haftalık bülten

advertisement
Sermaye Piyasası Kurulu
HAFTALIK
n « r
I AAL.irV D
BÜLTEN
U L
I C İ M
1996/17
22.4.1996 -26.4.1996
A. 1.1.1996 - 26.4.1996 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN
İHRAÇ TALEPLERİ
1.1.1996 - 26.4.1996 tarihleri arasında Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan ihraç talepleri; bedelli hisse senedi için
113 adet, 74.088,8 Milyar TL., yatırım fonu katılma belgeleri için 13 adet, 110 Milyon $ + 700 Milyar TL. varlığa dayalı menkul kıymet için 6 adet, 26.077 Milyar TL., tahvil için 2 adet, 4 Milyon $ + 50 Milyar TL., banka bonosu için 1 adet, 500 Milyar
TL. olmak üzere toplam 135 adet. 101.415,8 Milyar TL.'dır. 1.1.1996 tarihinden Önce bedelli hisse senedi ihracı için 13,
varlığa dayalı menkul kıymet için 1, tahvil için 6, yatırım tonu katılma belgesi için 3 başvuru yapılmıştır. Aynı dönem içinde
Kurul kaydına alınmasına karar verilenler ise bedelli hisse senedi için 61 adet, 32.285,4 Milyar TL., yatırım fonu katılma belgeleri için 10 adet, 805 Milyar TL., varlığa dayalı menkul kıymet için 6 adet, 26.144.8 Milyar TL., tahvil için 5 adet, 323 Milyar TL., olmak üzere toplam 82 adet, 59.558,2 Milyar TL.'dır. (Tablo 1)
Tablo : 1
(Milyar TL.)
Talep Edilen
İhraç Türü
Hisse Senedi
Yatırım Fonu Katılma Belgesi
V.D.M.K.
Tahvil
Banka Bonosu
Toplam
Bu hafta
Adet
Kurul Kaydına Alınan
Toplam
Adet
Bu hafta
Tutan
Toplam
Tutarı
Bu hafta
Adet
Toplam
Adet
Bu hafta
Tutarı
Toplam
Tutarı
16.402
9.230,2
-
61
10
6
5
500
74.088,8
(*) 700
26.077
D 50
500
21
1
1
113
13
6
2
1
32.285,4
805
26.144,8
323
-
-
15
135
16.902
101.415,8
21
9
4
-
-
-
82
-
-
9.230,2
-
59.558,2
(*) Tutarlara 110 Milyon $ ilave edilecektir.
("") Tutarlara 4 Milyon $ ilave edilecektir.
1.1.1996 - 26.4.1996 tarihleri arasında kayıtlı sermaye sistemine geçmek ya da mevcut tavanını yükseltmek üzere
Kurul'a yapılan başvuru sayısı 58'e ulaşmıştır. Aynı dönem içinde 6'sı bu hafta olmak üzere Kurul tarafından kabul edilen
başvuru sayısı 54 olmuştur. 1.1.1996 tarihinden önce yapılan başvuru sayısı ise 2'dır.
B. 22.4.1996 - 26.4.1996 TARİHLERİ ARASINDA KURULA BAŞVURAN ORTAKLIKLAR:
1. Menkul Kıymet İhracı Nedeniyle Kurul'a Başvuran Ortaklıklar:
Bu dönemde 9'u hisse senedi, 1'i banka bonosu, 1'i tahvil ve 4'ü yatırım fonu katılma belgesi ihracı nedeniyle Kurul
kaydına alınmak üzere 15 adet ortaklık Kurul'a müracaat etmiş ve Kurul sözkonusu müracaatları incelemeye almıştır. Anılan
ortaklıklarca ihraç edilmek istenen bedelli hisse senetlerinin toplam nominal tutarı 15.181,4 Milyar TL., ıç kaynaklardan
karşılanan tutar 5.453,4 Milyar TL., I. temettüden karşılanmak üzere bedelsiz dağıtılacak hisse senedi tutarı 1.220,6 Milyar
TL., 500 Milyar TL. nominal değerli banka bonosu, 4 Milyon $ tutarında tahvil, 110 Milyon $ tutarında yatırım fonu katılma
belgesidir. (Tablo 2)
Tablo : 2
(Milyon TL.)
Hisse Senetleri
Ortaklığın Unvanı
1) Alarko San. ve Tic. A.Ş.
2) Baksan Bakkallar San. ve Tic.A.Ş .
