kırım kongo kanamalı ateş hastalığı ve keneler

advertisement
KIRIM KONGO KANAMALI ATEŞ
HASTALIĞI VE KENELER
Derleyen: Yusuf AKBABA
KIRIM KONGO KANAMALI ATEŞ HASTALIĞI
¾ Hastalık ilk defa 1944 yılında Kırım’da görülmüş ve
Kırım Kanamalı Ateşi olarak tanımlanmıştır.
¾ Daha sonra 1956 yılında Kongo’da görülen hastalığın,
1969 yılında
l d Kırım Kanamalı
l A
Ateşii ile
il aynı olduğunun
ld ğ
farkına varılmış ve hastalık bu tarihten itibaren bu günkü
bili
bilinen
ismiyle
i i l anılmaya
l
b l
başlamıştır.
t
¾ Türkiye
Türkiye’ de ise 2002 yılında ilk kez Tokat ilinde
görülmüştür.
Hastalığın Belirtileri
¾At
¾Ateş
¾Ani baş ağrısı
¾Kırıklık
¾Halsizlik
¾Belirgin iştahsızlıkla başlar,
başlar
¾Bulantı
¾Kusma
¾Karın ağrısı
¾İshal gibi şikayetler ile devam eder.
Hastalığın Görüldüğü Yerler
¾Türkiye’
¾Tü
ki ’ de
d önce
ö
Karadeniz
K d i Bölgesi’nde
Böl i’ d insanlarda
i
l d
görülen bu hastalık, daha sonra
¾İç Anadolu (Tokat, Yozgat, Sivas,…)
¾Güneydoğu Anadolu ve bugünlerde
¾Marmara Bölgesinde rastlanmıştır.
¾Bugüne kadar 600’e yakın insan vakasından yaklaşık
30’u kaybedilmiştir.
KKKA’da Risk Grubu
¾Sahada Çalışan Yerbilimciler
¾
¾Tarım
Çalışanları
l
l
¾Hayvancılık Yapanlar
¾Çiftlik Çalışanları
Ç l
l
¾Çobanlar
¾Mezbaha Çalışanları
¾Kasaplar
¾Veteriner Hekimler
¾Endemik Bölgelerde Görev Yapan Sağlık Personeli
¾Hasta Hayvan
y
ile Teması Olanlar
¾Askerler
¾Kamp Yapanlar
¾Deri Fabrikası Çalışanları
KENELER
¾İnsanların ve hayvanların
kanını emerek yaşamlarını
sürdüren bir parazittir.
¾Rengi, kahverenginden
kızılımsı kahverengine
kadar değişen tonlardadır.
¾Boyları, 1 mm.’ den 1.5
cm.’ e kadar değişmektedir.
cm.
¾Ağırlığının
ğ ğ
100 katı kadar
kan emebilmektedir.
¾Ayaklarının gerisinde soluma organelleri vardır ve çok
iyi koku alabilmektedirler.
¾Yumurtlayarak
y
ççoğalırlar
ğ
ve bir kerede 3000 tane
yumurta bırakabilmektedirler.
¾Yumurtalarını çayıra, toprağa ya da ahırlardaki duvar
çatlaklarına bırakırlar.
¾Yumurtadan 1ay sonra çıkan keneler, gelişimlerini
l
larva,
nimf
i f ve erişkin
i ki olmak
l k üzere
ü
ü evrede
üç
d
tamamlamaktadırlar.
Kenelerin gelişim evreleri
¾Henüz ergin olmamış keneler (nimf), küçük
omurgalılardan
l l d kan
k emerken
k virüsleri
i ü l i alır,
l
¾Gelişme evrelerinde
e relerinde muhafaza
m hafa a eder,
eder
¾Erginliğe eriştiklerinde,
eriştiklerinde insan veya hayvanlardan kan
emerken virüsleri de bulaştırırlar.
¾Eğer kene bir kere virüs kapmışsa DNA‘ ları
nedeniyle hastalığı yavrularına da aktarır. Yani
yumurtadan çıkan her bir kene hastalık virüsünü
taşımaktadır.
¾Bugün dünyada 3 ailede 20 cinse bağlı 850 kene türü
mevcuttur.
tt
¾Ülkemizde ise 2 ailede 10 cinse bağlı 32 kene türü
saptanmıştır.
¾Şu an dünya da 30 kene türünün hastalık etkenini
taşıyabildiği tespit edilmiştir.
¾Özellikle bu kenelerden Hyalomma
y
cinsine ait
olanlar önemli role sahiptir.
Hyalomma cinsine ait keneler
Kenelerin gelişim evreleri ve konakları
HASTALIKTAN KORUNMA YOLLARI
Öncesinde Yapılması Gerekenler
¾Beyaz veya açık renkli, uzun kollu, sık dokumalı
giysiler giyilmelidir.
¾Çizme veya bot gibi ayakkabılar mümkünse tercih
edilmeli, çorapsız ve çıplak ayakla asla dolaşılmamalıdır.
¾Pantolonun p
paçaları, çorapların
p
içerisine konmalı
veya bir lastik bandajla sıkıca tutturulmalıdır.
¾Böcek kovucular kullanılmalıdır.
¾Belirli
¾B
li li aralıklarla
l kl l tepeden
d tırnağa
ğ vücut
ü (özelliklede
(ö llikl d
koltuk altı, kasık ve kulak memesi) titizlikle kontrol
edilmelidir.
edilmelidir
Sonrasında Yapılması Gerekenler
¾Bu hastalıktan korunmak amacıyla, hali hazırda
insanlar ve hayvanlar için geliştirilmiş bir aşı yoktur. Bu
nedenle hastalıktan korunma tedbirleri büyük
y önem
taşımaktadır.
¾Kene ısıracağı vücut bölgesine önce lokal anastezik bir
madde salgıladığından
salgıladığından, kişi ilk 24 – 48 saat içinde ısırığı
görmezse hissedemeyecektir.
¾Hastalık ısırıldıktan 16 – 24 saat sonra bulaşmakta ve
ısırmanın 3 – 5
5‘ inci günlerinde bulaştırıcılık en yüksek
dereceye çıkmaktadır. Bu nedenle kene ısırma süresi
hayati önem taşımaktadır
taşımaktadır.
¾En kısa sürede kene vücuttan uzaklaştırılmalıdır.
¾Vücuda
¾Vü
d yapışmamış olanlar
l l dikkatlice
dikk tli toplanıp
t l
öldürülmeli, yapışan keneler ise kesinlikle ezilmeden ve
kenenin ağız kısmı koparılmadan (bir pensle sağa sola
oynatılarak çivi çıkarır gibi veya battığı yöne dik, ani ve
tek bir hamle ile) alınmalıdır.
alınmalıdır
¾Kene uzaklaştırılması mutlaka doktor kontrolünde
y p
yapılmalıdır.
¾Kene ezilmemeli,
¾Çıkarılırken başı kopartılmamalı,
¾Keneyi uzaklaştırmak için ısı uygulanmamalıdır.
¾Kenenin ayakları üzerine alkollü pamuk ile bastırarak
solunumu
l
engellenmemelidir.
ll
lidi Çünkü
Çü kü bu
b durumda
d
d
enfeksiyon riski artacaktır.
¾Özellikle vakalardan elde edilen kenelerin çıkarılıp
atılmaması tür teşhislerinin laboratuarlarda yapılması
atılmaması,
hastalığın hızlı ve ayırıcı tanısında son derece önemlidir.
¾Diğer taraftan insanlar her kene türünün bu hastalığı
t
taşıyamadığını
d ğ bilmelidirler.
bil lidi l
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards