RPD`de Cinsel Eğitim ve Uygulama Der

advertisement
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ DIŞA AÇIK DERSLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ
ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ
Okul/Fakülte:
Bölüm/Program: REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK
Ders Dili:
Türkçe
Ders Kodu: RPD335
DersTürkçe İsmi:
RPD'de Cinsel Eğitim ve Uygulama
Ders İngilizce İsmi: Sexual education in guidance and counseling and their applications
Dersi Verecek:
Öğrt. Gör Eşmen TATLICALI
Dersin Türü:
SEÇMELİ
Yıl
Semester
3
Ders Kredisi:
Teori(saat/hafta):
Dersin Seviyesi: LİSANS
3
5
Dönem:
AKTS Kredisi: 3
3,00
Uygulama(saat/hafta): 0,00
5
Ders İşleme Biçimi: YÜZ YÜZE
Laboratuar(saat/hafta): 0,00
Dersin İçeriği:
Öğrenme Kazanımları:
Dersin Amaçları:
Öğrenci İş Yükü:
İlgili kavramları/kuramları anlayabilecek
İlgili kavram/kuramları gerçek hayata/verilen diğer durumlara/vakalara
uygulayabilecek
İlgili kavram/kuramların gerçek hayatta var olan uygulamalarını eleştirel
olarak analiz edebilecek
Sunum(lara)a hazırlık
Belirlenen kavram(ları) açıklamak/anlatmak
İlgili kavram(lar)la alakalı farkındalık yaratmak ve bunu geliştirmek.
Belirlenen kavram/kuram/konularla ilgili öğrencilerin var olan bilgilerini
geliştirmek
Seçilen kavramlar bağlamında öğrencilerin fikirlerini/bilgilerini/kavrayışlarını
geliştirmek
Yeniliği teşvik etmek
Ara sınav
Final sınavı
AKTS Formülü:
Kaynaklar:
Değerlendirme:
Eyre, L. ve Eyre, R. (1998). how to talk to your child about sex. New York:
Golden Books Publishing
Ketterman, G., H. (2007). Teaching your child about sex. United state :
Rewell Books
Haffner, G., W. (2004). A Parent's Guide to Raising Sexually Healthy Children
from Infancy to Middle School. New York : Newmarket
vize %40
Final %60
İşe Yerleştirme(Staj):
Ön Koşul Ders Kodları:
1. Hafta (19 – 23 Eylül)
Sağlık, Cinsellik ve Eğitim
2. Hafta (26 – 30 Eylül)
Cinsel eğitim
3. Hafta (3 – 7 Ekim)
Cinsel anatomi ve cinsel terminoloji
4. Hafta (10 – 14 Ekim)
Ergenlikteki bedensel, duygusal ve sosyal gelişimler
5. Hafta (17 – 21 Ekim)
cinsel davranışlar ve riskler
6. Hafta (24 – 28 Ekim)
Cimsel şiddet ve cinsel istismar
7. Hafta (31 - 4 Kasım)
Gelişim dönemlerine yönelik cinsel eğitim
8. Hafta (7 - 11 Kasım)
Gelişim dönemlerine uygun cinsel eğitim
9. Hafta (14 – 18 Kasım) Cinsel Yönelim ve Cinsel kimlik
10. Hafta (21 – 25 Kasım) Cinsel yolla bulaşan hastalıklar
11. Hafta (28 - 2 Aralık) CYBH korunma yolları
12. Hafta (5 – 9 Aralık)
olgu çalışması (çocuk-ergen-aileye yönelik)
13. Hafta (12 -16 Aralık) olgu çalışması (çocuk-ergen-aileye yönelik)
14. Hafta (19 - 23 Aralık) olgu çalışması (çocuk-ergen-aileye yönelik)
15. Hafta (24 – 30 Aralık) FİNAL SINAVLARI HAFTASI
16. Hafta
17. Hafta
18. Hafta
19. Hafta
20. Hafta
21. Hafta
22. Hafta
23. Hafta
24. Hafta
25. Hafta
26. Hafta
27. Hafta
28. Hafta
Download