İÇİNDEKİLER 05 ○ Önsöz 07 ○ Editörden 08 ○ M. Zeki Duman

advertisement
İÇİNDEKİLER
05 ● Önsöz
07 ● Editörden
08 ● M. Zeki Duman (Yrd. Doç. Dr.)
Küreselleşme, Sermaye ve Devlet İlişkisi Üzerine Sosyolojik Bir Çözümleme
30 ● Füsun Kökalan Çımrın (Dr.)● Zafer Durdu (Yrd. Doç. Dr.)
Refah Devletinin Yeniden Yapılanması ve Emeklilik Sistemlerine Etkileri
48 ● Kenan Ören (Doç. Dr.)
Türkiye’nin Kümülatif Olarak Artan Sosyal Devlet Niteliği
70 ● Ayşe Hilal Sayan Koytak
Türkiye’de Sosyal Yardım ve Sosyal Politikalardaki Dönüşüm: Ak Parti Modeli
90 ● Hasan YÜKSEL (Dr.)
Yaşam Boyu Eğitim Kavramının İstihdama Katkısı: İŞKUR Örneği
114 ● Vedat Laçiner (Yrd. Doç. Dr.)
İş Hukukunda Takım Sözleşmesi ve İşlevi
132 ● B. Tuğberk Tosunoğlu (Yrd. Doç. Dr.)
Sürdürülebilir Küresel Refah Göstergesi Olarak Ekolojik Ayakizi
150 ● Şükrü Muslu
Örgütlerde Misyon ve Vizyon Kavramlarının Önemi
172 ● Hasan Bozgeyikli (Doç. Dr.) ● Adem Şat
Öğretmenlerde Psikolojik Dayanıklılık ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarının
Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi: Özel Okul Örneği
192 ● Orhan Koçak (Yrd. Doç. Dr.) ● Erkan Uygun
Göçün Tarım Sektöründe Faaliyet Gösteren Pazar Çalışanlarına Etkisi ve
Yalova Örneği
Download