makro ekonomi - Harran Üniversitesi

advertisement
T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ AKÇAKALE MESLEK YÜKSEKOKULU
MUHASEBE ve VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI
Kodu
Yarıyılı
T+U
Kredisi
1104225
II
2+0
2
Dersin Adı
MAKRO İKTİSAT
AKTS
3
Ön koşul Dersler
Dersin Dili
Dersin Türü
Dersin Koordinatörü
Dersi Veren
Türkçe
Zorunlu
Öğr. Gör. Kerim FIRATHAN
Öğr. Gör. Kerim FIRATHAN
Dersin Yardımcıları
1.
2.
Dersin Amacı
Makro iktisadi yapıyı ve bu yapının işleyişini kavrayabilme.
Ekonomide ortaya çıkan sorunları ve çözüm yollarını kavrayabilme
1.
Dersin Öğrenme Çıktıları ve
Alt Beceriler
Dersin İçeriği
HAFTALAR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Millî gelir ile ilgili kavramları (Gayri Safi Millî Hasıla, Safi Millî Hasıla, Millî Gelir, Kişisel Gelir
vb. )açıklar.
2. Millî gelirin hesaplanması ile ilgili başlıca yöntemleri açıklar.
3. Millî gelir dengesini ve dengeyi belirleyen faktörleri açıklar.
4. İstihdam, istihdam çeşitleri, işsizlik ve işsizlikle mücadelede
5. Para, para çeşitleri, paranın fonksiyonları, para arzı ve para talebini açıklar.
6. Paranın değeri ve fiyatlar genel düzeyi ile ilişkisini açıklar.
7. Enflasyon, deflasyon, gibi ekonomik sorunlar karşısında izlenecek para ve maliye
politikalarını açıklar.
8. Para ve maliye politikalarının millî gelir ve faizle ilişkisini Dış ticaret teorilerine göre uluslar
arası ticareti açıklar.
9. Ödemeler dengesini ve dış açıkların finansmanı konularını açıklar.
10. Döviz kurunun oluşumunu, döviz kuru sistemlerini, devalüasyon, revalüasyon gibi kur
sorunlarını ve ekonomiye etkilerini açıklar.
11. Dış ticaret politikalarının amaç ve araçlarını açıklar.
12. Yabancı sermaye yatırımlarının ekonomiye etkilerini açıklar.
13. Ekonomik büyüme ve kalkınmayı etkileyen faktörleri açıklar.
14. Kalkınma politikalarını açıklar.
15. Ekonomik dalgalanma çeşitlerini ve sebeplerini açıklar.
16. Gelir dağılımı çeşitleri, gelir dağılımı dengesizliğinin sebepleri ve gelir dağılımını denkleştirici
politikaları açıklar.
A. Millî Gelir ve İstihdam
B. Para ve Para Politikaları
C. Dış Ticaret
D. Ekonomik Büyüme, Ekonomik Dalgalanma ve Gelir Dağılımı
KONULAR
Milli Gelir
Milli Gelir ve temel kavramlar
Milli Gelirin hesaplama yöntemleri
İstihdam
Para politikası
Paranın değeri fiyatlar genel seviyesi
Ödemeler dengesi
Ara sınav
Diş ticarete finansman metotları
Döviz kuru ve oluşumu
Diş ticaret politikası
Diş ticaret yöntemleri
Ekonomik büyüme ve kalkınma
Ekonomideki devrevi hareketler
GENEL YETERLİLİKLER
KAYNAKLAR
MAKRO EKONOMİ: Prof. Dr Ersan BOCUTOĞLU; Genel ekonomi: Prof. Dr. Kenan ÇELİK
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
Ara sınav:
%40, Final:
%60, Bütünleme: %60,
Başarı notu hesaplanırken ara sınavın %40 finalin %60’ı dikkate alınır. Finalde aldığı not ile başarılı olamayanlar için, final
yerine geçen, bütünleme sınavı yapılır. Final ya da bütünleme sınavında en az 55 alamayan öğrenci başarısız sayılır.
Download