3) Tukaş Turgutlu Konservecilik A.Ş
4) Altınyıldız Mensucat ve Konfeksiyon Fabrikaları A.Ş.
5) Eczacıbaşı ilaç San. ve Tic. A.Ş.
İhraç Edilecek
Menkul
Kıymetin Türü
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Bedelli
(Nakit
Artırım}
Bedelsiz
iç
ı.
Kaynaklardan Temettüden
Halka
Açılma
300.000
5.690
24.750
4.410
305.250
151.048,8
151.048,8
1.142.100
-
380.700
Diğer
Menkul
Kıymetler
Tablo : 2' nin Devamı
(Milyon)
Hisse Senetleri
Ortaklığın Ünvanı
6) Hektaş Ticaret A.Ş.
7) Frigo Pak Gıda Mad. San. ve
Ticaret A.Ş.
8) izmir Demir Çelik San. A.Ş.
9) Bekoteknik Sanayii A.Ş.
10) Parkbank Park Yatırım
Bankası A.Ş.
11) iktisat Finansal Kiralama A.Ş.
12) Alliance American Fund
(Alliance Amerikan Fonu) (*)
13) Alliance International Health
Care Fund (Uluslararası Sağlık
Hizmetleri Fonu) (*)
14) American Income Portfolio
(Amerikan Gelir Portföyü) (*)
15) Short Maturity Dollar Portfolio
(Dolar Cinsinden Kısa Vadeli
Tahvil Portföyü) (*)
İhraç Edilecek
Menkul
Kıymetin Türü
Bedelli
(Nakit
Artırım)
Hisse Senedi
_
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
1.500.000
-
-
Banka Bonosu
Tahvil
Diğer
Menkul
Kıymetler
Bedelsiz
Halka
Açılma
iç
Kaynaklardan Temettüden
275.000,5
199.999,5
160.000
3.115.634
300.000
40.000
_
_
_
-
300.000
500.000 TL.
4$
-
-
-
-
-
-
-
_
Katılma Belgesi
-
-
-
-
Katılma Belgesi
-
-
-
30 $**
Katılma Belgesi
-
-
-
-
25 $ "
Katılma Belgesi
—
—
-
-
25 $ "
'
30 $ "
(*)
Yabancı Sermaye Piyasası Araçlarının Kurul Kaydına Alınması ve Satışına ilişkin Esaslar Tebliği'ne uygun olarak Eczacıbaşı Menkul
Değerler A.Ş. aracılığıyla, Lüksemburg Borsasına kote'li yabancı fonun katılma belgelerinin Kurul kaydına alınması.
("*) Katıima belgeleri satış fiyatlarını belirlemede kullanılacak döviz kurları. Aracı Kurum tarafından, katılma belgeleri satış günlerinde
ilan edilecektir.
C. 22.4.1996 - 26.4.1996 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ
TALEPLERİ:
1. Hisse Senedi ihracı için Kurul Kaydına Alınmalar:
Kurul tarafından bu hafta içinde 21 ortaklığın 7.938,1 Milyar TL. bedelli, 4.869,4 Milyar TL. iç kaynaklardan, 1.292,1
Milyar TL.'sı ise I. temettüden karşılanmak üzere bedelsiz hisse senedinin Kurul kaydına alınma talebi kabul edilmiştir.
(Tablo 3)
Tablo : 3
(Milyon TL.)
Ortaklığın Unvanı
Ödenmiş veya
Çıkarılmış Sermayesi
Kayıtlı
Sermaye
Tavanı
Eski
1) Sıfaş Sentetik iplik F a b . A . Ş .
Yeni
İhraç Edilecek Nom. Tutarı
Bedelsiz
Bedelli
(Nakit
Artırım)
İç
Kaynaklardan
_
1.
Temettüden
500.000
750.000
1.000.000
64.800
486.000
142.560
246.240
32.400
450.000
300.000
450.000
-
90.000
60.000
-
-
-
250.000
2) I n t e m a İnşaat ve T e s i s a t M a l z .
Yatırım v e P a z a r l a m a A . S .
3) I z o c a m Tic. ve S a n . A . Ş .
4) Ü p a ihtiyaç M a d . Üretim ve
Pazarlama A.Ş.
5) Aksa Akrilik Kimya S a n a y i i A.Ş.
6) Günoto G ü n e y Otomobil Tic. A.Ş.
500
5.000
4.500
-
6.000.000
1.757.000
3.338.300
878.500
702.800
-
50.000
100.000
10.000
40.000
-
2.500.000
968.000
1.452.000
-
96.800
387.200
-
7) Aselsan Askeri Elektronik San.
ve Tic. A.Ş.
