YATIRIMCI TANITIM FORMU Sermaye Piyasası Kurulu`nun Seri:5

advertisement
YATIRIMCI TANITIM FORMU
Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:5, No:46 sayılı Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar
Hakkında Tebliğ’inin 12. maddesindeki müşteriyi tanıma kuralı çerçevesinde düzenlenen bu standart
formda istenen bilgiler, risk tercihlerinizin ölçülmesi amacıyla istenmektedir.
Yatırımcı Bilgileri :
Adınız Soyadınız :........................................................................................................................................................
Baba Adı
:....................................................
Anne Adı
: ................................................................
Uyruğunuz
:
T.C.
Diğer:.............................................................................
Cinsiyetiniz
:
Bay
Bayan
Doğum Tarihiniz : ...........Gün............Ay.............Yıl
Doğum Yeriniz: ............................................................
Eğitim Durumunuz:
Orta
Lise
Lisans
Lisansüstü
Çalışma Yeriniz
Kamu
Özel
Serbest
Emekli
:
Diğer
(Cevabınız Diğer ise belirtiniz:.............................................................................................)
Serbest Meslek Sahibi iseniz İşyeriniz:
Kendinize ait
Aile bireylerininden birine ait
Kira
Meslek, yapılan iş veya işler :
Çalıştığınız İşyerinin/İşyerinizin Adı:............................................................................................................................
Faaliyet Konusu:..............................................................................................................................................................
Göreviniz/Unvanınız:......................................................................................................................................................
Kaç Yıldır Aynı İş Yerinde Çalışıyorsunuz:...................................................................................................................
Daha Önceki İşYeriniz Adı/Unvanınız/Çalışma Süreniz:...............................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
Adres Bilgileri :
Ev Adresiniz:...................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
İş Adresiniz:.....................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
Prim Menkul Değerler A.Ş. Yatırımcı Tanıtım Formu Sayfa 1/2
Mali Durum Bilgileri
Gelirlerinizin Yıllık Toplam Net Tutarı (TL):..............................................................................................................
Yıllık Net Maaş:..................... Serbest Meslek Geliri: ....................Kira Geliri:....................Faiz Geliri: .....................
Sahip Olduğunuz Gayrimenkuller (kutuların içine adet belirtiniz)
Konut (il/ilçesi:...............................................)
Dükkan (il/ilçesi:.......................................................)
Ofis
(il/ilçesi:.............................................)
Tarla (il/ilçesi:.............................................)
Arsa
(il/ilçesi:...................................................)
Diğer:................. (il/ilçesi:.........................................)
Gayrimenkullerin Toplam Piyasa Değeri (TL): ..........................................................................................................
Diğer servet unsurları (Otomobil, Altın, mevduat, alacak gb.).......................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
Yatırımcının Risk ve Getiri Tercihleri
Bu bölüme müşterinin sermaye piyasası araçlarına yatırım yaparken tercih ettiği risk ve getiri düzeyi belirtilecektir.
Az riskli ve getirili araçlar
Orta riskli ve getirili araçlar
Çok riskli ve getirili araçlar
Yatırımcının Yatırım Amaçları
Bu bölümde sermaye piyasası araçlarına yatırım yapma amaçları belirtilecektir.
Portföy çeşitlendirmek.(Serveti gayrimenkul, mevduat, altın, döviz, sermaye piyasası araçları arasında
dağıtmak gibi)
Sermaye piyasası araçlarının diğer alternatif araçlara göre daha fazla getiri sağlayacağı beklentisi.
Sermaye piyasası araçları daha likit ve bölünebilir araçlardır. (Küçük tasarruflarla alış ve satış kolaylığı)
Sermaye piyasasında vade kısıtlaması yoktur.
Diğer (yazı ile belirtilecek) :................................................................................................................................
Yatırımcının Vade Tercihi Bölümü
Kısa vade (1 - 12 ay arası)
Orta vade (1 – 5 yıl)
Uzun vade (5 yıldan uzun)
Diğer (yazı ile belirtilece) :................................................................................................................................)
Beyan ve Taahhüt
Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:5, No:46 sayılı Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar
Hakkında Tebliğ’inin 12. maddesindeki müşteriyi tanıma kuralı çerçevesinde düzenlenen bu standart formu
okudum ve doldurarak imzaladım. Yukarıdaki hususlarda herhangi bir değişiklik olduğunda tarafınıza yazılı olarak
bildireceğimi beyan, kabul ve taahhüt ederim.
Tarih
:
Yatırımcı Hesap No
:
Yatırımcı Adı Soyadı
:
İmzası
:
Prim Menkul Değerler A.Ş. Yatırımcı Tanıtım Formu Sayfa 2/2
Download