Abstract Goals (Pages) Turkish

advertisement
SOYUT HEDEFLER
Kısa Vade Hedefleri
Saf algoritmik düşünce ve davranışların karşısında olan, küresel
bireycilik kültürünün özü; akılcılık, aydınlanmış düşünce ve davranış
üzerine kurulu merhamet, güç, dürüstlük, bilgelik ve refah felsefemizi
anlatmaya çalışacağız.
Orta Vade Hedefleri
Tellus Nova Vakfı, daha geniş bir birlik ve barış duygusu yaratmak
için dünyada sanatsal, eğitimsel ve bilimsel hibeler sunma faaliyetleri ile
birlikte sosyo-ekonomik kalkınma ve ekolojik koruma projelerine
yoğunlaşmaktadır.
Uzun Vadeli Hedefler
Misyonumuz, bireylerdeki yüksek bilinç farkındalığı ve
muhakemenin gelişmesiyle bireysel kimlik ve eleştirel düşüncenin öne
çıktığı aydınlanmış toplum inşa ederek, Dünya’da ve Dünya için yararlı
bir gelecek oluşmasının sağlanmasıdır.
TURKCE VERSIYON
WWW.TELLUSNOVA.ORG
Download