8) Aksu iplik D o k u m a v e Boya
Apre Fabrikaları T . A . Ş .
9) G ü n e ş Sigorta A.Ş.
10) İktisat Finansal Kiralama A.Ş.
1.500.000
577.600
866.400
144.400
144.400
1.000.000
500.000
1.000.000
-
250.000
250.000
200.000
250.000
-
-
-
250.000
50.000
Tablo : 3'ün Devamı
Ortaklığın Unvanı
Ödenmiş veya
Çıkarılmış Sermayesi
Kayıtlı
Sermaye
Tavanı
Eski
11) Borova Yapı Endüstrisi A.Ş.
12) Yeşilyurt Turizm A.Ş.
13) Otokar Otobüs Karoseri
Sanayii A.Ş.
14) Polylen Sentetik İplik San. A.Ş.
15) Koç Yatırım ve Sanayi Mamul.
Pazarlama A.Ş.
16) Ak-AI Tekstil Sanayii A.Ş.
17) T. Tütüncüler Bankası A.Ş.
18) Sörmaş Söğüt Refrakter
Malzemeleri A.Ş.
19) Ege Seramik San. ve Tic. A.Ş.
20) Dibitaş Divanlı işçi Birliği
Tuğla ve Kiremit Üretimi
Tic. ve San. A.Ş.
21) Karadeniz Bakır İşletmeleri
A . Ş . D
-
1.000.000
-
2.000.000
-
10.000.000
300.000
1.800.000
Yeni
45.000
13.257,5
90.000
39.772,6
S0.000
400.000
280.000
480.000
585.000
599.219,4
3.000.000
819.000
898.829,2
5.000.000
(Milyon TL.)
İhraç Edilecek Nom. Tutarı
Bedelsiz
Bedelli
(Nakit
Artırım)
iç
Kaynaklardan
22.500
26.515,1
40.000
-
-
117.000
149.804,9
1.750.000
117.000
149.804,9
63.360
750.000
190.080
1.800.000
63.360
750.000
-
1.000
2.500
1.500
-
3.443.495
9.250.000
3.900.000
22.500
-
-
63.360
300.000
I.
Temettüden
250.000
-
160.000
80.000
-
-
/
-
-
-
1.906505
-
(*) Özelleştirme idaresi Başkanlığı'nın alacağına mahsup edilmek üzere
2. Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçme veya Tavan Yükseltme:
Kurul bu hafta içinde 2 ortaklığın kayıtlı sermaye sistemine geçme, 4 ortaklığın ise kayıtlı sermaye tavanını yükseltme
talebini uygun görmüştür. (Tablo 4)
Tablo : 4
Ortaklığın Unvanı
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Anadolu Biracılık Malt ve Gıda Sanayi A.Ş.
Yasaş Yaşar Boya ve Kimya San. ve Tic. A.Ş.
Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.
Makina Takım Endüstrisi A.Ş.
Kopaş Kozmetik Pazarlama ve San. A.Ş.
Pınar Süt Mamulleri Sanayii A.Ş.
(Milyon TL.)
Önceki Kayıtlı
Sermaye Tavanı
-
324.000
-
750.000
55.000
218.700
Yeni Kayıtlı
Sermaye Tavam
Ödenmiş veya
Çıkarılmış Sermayesi
4.000.000
972.000
10.000.000
3.500.000
600.000
656.100
595.000
324.000
1.000.000
746.752,5
50.000
218.700
D. ÖZEL DURUMLAR
1) Beytaş Beypazarı Turizm Nakliyat ve Ticaret A.Ş.'nin esas sözleşme değişikliğinin onaylanmasına karar verilmiştir.
2) Kırşehir Meytaş Mermer Fabrikaları Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin esas sözleşme değişikliği başvurusunun olumsuz
karşılanmasına karar verilmiştir.
3) Sermaye Piyasası Kanunu'nun 31'inci madde hükmüne aykırı olarak, sermaye piyasasında izinsiz aracılık ve
portföy yöneticiliği faaliyetlerinde bulunan Mustafa BALCIOGLU ve Hale BÜYÜKSARI hakkında TCK. md. 510 ve 522,
SPKn'nun md. 47/A-4 hükmü uyarınca kovuşturma yapılabilmesi için, SPKn md. 49 hükmü doğrultusunda Kurulumuz
tarafından Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına, karar verilmiştir.
4) Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.'nde yapılan denetleme sonucunda;
a) Şirkete kredili işlemlerini Seri: V, No: 6 "Aracılık Faaliyetinde Belge ve Kayıt Düzeni" ve Seri: XI, No: 7 "Aracı
Kurum Hesap Planı ve Kullanım Esasları Hakkında Tebliğ"e uygun hale getirmesini teminen,
b) Sermaye Piyasası Kanunu'nun 46/c maddesi uyarınca Şirketten çıkarılan ve Ödenmemiş Sermaye niteliği kazanan
12.722.276.711 TL.'nin ilgili ortaklardan tahsil edilerek Şirkete tekrar getirilmesini teminen,
Aracı Kuruma 15 Mayıs 1996 Çarşamba günü akşamına kadar süre verilmesine karar verilmiştir.
5) Sunta Tahta Sanayii T.A.Ş.'nin isteği üzerine Kurul kaydından çıkarılmasına karar verilmiştir.
6) info Menkul Değerler A.Ş.'nin eski ve sermayesinin 250 Milyar TL.'sına artırılması ve bu tutarın yarısının İMKB
Takas ve Saklama Bankası A.Ş.'nde hazine bonosu ve devlet tahvili şeklinde bloke edilmesi koşuluyla uygun görülen yeni
ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:
DEVİRDEN ÖNCE
ORTAĞIN ADI SOYADI
Can ALP
Hikmet ALP
Necip ULUGOL
Alaaddin ULUGOL
Nil TÜZMAN
Gülay ALP
Rüstem Oktay OZ
TOPLAM
Pay Tutarı
(MllytmTİ.)
16.160
8.000
7.440
4.560
3.440
400
-
40.000
DEVİRDEN SONRA
Pay Oranı
{%>
Pay Tutarı
(Milyon TL)
Pay Oranı
<%)
40,4
20,0
18,6
11,4
8,6
16.160
1,0
400
400
8,6
1,0
1,0
40.000
100,0
40,4
-
7.440
12.160
3.440
-
100,0
-
18,6
30.4
f
7) Önder Menkul Değerler A.Ş.'nin merkez dışında, şube ve irtibat bürosu açma taleplerinin, olumsuz karşılanmasına
ve mevcut merkez dışı örgütlerine sınırlama getirilmesine karar verilmiştir.
8) Muğla Kireç Sanayii A.Ş.'nin bağımsız denetim ve ilan yükümlülüğünden
yükümülüğünden ise muaf tutulamayacağına karar verilmiştir.
muaf tutulmasına, kar dağıtım
9) As Menkul Değerler A.Ş.'nin, sermaye piyasası faaliyetlerinin durdurulması halinin devamına karar verilmiştir.
10) Yavu Kendir Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin esas sözleşme değişikliğinin onaylanmasına karar verilmiştir.
11) Yonsan-Ege Yonga Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin kayıtlı sermaye tavan artırımı talebinin kabul edilmeyerek, kayıtlı
sermaye sisteminden çıkarılmasına karar verilmiştir.
12) Safir Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin esas sözleşme değişikliğinin onaylanmasına karar verilmiştir.
13) Aktaş Elektrik Ticaret A.Ş.'nin esas sözleşme değişikliğinin onaylanmasına karar verilmiştir.
14) Yüksel Menkul Değerler Acentalığı Limited Şirketi'nde yapılan denetleme sonucunda;
a) Şirketi her konuda temsil ve ilzama yetkili olan Şirket müdürü Emin Erk hakkında, izinsiz aracılık faaliyeti nedeniyle
SPKn'nun 47/A-4 maddesi ve Şirketin ticaret ünvanında sermaye piyasası faaliyetinde bulunulduğu intibaını uyandıran kelime ve ibareler kullanılması nedeniyle SPKn'nun 47/B-3 maddesi çerçevesinde işlem yapılmak üzere aynı Kanun'un
49'uncu maddesi uyarınca Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına,
b) Aks Menkul Değerler A.Ş.'nin kredili menkul kıymet, açığa satış ve menkul kıymetlerin ödünç alma ve verme
işlemlerinde bulunma başvurularının reddine ve yapılan uyarıya rağmen Seri: V, No: 19 Tebliği'nin 26'ncı maddesi uyarınca
Kurulumuza bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyen Şirket'in uyarılmasına, izinsiz aracılık nedeniyle yatırımcıların zarar
görmesi halinde sorumluluğun üzerlerinde olduğunun bildirilmesine,
karar verilmiştir.
