1. Aralarında asal olan sayı çifti hangisidir? a) 6 ile

advertisement
ÇARPANLAR VE KATLAR
1. Aralarında asal olan sayı çifti hangisidir?
2. 120 sayısının asal çarpanları aşağıdakilerden
a) 6 ile 9
c) 9 ile 25
hangisidir?
a) 2.4.5
c) 4.2.3.5
b)7 ile 21
d)23 ile 46
b)4.6.5
d) 2 3.3.5
3. Bir sınıftaki öğrenciler ;üçerli ,dörderli ve
4. Dikdörtgen biçiminde bir bahçenin uzun kenarı 48 m
dokuzarlı gruplara ayrılınca hep iki öğrenci artıyor.Bu
sınıfta en az kaç öğrenci vardır?
ve kısa kenarı 18m dir. Bahçenin etrafına eşit ve en
geniş aralıklarla ağaç dikilecektir. Kaç ağaç gereklidir?
a) 19
b)34
c) 36
d) 38
a) 10
b)11
c) 22
d) 26
5. 6,9,12 sayıları ile bölündüğünde kalanı 5 olan en
6. Asal çarpanları 3 ve 5 olan sayı aşağıdakilerden
küçük doğal sayı kaçtır?
hangisidir?
a) 41
b)39
c) 34
d) 29
a) 10
b) 12
c) 20
d) 45
7. 12 cm,18 cm ,28cm boyutlarında dikdörtgenler
8. 36,87 ve 128 sayıları bir k sayısına bölündüğünde
prizması şeklindeki biriketlerden en küçük boyda bir
küp yapılıyor. Küpün ayrıtı kaç cm dir?
sırasıyla 1 , 3 ve 2 kalanlarını veriyor. k sayısı kaçtır?
a) 7
a) 252
b)260
c) 320
b)8
c) 15
d) 17
d) 400
9. 60 cm, 75cm boyundaki iki metal tel, en büyük
10. 24 ve 36 sayılarının 6 ile 18 arasında kaç tane
boyda eşit parçalara ayrılmak isteniyor. Kaç parça
elde edilir?
a) 6
b)7
c) 9
d) 5
ortak böleni vardır?
a) 1
b)3
11. Bir miktar ceviz ,onar onar ve on sekizer on
12. 9m, 12m ve 30m uzunluğunda üç ip hiç
sekizer sayıldığında 7 ceviz artıyor. 200 ile 500
arasında ceviz bulunduğu bilindiğinde göre cevizlerin
sayısı en az kaçtır?
a) 225
b)277
c) 305
d) 365
arttırılmadan en büyük uzunlukta parçalara ayrılıyor. 30
m lik olan ipten kaç parça elde edilmiştir?
a) 5
b)6
c) 8
d) 10
13.367 sayısından en az kaç çıkarılmalıdır ki kalan
14. 4, 5 ve a sayılarının e.k.o.k. u 140 ise , a sayısı
sayı ; 9,6,12 ve 15 sayılarına tam bölünsün?
a) 4
b)5
c) 6
kaçtır?
a) 7
d) 7
c) 4
b)9
c) 11
d) 2
d) 13
15. İki doğal sayının çarpımı 480 ve ekok.u 120 ise,
16. 1 ve 83 arasında hem 4, hem de 6 ile tam olarak
ebob.u kaç olur ?
bölünebilen kaç sayı vardır ?
a) 3
b) 4
c) 5
d) 6
a) 3
b) 4
c) 6
d) 12
17. (21,42,84) sayıları ile bölündüğünde 5 kalanını
18. 30, 45 ve 60 dakika aralıklarla çalan saatler hepsi
veren en küçük doğal sayı kaçtır?
aynı anda saat 12 de çalıyor. Bu saatler, saat kaçta
tekrar aynı anda çalarlar?
19. Daire şeklindeki bir pistte üç kişi koşmaktadır.
20. Bir kapta bulunan cevizler , yedişer yedişer , onar
Birinci koşucu 8, ikinci koşucu 12, üçüncü koşucu ise
18 dakikada bir tur atıyor. Üçü birden koşmaya
başlayan koşucular kaç dakika sonra tekrar yan yana
gelebilirler?
onar ve on beşer on beşer ayrıldığında her seferinde 5
ceviz az geliyor. Buna göre bu kapta en az kaç ceviz
vardır?
21. 20 litrelik ,24 litrelik ve 28 litrelik tenekelerde
22. Boyutları 22cm , 33cm ve 44cm olan
bulunan çiçek yağı en büyük hacimli kaplara
boşaltmak istenmektedir. Bu kapların hacmi kaç
litrelik olmalıdır ve kaç kap gereklidir?
dikdörtgenler prizması şeklindeki tuğlalar kullanılarak
en küçük boyda küp yapılmak isteniyor. Küpün bir kenar
uzunluğunu bulunuz.Bu küp için kaç tuğlaya ihtiyaç
vardır?
23. 10 litre ayran , 20 litre süt , 25 litre su ,
24. Ekok ‘u 15 olan iki doğal sayının toplamı
en az kaçtır?
hacimleri eşit bidonlara hiç artmadan ve birbirine
karışmadan doldurulacaktır. En az kaç şişeye ihtiyaç
vardır?
a) 10
b) 11
c) 12
d) 13
25.
a)5
b) 8
c) 9
d) 16
26.
İstanbul – Adana arasında üç uçak sefer yapmaktadır.
Birincisi 6 günde ,ikincisi 8 günde ,üçüncü de 9 günde
birer sefer yapıyorlar .İlk sefere üçü de aynı günde
başlıyorlar . En az kaç gün sonra yine beraber aynı
günde sefere çıkarlar?
a) 48
b)64
c) 72
d) 84
27.
40 = 2a.3b.5c
Olduğuna göre , a+ b +c toplamı kaçtır?
a) 3
b) 4
29. A=23.32.51
B=22.33.52
c) 5
olduğuna göre , aşağıdakilerden
b) Ekok(A,B) = 22.33.52
d) D=2700
a) 108
b) 100
c) 84
d) 72
30. 52 m uzunluğunda ve 39 m genişliğinde
hangisi doğrudur?
a) Ebob(A,B) = 23.32.51
c) A=320
d) 6
28.Asal çarpanlara ayrılmış hali 22.33 olan
sayı aşağıdakilerden hangisidir?
dikdörtgenler biçimindeki bir tarla kare şeklinde eşit
parçalara bölünmek isteniyor.
a) Kare şeklindeki parçalardan herbirinin bir
kenar uzunluğu nedir?
b) Bu tarla kaç parçaya bölünmüş olur?
Download