Sürdürülebilir Çevre Dostu Otomotiv Üretimi

advertisement
sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler
Sürdürülebilir Çevre Dostu Otomotiv Üretimi
Ford Otomotiv San. A.Ş.
Uygulama
Alandaki mevcut meyve ağaçları korunmuştur. Operasyonel alandaki çam ağaçları
transplantasyon yöntemiyle taşınmıştır. Korunan ve transplantasyonla taşınan ağaçların
sayısı 2.352 adettir. Alana ilave 7.267 adet ağaç ve 40.089 adet çalı tipi bitki dikilmiştir.
Fabrika sahası içerisinde 22.000 m²’lik doğal bir sulak alan bulunmaktadır. Kuşların göç yolu
üzerinde bulunan bu sulak alan doğal hali ile korunarak hem kuşların göç yolları
değiştirilmemiş hem de çevredeki doğal yaşamın devam etmesine olanak sağlanmıştır.
Fabrika sahasında deprem sonrasında çökme ile olu- şan 34.780 m²’lik bir alan TEMA Vakfı ile
birlikte rehabilite edilerek yeşillendirilmiş ve ağaçlandırılmıştır. Alanda 14.920 adet bitki ve
3.200 adet ağaç bulunmaktadır. Tesis boyahanesinde ilk kuruluşundan itibaren kurşunsuz
boya ve Cr+6 içermeyen pasivasyon teknolojileri kullanılarak zararlı ağır metaller elimine
edilmiştir.
Sonuçlar/Kazanımlar
Projenin ölçülebilir bir ekonomik katkısı bulunmamaktadır.
Paydaşlarımız aracılığıyla çevre bilincinin topluma yayılmasının
sağlanmasına katkıda bulunulmuştur. Çevre konusundaki iyi
uygulamaların paylaşılması ile diğer şirketlerin de
kullanabilmelerini sağlanmıştır. Çevre konusundaki
bilinçlendirmeler ile çalışanlarda şirket dışında da çevre bilinci ve
sorumluluğu geliştirilmiştir. Uygulama ile Kocaeli fabrika sahası
içindeki biyolojik çeşitlilik ve ekosistem geliştirilerek korunmuştur.
Tesiste korunan ve yeni dikilen ağaç ve bitkilerle birlikte çok geniş
bir flora oluşturulmuştur. Toplam 9.619 adet ağaç, 40.227 adet
çalı tipi bitki olmuştur. Tesiste korunan sulak alan sanayileşme
nedeniyle konaklama imkanı bulamayan göçmen kuşların körfez
çevresinde konaklayabildiği tek yer olmuştur. Tesiste kullanılan su
bazlı boya ve insineratör teknolojileri sayesinde otomotiv üretim tesislerinin en büyük çevre
etkeni olan solvent emisyonları çok düşük seviyelere düşürülmüştür. Tesis; 2004, 2007 ve
2010 yıllarında Kocaeli Sanayi Odası Büyük Ölçekli İşletme Çevre Ödülü, 2008 yılı REC Türkiye
Çevre Ödülü Yönetim Kategorisi ikinciliği, 2010 yılı “Ford Environmental Leadership” Ödülü
ve 2011 yılı İSO Çevre Ödülü Sosyal Sorumluluk Kategorisi Jüri Özel Ödüllerini almaya hak
kazanmıştır.
DÜNYA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İŞ KONSEYİ, İŞ ORTAĞIDIR.
Göksu Evleri Göztepe Mah.
Akkavak cad. A71a Anadoluhisarı
Beykoz / İstanbul
Tel: +9 0216 4650737
Fax:+9 0216 4654888
Web: www.skdturkiye.org
Email: [email protected]
Download