15) Strateji Menkul Değerler A.Ş. tarafından kurulmak istenen Birinci Yatırım Fonu'nun kuruluşa izin verilmesine
ilişkin başvurusunun olumsuz karşılanmasına karar verilmiştir.
16) Marmaris Martı Otel işletmeleri A.Ş.'nin Kurulumuzun Seri: VIII, No: 20 Tebliğine uyum konusunda daha dikkatli
olunması gerektiğinin bildirilmesine karar verilmiştir.
17) Polen Menkul Değerler A.Ş.'nin halka arza aracılık, portföy yöneticiliği ve menkul kıymetlerin geri alma veya
satma taahhüdü ile alım satımı faaliyetlerinde bulunmak için izin alma ve Konya'da irtibat bürosu açma başvurularının olumsuz karşılanmasına karar verilmiştir.
18) Yataş Yatak Yorgan Sanayi Ticaret A.Ş.'nin esas sözleşme değişikliğinin onaylanmasına karar verilmiştir.
19) 1996/16 sayılı Haftalık Bültenin 2. tablosunda 15 inci sırada yeralan Akçimento Ticaret A.Ş.'nın içkaynaklardan
yapacağı bedelsiz sermaye artırımı rakamı sehven 777.781,3 olarak belirtilmiştir. 1.777.781,3 olarak düzeltilmiştir.
20) Alfa Menkul Değerler A.Ş.'nin eski ve aynı ortaklık yapısını taşımak üzere ödenmiş sermayesinin 500 Milyar
TL.'na çıkartılması ve Seri: V, No: 26 sayılı Kurulumuz Tebliğinin 5'inci maddesinin (d) bendindeki esaslar çerçevesinde blokajının yapılması koşuluyla uygun görülen yeni ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:
DEVİR ÖNCESİ
ORTAKLIK YAPISI
ORTAĞIN ADI SOYADI
Demir Fin Kir. A.Ş.
Demir Factoring A.Ş.
Ali CINGILUOGLU
Nuran CINGILUOGLU
A. Asım KARADENİZ
DEVİR SONRASI
ORTAKLIK YAPISI
Payı
(Bin TL)
Pay
ORTAĞIN ADI SOYADI
21.500.000
21.500.000
2.500.000
2.500.000
2.000.000
43
43
5
5
4
Halit CINGILLIOĞLU
Ali CINGILLIOĞLU
Nuran CINGILUOGLU
A. Asım KARADENİZ
Ali AYANLAR
(%)
Payı
(Bin TL)
Pay
23.999.995
21.500.000
2.500.000
2.000.000
5
48
43
5
4
<%)
-
1
TOPLAM
50.000.000
100
TOPLAM
r
50.000.000
100
21) Data Menkul Kıymetler A.Ş'nin Sermaye Piyasası Mevzuatına aykırı işlem ve hesaplarının tasfiye edildiği dikkate
alınarak, yeniden sermaye piyasası faaliyetlerine başlamasına izin verilmesine karar verilmiştir.
22) İMKB Başkanlığı'nın "Gayrimenkul Sertifikalarının İMKB'nde işlem Görme ve Kotasyon Esasları Genelgesinin bir
maddesinin değiştirilerek onaylanmasına karar verilmiştir.
23) İMKB'nin 40 sayılı "Borsa Dışı Küsurat işlemleri ile ilgili Genelgesı'nin yeni şeklinin onaylanmasına karar verilmiştir.
24) Kurulumuzun Seri: VIII, No: 20 sayılı tebliğinde belirtilen özel durumların ortaya çıkması sonucunu doğuracak
işlemlerin veya görüşmelere başlanması durumunda;
- Görüşmelere başlanması aşamasında,
- Görüşmeler boyunca kesinleşen hususlarda her aşamada,
- Görüşmeler sonuçlandığında,
Tebliğin 7. maddesinde belirtilen kapsam ve nitelikte özel durum açıklamalarının yapılmasına
karar verilmiştir.
E. YENİ FAALİYET İZİNİ
Bu hafta içinde;
1) Şahin Menkul Değerler A.Ş.'ne kredili menkul kıymet, açığa satış ve menkul kıymetlerin ödünç alma ve verme
işlemlerinde bulunmak üzere izin belgesi verilmesine karar verilmiştir.
Doç. Dr. Bahriye Uçok Cad. 13 - 0 6 5 0 0 Beşevler - A N K A R A Tel: (312) 212 62 80 (20 Hat)
Fax: (312) 221 3 3 23
Tlx: 44 592 SPK-TR
Download