USD/TRY Kurunun Düşmesi Durumunda USD Almak İsteyen

advertisement
18 Mayıs 2017
USD/TRY Kurunun Düşmesi Durumunda USD Almak İsteyen Nitelikli
Yatırımcılara Yönelik Yapılandırılmış Borçlanma Aracı (DCD muadili YBA)
Hedef Yatırımcı Profili
:
Piyasada mevcut TL mevduat faiz oranının üzerinde getiri elde etmeyi
hedefleyen, bu doğrultuda kurun düşmesi durumunda döviz almak isteyen;
Ürün Tanımı
:
Enstrüman Cinsi
:
“Bir ay sonra kur, uygulama kurunun altında olursa dolar alırım.”
“Keşke kur düşükken alsaydım; tekrar düşerse alırım”
diyen nitelikli yatırımcılar için uygundur.
Yatırımcının Türk Lirası anaparasını, belirli bir vadede, belirlenen bir kurdan
(uygulama kuru) USD’ye çevirme hakkını karşı tarafa satarak, karşılığında ilave
getiri elde ettiği bir işlemdir.
USD/TRY kurunun vade tarihinde uygulama kurunun üstünde olacağını
düşünen bir TL yatırımcısı, bu yapılandırılmış borçlanma aracını (YBA) alarak
ilave gelir elde edebilir.
Bu YBA bir bono statüsündedir ve ihraççısı ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş.’dir.
Yatırıma Yönlendirilen Para Birimi
:
TL
Uygulama Kuru
:
Vade
Saklamacı Kuruluş
Düzenleyici Kuruluş
ISIN
Vade Tarihinde Ödeme
:
:
:
:
:
YBA içindeki opsiyonun sağladığı hakkın kullanılacağı fiyat olup müşterinin
kur beklentisine göre belirlenir.
Yatırımcı talebine göre belirlenir.
MKK
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)
TR0DUUM00D38
Yatırıma yönlendirilen tutarın başlangıçta belirlenen getirisi kur hareketinden
bağımsız elde edilir. Anapara tutarının ödemesi ise, uygulama kuru ve işlem
vadesindeki spot kur seviyesine bağlıdır.
 Vade Sonu Spot Kur ≥ Uygulama Kuru: Çevirim hakkı kullanılmaz ve
anapara tutarı ödenir.
 Vade Sonu Spot Kur < Uygulama Kuru: Çevirim hakkı kullanılır ve
anapara tutarı uygulama kurundan dövize, daha sonra da spot kurdan
TL’ye çevrilmiş gibi TL olarak ödenir.
Çevirim hakkının kullanılıp kullanılmadığı vade gününde saat 14:00’de
yatırımcıya bildirilir.
Vergilendirme
:
YBA kazançları nitelikli bireysel yatırımcılar için % 10, nitelikli kurumsal
yatırımcılar için % 0 stopaja tabidir. Buna karşın, konvansiyonel DCD’lerde
stopaj, yatırım tutarının neması üzerinden % 15 ve opsiyon primi üzerinden
% 10 kesilir. Dolayısıyla YBA’lar nitelikli kurumsal yatırımcılara vergisel açıdan
avantaj sağlamaktadır.
Bilgi için
:
Güliz Aykan / +90 530 290 6429 / [email protected]
Kerim Türel / +90 212 367 3741 / [email protected]
İnciser Ünver / +90 212 367 3740 / [email protected]
18 Mayıs 2017
VADE TARİHİNDE ÖRNEK GETİRİ HESAPLAMASI:
Spot Kur
Uygulama Kuru
Vade (gün)
Toplam Getiri (Yıllık brüt getiri)
Stopaj
Toplam Getiri (Yıllık net getiri)
Toplam Getiri Mevduat Karşılığı
:
:
:
:
:
:
:
3,6280
3,5400
35
%16,40
%10
%14,79
%17,36
Senaryo I: USDTRY kuru vade sonunda 3,54’ün üstünde kalırsa:
Kur vade sonunda 3,54’ün altına inmez ve 3,54 üstünde bir kapanış yapar. Bu durumda yatırımcı vade sonunda
yıllık bazda brüt %16,40 kazanır. Anaparası TL olarak ödenir.
Senaryo II: USDTRY kuru vade sonunda 3,53’ün altında kalırsa:
Kur vade sonunda 3,54 altında bir kapanış yapar ise yatırımcı yıllık brüt %16,40 kazanır. Orijinal yatırım tutarı
3,54 kurdan USD’ye, daha sonra da spot kurdan TL’ye çevrilmiş gibi ödenir.
Ekonomik olarak bu işlem yatırımcının 3,4843 seviyesinden USD almasına eşdeğerdir. Spot kur bu seviyenin
altına geldiğinde, yatırımcının vade sonunda eline geçen meblağ anaparanın altında olur.
Vade sonu kuru, TSİ 14:00 Reuters USDTRY fixing kuru olarak kabul edilir.
Senaryo Analizi:
20%
15%
10%
5%
0%
3,42
3,45
3,48
3,51
3,54
3,57
3,60
3,63
USDTRY
3,66
-5%
-10%
ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş. (“ÜNLÜ&Co”), Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) tarafından yetkilendirilmiş ve regüle edilmiş bir kurumdur. Bu tanıtım
dokümanı bilgi amaçlı olarak hazırlanmış olup içeriğinde ki bilgiler kesinlikle gizli olarak kabul edilmelidir. Hiçbir şekilde kısmen ya da tamamen
çoğaltılamaz, kopyalanamaz, amacı dışında kullanılamaz ve içeriğinde yer alan hiçbir bilgi üçüncü kişiler ile ÜNLÜ & Co’nun ön izni olmadan
hiçbir şekilde paylaşılamaz. Bu tanıtım dokümanında yer alan bilgiler eksiksiz olduğu iddiasında değildir ve değişikliğe uğrayabilir.
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. SPK Mevzuatı gereğince, yatırım danışmanlığı
hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Söz konusu görüşler her hangi bir yatırım aracının alım-satım
önerisi ya da getiri vaadi olmayıp mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize de uygun olmayabilir. Bu sebeple, sadece burada yer alan
bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Zarara uğramamak için gerekli basiret, dikkat ve
özeni göstermelisiniz. Burada yer alan görüşlere güvenerek işlem yapmanız durumunda uğranacak zararlardan ÜNLÜ & Co sorumlu değildir.
Download