Örümcek Ağı Böcekleri Nasıl Yakalıyor? Kelaynakların

advertisement
Örümcek Ağı Böcekleri
Nasıl Yakalıyor?
Minden Pictures / Stephen Dalton / Getty Türkiye
İngiltere’de Oxford Üniversitesi’nden
bir grup araştırmacı örümcek ağlarının
avlarını nasıl yakaladığıyla ilgili bir
araştırma yapmış. Araştırmacılar
örümcek ağlarının yüzeyinin elektriği
iletebilen yapışkan bir maddeyle kaplı
olduğunu bulmuşlar. Bu yapışkan
madde nedeniyle toz parçacıkları,
çiçektozları ve böcekler gibi pek çok
şey ağa yapışıyormuş. Araştırmacılar
bu maddenin havada uçan şeyleri
elektrik yükleri nedeniyle çekebildiğini
üstelik de bunu onları uzanıp
yakalarcasına gerçekleştirdiklerini
belirlemiş.
Alamy / Dijitalimaj
Kelaynakların Neden V Şeklinde Uçtuğu Araştırıldı
İngiltere’de bulunan Londra Üniversitesi
Kraliyet Veteriner Koleji’nden bir grup
biliminsanı bir kelaynak sürüsüne
taktıkları veri toplayıcılar sayesinde
bu kuşların göç ederken hareketlerini
gözlemlemişler. Kelaynaklara takılan bu
veri toplayıcılar kuşların uçarken sürü
içindeki konumlarını, hızlarını, yönlerini
ve kanat çırpış bilgilerini kaydetmiş.
Araştırma sonuçları kuşların göç
ederken sıklıkla sürüdeki konumlarını
ve kanat çırpış zamanlamalarını
değiştirdiklerini göstermiş. Araştırmacılar
bunun nedeninin kuşların yukarı doğru
hava akımını yakalayıp uçuşlarını
kolaylaştırmak için kullandıklarını
belirtiyor. Ayrıca kuşların aşağı doğru
hava akımı olan yerlerden kaçınmak
içinse sürü içindeki konumlarını
değiştirdiklerini belirtiyor.
Kübra Sıvışoğlu
Bilim Çocuk
5
Download