, Sinan Yavaş ve Cemal Tüfekçi hakkında SPKn'nun 47/A maddesine göre ihlal edilen her bir Tebliğ hükmü için
2'şer milyar TL. olmak üzere kişi başına toplam 4'er milyar TL. idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
14) Işıklar İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin,
a) 3 trilyon TL. tavanla kayıtlı sermaye sistemine geçiş talebinin olumsuz karşılanmasına,
b) Muhasebe kayıtlarının 2 ayrı merkezde tutulması işlemlerine son verilmesi hususunda bilgilendirilmesine,
karar verilmiştir.
15) Penyelüks Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş., Park Marina İşletmeciliği Denizcilik Turizm Ticaret A.Ş., Park
Savunma Sanayi Otomotiv Tekstil Gıda Ziraat Tıbbi ve Kimyevi Maddeler ve Ekipmanları Ticaret A.Ş., Turgay Ciner ve
Erhan Aygün, Sabah Yayıncılık A.Ş.'nin diğer ortaklarına ait hisse senetleri için çağrıda bulunma yükümlülüğünden muafiyet
taleb etmişlerdir.
5
16) Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. 22.01.2001 tarih ve 2001/1 sayılı yönetim kurulu kararı çerçevesinde Tofaş
Oto Ticaret A.Ş.'ni devralmak suretiyle birleşme işlemine ilişkin birleşme sözleşmesinin ve buna bağlı olarak yapılacak esas
sözleşme değişikliklerinin onaylanması talebiyle 23.01.2001 tarihinde Kurulumuza başvuruda bulunmuştur.
17) Altın Menkul Değerler A.Ş.’nin eski ve uygun görülen yeni ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir.
ORTAĞIN ADI SOYADI/
DEVİR ÖNCESİ
DEVİR SONRASI
ORTAKLIK YAPISI
ORTAKLIK YAPISI
Pay Tutarı
Pay Oranı
Pay Tutarı
Pay Oranı
(Milyon TL)
(%)
(Milyon TL)
(%)
Muharrem Karslı
77.000
70
-
-
Ayşe Neslihan Övünç
15.400
14
-
-
Zehra Aslıhan Koyuncuoğlu
5.500
5
-
-
Fatma Yasemin Mısırlı
5.500
5
-
-
Hatice Güzide Karslı
5.500
5
-
-
Murat Övünç
1.100
1
-
-
Adil Sani Konukoğlu
-
-
55.000
50
Cengiz Konukoğlu
-
-
54.997
49,9973
Mahmut Tansu Tuğlu
-
-
1.000
0,0009
Aşkın Engin
-
-
1.000
0,0009
Vahdet Tulun
-
-
1.000
0,0009
110.000
100
110.000
100
Toplam
18) MNG Menkul Kıymetler Yatırım A.Ş.’nin sermaye artırımı nedeniyle anasözleşme değişikliğinin onaylanmasına
karar verilmiş olup, eski ve uygun görülen yeni ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir.
SERMAYE
SERMAYE
ARTIRIMINDAN ÖNCE
ARTIRIMINDAN SONRA
ORTAĞIN ADI SOYADI/
Pay Tutarı
Pay Oranı
Pay Tutarı
Pay Oranı
UNVANI
(Milyon TL)
(%)
(Milyon TL)
(%)
571.343
84,64
1.396.343
93,09
96.157
14,25
96.157
6,40
Ayşegül Özkaplan (B) Grubu
2.500
0,37
2.500
0,17
Hasan Tayyar Arıca (B) Grubu
2.500
0,37
2.500
0,17
Salim Sanlı (B) Grubu
2.500
0,37
2.500
0,17
675.000
100,00
1.500.000
100,00
MNG Bank A.Ş. (A) Grubu
Mehmet Nazif Günal (B) Grubu
Toplam
19) Entez Menkul Değerler Ticareti A.Ş.’nin eski ve uygun görülen yeni ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir.
ORTAĞIN ADI SOYADI/
UNVANI
Hasan Emre Temelli
PAY DEVRİ ÖNCESİ
PAY DEVRİ SONRASI
ORTAKLIK YAPISI
OLUŞACAK ORTAKLIK YAPISI
Pay Tutarı
Pay Oranı
Pay Tutarı
Pay Oranı
(Bin TL)
(%)
(Bin TL)
(%)
125.000.000
50,0000
-
-
Adnan Kürşat Selimoğlu
75.000.000
30,0000
125.000.000
50,0000
Tevfik Selimoğlu
49.992.500
19,9970
124.988.750
49,9955
Hakan Hocaoğlu
3.750
0,0015
3.750
0,0015
Uğur Doğan
3.750
0,0015
3.750
0,0015
-
-
3.750
0,0015
250.000.000
100,0000
250.000.000
100,0000
Yaşar Akar
Toplam
6
E- YENİ FAALİYET İZİNLERİ
1) İş Portföy Yönetimi A.Ş.'ne, faaliyet izni ve portföy yöneticiliği yetki belgesi verilmesi uygun görülmüştür.
