"VOB-EUR/USD Çapraz Kuru" Vadeli İşlem Sözleşmesi

advertisement
VOB EURO/USD ÇAPRAZ KURU VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ
Tanım
"VOB-EUR/USD Çapraz Kuru" Vadeli İşlem Sözleşmesi ile günümüz ekonomisinin en önemli iki para
birimi olan Dolar ve Euro artık tek bir sözleşme ile Borsamızda alınıp satılabilecektir. Finansal
piyasalarda en çok takip edilen göstergelerden biri olan Euro/Dolar paritesinin dayanak varlık
olduğu bu sözleşme ile yatırımcılara yeni bir yatırım fırsatı sunulmaktadır.
Özellikle finansal kriz dönemlerinde döviz kurları ve çapraz kurlardaki dalgalanma, finansal kurumlar
için döviz pozisyonlarının yönetimini zorlaştırmaktadır. Bunun yanında, her iki para biriminden
kaynaklanan kur riskine maruz kalan bireysel ve kurumsal yatırımcılar için Euro/Dolar paritesi önem
taşıyan bir göstergedir. Borsamızda işlem gören "VOB-EUR/USD Çapraz Kuru" Vadeli İşlem
Sözleşmesi ile yatırımcılar hem döviz pozisyonlarını hem de karşı karşıya oldukları kur riskini
yönetebileceklerdir.
Sözleşme Özellikleri
Dayanak Varlık Euro/Amerikan (ABD) Doları (EUR/USD) çapraz kurudur.
Sözleşme
1.000 Euro'dur.
Büyüklüğü
Kotasyon Şekli 1 Euro'nun ABD Doları cinsinden değeri virgülden sonra dört basamak halinde
kote edilir.(Örnek: 1,2710-1,2711 gibi).
Günlük Fiyat
Baz fiyatın % + 10'udur.
Hareket Sınırı
Minimum Fiyat
0,0001 (Minimum fiyat adımının değeri 0,1 ABD Doları'na karşılık gelir).
Adımı
Mart, Haziran, Eylül ve Aralık (Aynı anda içinde bulunulan aya en yakın iki vade
Vade Ayları
ayına ait sözleşmeler işlem görür. Bu iki vade ayından biri Aralık ayı değilse,
Aralık vade ayı ayrıca işleme açılır).
Her vade ayının son iş günü. Yurt içi piyasaların resmi tatil nedeniyle yarım gün
Sözleşmenin
olması durumunda sözleşmenin vadesi bir önceki iş günüdür.
Vadesi
Her vade ayının son iş günü. Yurt içi piyasaların resmi tatil nedeniyle yarım
Son İşlem
gün olması durumunda son işlem günü bir önceki iş günüdür.
Günü
Uzlaşma Şekli Nakdi uzlaşma
TCMB'nin son işlem gününde açıkladığı gösterge niteliğindeki Euro/Amerikan
Vade Sonu
Doları çapraz kurudur. Belirlenen vade sonu uzlaşma fiyatı en yakın fiyat
Uzlaşma Fiyatı
adımına yuvarlanır.
Günlük uzlaşma fiyatı, ilgili sözleşmede açık pozisyonların yeniden
değerlemesinde esas alınan fiyattır. Seans sonunda günlük uzlaşma fiyatı şu
şekilde hesaplanır:
• Seans sona ermeden önceki son 10 dakika içerisinde gerçekleştirilen tüm
işlemlerin miktarlarına göre ağırlıklı fiyatlarının ortalaması günlük uzlaşma
fiyatı olarak belirlenir.
Gün Sonu
Uzlaşma Fiyatı • Eğer son 10 dakika içerisinde 10'dan az işlem yapıldıysa, seans içerisinde
geriye dönük olarak bulunan son 10 işlemin ağırlıklı fiyatlarının ortalaması
alınır.
Seans sonunda yukarıda belirtilen yöntemlere göre günlük uzlaşma fiyatının
hesaplanamaması veya bu şekilde hesaplanan uzlaşma fiyatının piyasayı
yansıtmadığına Uzlaşma Fiyatı Komitesi tarafından kanaat
getirilmesi durumunda, aşağıda belirtilen yöntemler tek başına ya da birlikte
kullanılarak günlük uzlaşma fiyatı tespit edilebilir.
•
•
•
•
Seans içerisinde gerçekleştirilen tüm işlemlerin ağırlıklı fiyatlarının
ortalaması,
Bir önceki günün uzlaşma fiyatı,
Seans sonundaki en iyi alış ve satış kotasyonlarının ortalaması,
Sözleşmenin vadesine kadar olan süre için geçerli olan ve Borsa
tarafından belirlenen faiz oranı, dayanak varlığın spot fiyatı veya
sözleşmenin diğer vade ayları için geçerli olan günlük uzlaşma fiyatı
kullanılarak hesaplanacak "teorik" vadeli fiyatlar.
Download