TBMM B: 101 9.6. 2009 0:1 7) Süleyman Turan Çirkin 8) Ümit Şafak

advertisement
TBMM
B: 101
9 . 6 . 2009
7) Süleyman Turan Çirkin
(Hatay)
8) Ümit Şafak
(istanbul)
9) Ahmet Orhan
(Manisa)
10) Süleyman Lâtif Yunusoğlu
(Trabzon)
11) Hasan Çalış
(Karaman)
12) Beytullah Asil
(Eskişehir)
13) Reşat Doğru
(Tokat)
14) Cemaleddin Uslu
(Edirne)
15) Mithat Melen
(İstanbul)
16) Mehmet AkifPaksoy
(Kahramanmaraş)
17) Yılmaz Tankut
(Adana)
18) Muharrem Varlı
(Adana)
19) Tunca Toskay
(Antalya)
20) Münir Kutluata
(Sakarya)
21) Kamil Erdal Sipahi
(İzmir)
0:1
Gerekçe:
Dünyada ilk kez 1944-1945 yıllarının yaz aylarında Batı Kırım steplerinde ürün toplamaya
yardımcı olan Rus askerlerinde ortaya çıkmış, daha sonra 1956 yılında Zaire'de ateşli bir hastadan
Kongo Kongo virüsü tespit edilmiştir. Bu yüzden "Kırım-Kongo kanamalı ateşi" adıyla dünya tıp
literatürüne geçmiştir.
Daha çok kırsal bölgelerde görülen Kırım-Kongo kanamalı ateşi, Türkiye'de ilk kez 2002'de
görülmüştür. Ülkemizde halk arasında kene, sakırga, yavsı, kerni gibi isimlerle bilinmektedir.
Günümüzde yeryüzünde 850 kene türü ve bunların 30 kadarı hastalığın bulaşmasında rol oynar.
Avrupa ve Güney Afrika arasında göç eden göçmen kuşlar üzerinde, vektör kene larvaları vardır. Bu
göçmen kuşlar virüsün iki kıta arasında taşınmasına yol açtığı bilinmektedir.
Türkiye'de bugüne kadar 2169'un üzerinde vaka tespit edilirken, 2002-2003'te 150 vaka 6 ölüm,
2004'te 249 vaka 13 ölüm, 2005'te 266 vaka 13 ölüm, 2006'da 438 vaka 27 ölüm, 2007'de 717 vaka
33 ölüm, 2008 yılı yaklaşık 405 vaka 28 ölüm ile sonuçlanmıştır.
Hastalık erken teşhisle önlenebilmekle birlikte, tedbirler alınmazsa iki haftada öldürmektedir.
Hastalık, hayvanlara ve insanlara kenelerin ısırmasıyla geçmekte, etkileri hayvanlarda belirsiz
seyrederken, insanlarda öldürücü olabilmektedir.
Kene ısırığından 1-9 gün veya virüs taşıyan kan temasından 4-13 gün sonra ani başlayan ateş,
baş ağrısı, halsizlik, yorgunluk, eklem ve kas ağrısı, bulantı, kusma, ishal; başlangıç bulgularıdır.
Bunları boğaz ağrısı, sarılık, ışığa karşı aşırı hassasiyet, duygu-durum değişiklikleri izleyebilir.
Hastalığın ilerlemesiyle deri altına kanama, burun ve diş eti kanamaları, kanlı balgam, idrarda
kanama, iç organlarda kanama görülebilir.
Hafif ve orta derecede klinik seyir gösterenler yaklaşık 9-10 günde iyileşir. İyileşen olgularda
hasar kalmaz. Ağır ve ileri derecede ise klinik bulguların 2. haftasında ortalama yüzde 30 ölüm
görülür.
-403-
(
Download