2) Meksa Portföy Yönetimi A.Ş. unvanlı bir portföy yönetim şirketinin kuruluşuna faaliyet izni almak için 3 ay içinde
Kurulumuza yapılacak başvuru öncesinde ödenmiş sermayenin asgari 951.332.021.640 TL.'na artırılması kaydıyla izin
verilmiştir.
3) Ak Portföy Yönetimi A.Ş.'ne yatırım danışmanlığı yetki belgesi verilmesi uygun görülmüştür.
F. DUYURULAR
1) Kurulumuzun 25.1.2001 tarihli 4/99 sayılı kararı
Sermaye Piyasası Kanunu'na tabi ortaklıklar ve aracı kurumların, Kurulumuzun Seri: XI, No: 1 sayılı "Sermaye
Piyasasında Mali Tablo ve Raporlara İlişkin İlke ve Kurallar Hakkında Tebliği" hükümleri çerçevesinde hazırlamakla yükümlü
oldukları 31.12.2000 tarihli mali tablolarında dikkate alınmak üzere, ülkemiz finans piyasalarında 2000 yılının son aylarında
yaşanan son gelişmeler çerçevesinde kamunun doğru bilgilendirilmesini teminen;
a) Devlet tahvili, hazine bonosu ve gelir ortaklığı senetleri gibi kamu menkul kıymetlerinin Kurulumuzun Seri: XI, No:
1 sayılı Tebliği'nin 21'inci maddesinde öngörülen iç verim oranına göre değerlenmesi yerine, aynı Tebliğ'in 9'uncu
maddesinde düzenlenen "ihtiyatlılık" ilkesine öncelik verilmek suretiyle,
- borsada işlem gören kamu menkul kıymetlerinin bilanço tarihinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatları,
- borsada işlem görmekle birlikte bilanço tarihinde borsada alım satıma konu olmayan kamu menkul kıymetlerinin
son işlem günündeki ağırlıklı ortalama fiyatları,
- borsada işlem görmeyen kamu menkul kıymetlerinin ise T.C. Merkez Bankası tarafından açıklanan fiyatları,
üzerinden değerlenmesine,
b) Kurulumuz Kararının, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası günlük bülteni aracılığıyla kamuya duyurulmasına ve
bağımsız denetim kuruluşlarına yazılı olarak bildirilmesine,
karar verilmiştir.
Banka ve sigorta şirketlerinin, kamu menkul kıymetlerinin değerleme esasları konusunda, Sermaye Piyasası
Kanunu'nun 50/(a) maddesi çerçevesinde, kendi özel kanunlarındaki hükümlere tabi oldukları açıktır.
2) Yatırım fonları, yatırım ortaklıkları (risk sermayesi ve gayrimenkul yatırım ortaklıkları dahil) ve portföy yönetim
şirketlerinin Kurulumuzun ilgili Tebliğlerinde öngörülen süreler içinde gerekli koşulları sağlayamayıp yatırım fonlarında ve
yatırım ortaklıklarında halka arzın, portföy yönetim şirketlerinde ise faaliyete geçişin gerçekleştirilmesi için ek süre verilmesi
talepleri ile Kurulumuza müracaat etmeleri halinde; sözkonusu kuruluşlara bir defaya mahsus olmak üzere, en fazla ilgili
Tebliğlerinde belirtilen süreler kadar ek süre verileceğinin, yatırım fonları ve yatırım ortaklıklarında bu süre içinde halk arzın,
portföy yönetim şirketlerinde faaliyete geçişin gerçekleştirilememesi halinde, yatırım fonlarında iç tüzüğün ticaret sicilinden
terkin ettirileceğinin, risk, gayrimenkul ve menkul kıymetler yatırım ortaklıkları ile portföy yönetim şirketlerinde ise esas
sözleşmelerinde bu faaliyetleri yapamayacaklarına ilişkin gerekli değişikliklerin yapılması yönündeki ilgili Tebliğlerimizde yer
alan hükümlerin uygulanacağının Kurulumuz Haftalık Bülteninde duyurulmasına karar verilmiştir.
3) Kurulumuz düzenlemelerinin, uygulamada karşılaşılan sorunları giderecek, bürokrasiyi azaltacak, düzenlemeler
arasında bütünlüğü sağlayacak biçimde sadeleştirilmesine yönelik çalışmalara başlanmıştır. Bu çalışmada değerlendirilmek
üzere her tebliğ/yönetmelik bazında görüş ve önerilerinizi, 1 Mart 2001 tarihine kadar Kurulumuzun www.spk.gov.tr
adresindeki "Tartışma Listesi"ne ve "[email protected]" adresine iletebileceğiniz gibi, Kurulumuzun "Doç. Dr. Bahriye
Üçok Caddesi No: 13 Beşevler/Ankara" merkez adresine yazılı olarak da gönderebilirsiniz.
Doç. Dr. Bahriye Üçok Cad. 13 - 06500 Beşevler-ANKARA Tel: 0(90)-312-212 62 80 (20 Hat) Fax: 0(90)-312-221 33 23 - 0(90)-312-222 40 46
TÜRKİYE
E-mail:[email protected] - http://www.spk.gov.tr.
7
Download